Job Description

Sikkerhetskonsulenter


Job Location: Stavanger

Regional Description: Norway


- Job description


Sikkerhetskonsulenter til Accenture


Accenture er et ledende globalt konsulentselskap som leverer tjenester innen strategi, rådgivning, digitalisering, teknologi og outsourcing. Med erfaring, spesialisert kompetanse, globale ressurser og omfattende bransjeekspertise, jobber Accenture i sjiktet mellom forretning og teknologi for å hjelpe kunder å øke sin prestasjonsevne og utvikle bærekraftig verdi for sine interessenter. Med rundt 450 000 ansatte og kunder i mer enn 120 land, driver Accenture innovasjon for en forenklet hverdag. For mer informasjon, besøk oss på www.accenture.no.


Vår sikkerhetsavdeling vokser og vi søker dyktige og engasjerte konsulenter innenfor informasjonssikkerhet.


Hvem er vi?


Accentures sikkerhetsavdeling er ledende innenfor informasjonssikkerhet både i Norge og globalt - med over 5000 ansatte som jobber med informasjonssikkerhet! I Norge teller sikkerhetsteamet rundt 40 konsulenter og vi har planer om å utvide kraftig i tiden fremover. Vi jobber med noen av de mest spennende og kritiske aktørene, noe som gir våre medarbeidere mulighet til å delta i noen av de største og viktigste prosjektene i samfunnet. I et samfunn i stadig endring hvor det stilles økte krav til sikkerhet både i privat og offentlig sektor, opplever vi økende etterspørsel etter vår ekspertise. Derfor søker vi erfarne konsulenter til vårt sikkerhetsteam i Norge.


Hvorfor skal du søke jobb som sikkerhetskonsulent i Accenture?


Vi har et engasjert team av spesialister som jobber på noen av Norges mest spennende og kritiske prosjekter og vi ønsker oss nye kolleger – så du vil bli tatt godt imot. Du vil bli utfordret faglig og du får en unik mulighet til å ta i bruk kompetansen din i viktig arbeid.


Samtidig kan du bygge opp ny kunnskap underveis både ved tverrfaglig samarbeid med eksperter fra andre grupper, men også ved at våre ansatte nyter godt av tilgang til et av verdens største private universitet og et solid nettverk av spesialister på tvers av landegrenser.


Ved å bli en del av Accentures dyktige og engasjerte sikkerhetsteam kan du bli med og forme fremtiden og utføre betydningsfullt arbeid som skaper verdi for alle våre kunder - og for Norges innbyggere som mottakere av offentlige og private tjenester.


Stillingen som sikkerhetskonsulent i Stavanger vil bestå i å støtte eksisterende prosjekter med deres sikkerhetsfaglige problemstillinger. Ut fra søkerens erfaring og kvalifikasjoner kan følgende være eksempler på arbeidsoppgaver:


  • Sikkerhetsarkitekt i kundens "jouney to cloud", hvor Accenture hjelper våre kunder med å effektivisere og modernisere sine prosesser og systemer ved å flytte hele eller deler av sin systemportefølje til skyen. Oppgavene består i å veilede kunde og Accentures prosjektdeltakere i gjeldende praksis for sikring av skyløsninger, og delta i arbeidet med å designe, planlegge og etablere nye arbeidsplattformer i skyen.
  • Sikkerhetstester for kritiske leveranser, hvor Accenture leverer alt fra mindre analyser til store transisjons- og transformasjonsprosjekter. Som sikkerhetstester vil du benytte dine kunnskaper til å verifisere kunders sikkerhetsløsninger ved å spille rollen som angriper. Ved å gjennomføre våre oppgaver i tråd med retningslinjer for etisk hacking sørger vi for å grundig dokumentere eventuelle sikkerhetshull hos våre kunder, samt planlegge og bidra til å utføre forbedringer.
  • Sikkerhetskonsulent for risikoanalyse og oppfølging, hvor Accenture hjelper våre kunder med å dokumentere, vurdere og mitigere IT-risiko. I denne rollen hjelper du våre kunder med å avdekke risiko i IT-systemer og verdikjeder, og jobber målrettet med å senke kunders risikoprofil. Rollen krever at du har en bred forståelse for informasjonssystemer, IT-arkitektur og beste praksis for IT-sikkerhet, samt gode kunnskaper i ledelse av workshops med deltakere fra både ledelsen og tekniske fageksperter.Accenture Carnival

Carnival Corporation reimagines guest experiences with high-touch tech.
Read More

Qualifications

- Basic qualifications


Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som brenner for sikkerhet og som har et ønske om å arbeide med prosjekter som har stor betydning for verden rundt deg. Du har fullført høyere utdanning innenfor tekniske fag, gjerne innenfor informasjonssikkerhet, og du har minst to år erfaring fra arbeid med sikkerhet.

