CAREERS


Pia Lindstrom

Det siste Pia skulle bli var konsulent. Ett foredrag endret alt.

Som mastergradstudent i teoretisk matematikk var hun usikker på veien videre etter studiet Kanskje ville hun undervise, kanskje noe annet. En ting var sikkert: Pia var klar på at hun aldri skulle bli konsulent. Fra miljøet rundt seg på studiet hørte hun at det var spisse albuer, dager fulle av slit, og konsulentlivet lå kanskje ikke naturlig nært teoretisk matematikk. I dag innser hun at ingenting av dette egentlig stemte, noe hun er veldig glad for å ha oppdaget.

Etter et enkelt fagtreff på matematikklinja med Accenture, som hun egentlig bare deltok på for å fylle opp plassen, endret alt seg.

– Det er jo egentlig en litt morsom historie. Det var fem presentasjoner fra fem folk på forskjellige prosjekter i Accenture. Alle var så glad i jobben sin, de brant for det de jobbet med, og jeg ble bergtatt med en gang sier, sier Pia lattermildt den dag i dag.

Mot slutten av mastergraden for tre år siden fikk hun jobb som utvikler i Accenture, og hun har ikke sett seg tilbake. De siste to årene har hun jobbet i Autosys-prosjektet, en viktig fornyelse av Statens Vegvesens stormaskin, det siste året som teamleder.


Storstilt modernisering

Autosys Kjøretøy er datasystemet som håndterer alle dataene, registreringen og importen av kjøretøy i Norge. Den nye plattformen blir nettbasert, og skal erstatte dagens Autosys Motorvognregister fra 1981. Oppgaven Pia jobber med som utvikler er å erstatte hele den gamle stormaskinen med flere, mindre systemer, basert på moderne teknologi.

– Det gamle stordatasystemet er i utgangspunktet et bra system, men vi må ta det inn i en ny og digital tidsalder. Autosys Kjøretøy hjelper Vegvesenet vekk fra penn og papir, samtidig som de får en løsning som er mye enklere å videreutvikle og å gjøre endringer på i fremtiden, sier Pia.

Det er syv team i prosjektet. Ett dedikert behovsteam og ett løsningsteam, som i hovedsak består av ressurser fra kunden selv, samt fire utviklingsteam og et testteam. Pia leder et av utviklingsteamene, som har ansvaret for å produsere løsningen. Selv om teamene har tydelige oppgaver, betyr ikke det at man som utvikler bare er en liten brikke i spillet – snarere tvert imot:

– Da jeg begynte, dro vi ut til trafikkstasjonene for å se hvordan de ansatte hos kunden jobbet, og for å forstå hvordan den informasjonen de samlet på papir i fremtiden skulle inn i en ny og bedre løsning. Der startet jobben min gjennom å observere hvordan de brukte skjemaer og papir, hvordan de noterte og hvordan de sorterte papirene i permer. Da får jeg et eierskap til det nye systemet som vi skulle lage, og jeg så virkelig hvorfor de trengte det og hvem vår kunde faktisk er. Jeg har hele tiden fått jobbe med flere ledd i kjeden enn det som var den faktiske oppgaven min, og teamet jobber så tett med kunden at vi hele tiden kan komme med nye og egne forslag, sier Pia.

– Noen ganger i året har vi også organisasjonsutviklingssamlinger sammen kunden, der vi samarbeider om gruppearbeid på tvers av de teamene vi vanligvis sitter i. Det er med på å både bygge og opprettholde en veldig god prosjektkultur som jeg setter veldig pris på.


Mange og varierte muligheter

Autosys er ett av to store prosjekter Pia har fått jobbe med siden hun startet for tre år siden. I tillegg har hun jobbet med rekruttering og som prosjektleder for interne prosjekter. Livet som utvikler-konsulent gir henne et fast kontor å gå til hver dag, og det føles som en fast jobb. Samtidig som dét er viktig for Pia, bekrefter hun at førsteinntrykket av kulturen i Accenture som bergtok henne under et foredrag, også stemmer etter tre år:

– Jeg går hele tiden med en følelse av at alle vil like godt for sidemannen, som for seg selv. Alle er fokusert på at vi skal oppnå noe sammen, ingen skal være best, bare fordi de kan noe andre ikke kan. Da lærer man heller bort, og jeg har aldri opplevd at noen har sagt nei når jeg har spurt om hjelp. De spisse albuene jeg hørte om på studiet, har jeg ikke sett noe av, bekrefter hun.

I Accenture er det også gode muligheter for faglig utvikling, utover prosjektet man jobber på. Det er alltid mulig å dra på konferanser, og å få støtte og tid til kurs og sertifiseringer. I tillegg finnes det en rekke interne fagmiljøer, som frontend-gruppen Pia er med i. Der får man prøve og jobbe med teknologi som er innenfor fagfeltet, men som ikke nødvendigvis en del av prosjektet man jobber med til daglig.

Med teamlederansvar og jobben som prosjektleder for et internship-program føler Pia at hun tidlig fikk muligheten til å vokse i jobben, både faglig som utvikler og gjennom muligheter med mer lederansvar.

– Nå har jeg også selv fått mange gode rollemodeller i Accenture. Det er så mange kompetente mennesker med mye erfaring som jeg ser opp til, noe som gjør jobben trygg og morsom. Jeg ser alt vi kan gjøre og alt vi kan få til, og at det derfor er gode muligheter for en lang, spennende og morsom karriere, sier hun.

STAY
CONNECTED

Accenture Careers Blog

Stay a step ahead of the game with careers tips, interesting articles, insider perspectives, and industry-leading insights you can put to use today–all from the people who actually work here.

READ MORE

New Starts Now

Receive job alerts, latest news and insider tips tailored to your preferences. See what exciting and rewarding opportunities await. Sign up below.

SIGN UP