Hva slags prosjekter jobber vi med?

Eksempel innen bank og finans:
Accenture leverer tjenester for risiko- og sikkerhetsstyring som støtter IT-ledere, programmer og prosjekter i deres leveranser av risiko- og sikkerhetsrelaterte oppgaver ihht. kundenes policies. Accenture har en rådgivende stilling overfor oppdragsgiveren, hvor hovedfokus er å bidra til å levere prosjekter med akseptabel risiko. Arbeidet foregår i tett samarbeid med kundens ressurser og vi jobber tett på prosjekter med både interne ressurser og eksterne leverandører på ulike sikkerhetsaktiviteter.

Kunden er et internasjonalt finansselskap og må foruten norsk lovgivning også forholde seg til og være i overensstemmelse med lover, regler og krav gjeldende både internasjonalt og for EU, i tillegg til bransjekrav og interne krav.

Omfanget for dette oppdraget inkluderer:

  • GRC (Governance, Risk and Compliance): Risikoanalyser, sikkerhetsanalyser og styringsstøtte ved prosjekter og programmer
  • Tilgangsstyring (integrasjon av I&AM-løsninger/strategi/styring/koordinering/årlig kontroll og compliance-støtte)
  • Sikkerhetsarkitektur


Eksempel innen offentlig sektor:
Accenture har hatt ansvar for å sikre at IT-løsningene som ble utviklet i programmet tilfredsstiller juridiske krav til behandling av personopplysninger og kundens interne sikkerhetskrav. Så vel som at de er i henhold til etablert best praksis, og oppfattes som trygge og sikre av brukerne. Overgangen til tjenesteorientert arkitektur, økt bruk av selvbetjening, og samhandling med eksterne etater skapte særlige utfordringer på sikkerhetsområdet. Det medførte en helt ny grad av informasjonsdeling på tvers av systemer, der informasjonsflyten tidligere har vært begrenset til å foregå innenfor isolerte fagsystemer.

Omfanget for dette oppdraget inkluderer:

  • Sikkerhetsarkitektur
  • Sikker utvikling

 

Hvem vil jeg jobbe sammen med?

Dette er noen eksempler på dyktige konsulenter som du vil kunne jobbe sammen med:

  • Henriette Løvar, Security Associate Manager. LinkedIn: www.linkedin.com/in/henriette-løvar-7517a426/ 
  • Karl Bernhoff Binde, Security Specialist. LinkedIn: www.linkedin.com/in/karlbinde/

 

Hvordan søker jeg?

Bruk linken «Søk her» for å komme i betraktning til en eller flere av stillingene.


Accenture verdsetter mangfold og oppfordrer folk med ulik bakgrunn, kjønn, alder, etnisitet, kultur, nasjonalitet, religion og livssyn, funksjonshemming, seksuell orientering og kjønnsidentitet om å søke. Vi jobber kontinuerlig for å skape et inkluderende arbeidsmiljø som aktivt omfavner og utnytter mangfoldet i organisasjonen. Vi vil gjerne invitere deg til å bli en del av dette mangfoldet!

 


All employment decisions shall be made without regard to age, race, creed, color, religion, sex, national origin, ancestry, disability status, veteran status, sexual orientation, gender identity or expression, genetic information, marital status, citizenship status or any other basis as protected by federal, state, or local law.

Job candidates will not be obligated to disclose sealed or expunged records of conviction or arrest as part of the hiring process.

Accenture is committed to providing veteran employment opportunities to our service men and women.

Life at Accenture

Work where you're inspired to explore your passions and where your talents are nurtured and cultivated. Innovate with leading-edge technologies on some of the coolest projects you can imagine.

image

Work Environment

Be your best every day in a work environment that helps drive innovation in everything you do.


LEARN MORE

image

Training and Development

Take time away to learn and learn all the time in our regional learning hubs, connected classrooms, online courses and learning boards.

LEARN MORE

View All

Learn more about Accenture

With over 450,000 employees in more than 120 countries, Accenture solves our clients' toughest challenges by providing a broad range of services and solutions in strategy, consulting, digital, technology and operations.

View All

Stay connected

Join our Team

Join Our Team

Search open positions that match your skills and interest. We look for passionate, curious, creative and solution-driven team players.

Keep up to date

Keep Up to Date

Stay ahead with careers tips, insider perspectives, and industry-leading insights you can put to use today–all from the people who work here.

Stay Connected

Stay Connected

Receive job alerts, latest news and insider tips tailored to your preferences. See what exciting and rewarding opportunities await.

View All