Skip to main content Skip to Footer

Job ListingProsjektleder digitalisering – Health & Public Services

Job Location: Oslo

Regional Description: Norway

Job Number: 00626773

APPLY SAVE THIS JOB

- Job description

Prosjektleder digitalisering – Health & Public Services


Den digitale revolusjonen forandrer alt og den er overalt – den forandrer hvordan vi jobber og samhandler. Accenture er et ledende globalt konsulentselskap som har en unik bredde og dybde av konsulenttjenester. Vi leverer tjenester innen digitalisering, strategi, rådgivning, teknologi og outsourcing. Med over 425.000 ansatte og 5.000 kunder i 40 bransjer i mer enn 120 land er vi en av verdens fremste rådgivere innenfor teknologi. Vi har unik innsikt i hvordan ny teknologi kan brukes for å løse dagens og fremtidens utfordringer. 


Brenner du for modernisering og digitalisering av offentlig sektor? Velg en karriere i Accenture.


Vil du være med på reisen i å modernisere og digitalisere offentlig sektor gjennom å ta i bruk ny teknologi som AI, Analyticsløsninger, Cloud og Internet of Things og Big Data? Vil du rådgi våre kunder i hvordan de kan levere raskere leveransemodeller og hvilke konsekvenser dette får for virksomheten, eller hvordan man kan kombinere modernisering av legacy løsninger og samtidig levere raske gevinster? 


Typiske arbeidsoppgaver: 


CIO og ledelserådgivning

 • Ha dialog med- og rådgi ledelsen hos våre kunder knyttet til teknologi og spesielt infrastruktur
 • Være oppdatert på ny teknologi og løsninger innen digital infrastruktur som IaaS, PaaS, Cloud, Azur.net, AWS, Analyticsløsninger, IoT, Big Data og DevOps og kunne rådgi og gjennomføre prosjekter ved bruk av disse virkemidlene 
 • Rådgi kundene i hvordan de best kan ta i nye løsninger for IKT og drift, samt bruk av mer smidige leveransemodeller som DevOps, og hvilke implikasjoner dette får for f.eks organisasjon, kompetanse, teknologi og prosesser
 • Omforme virksomhets- og IKT-strategier til gjennomførbare handlingsplaner eller transformasjoner


Lede og være sentral i teknologitransformasjone

 • Evne til å levere i henhold til avtalt omfang, tid, kvalitet og kost, og gi kundene de beste forutsetninger for å realisere gevinster
 • Utarbeide realistiske estimater og vurdere risiko og konsekvenser
 • Evne til å levere i henhold til Accentures og/eller kunders metodikk og malverk

 

Om deg:

 • 3+ års relevant erfaring fra IT Prosjektledelse og/eller rådgiving, eller teamlederansvar/videreutviklingsansvar av infrastruktur innenfor IKT-organisasjoner
 • Du har erfaring med styring av større prosjekter og kan vise til gode resultater fra gjennomførte prosjekter, fortrinnsvis fra offentlig sektor
 • Du har god teknisk- og forretningsforståelse
 • Mastergrad eller tilsvarende
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk


Det er positivt om: 

 1. Du har god innsikt i prosjektmetodikk og erfaring med smidig prosjektgjennomføring 
 2. Du har hatt teamlederansvar eller videreutviklingsansvar av infrastruktur innenfor IKT-organisasjoner, f.eks innføring av cloud eller DevOps
 3. Du har sertifiseringer som Prince2, TOGAF, ITIL eller COBIT 
 4. Du har erfaring fra konsulentbransjen


Hvorfor jobbe i Health & Public Services:

 • Vi har gjennomført og lykkes med noen av de største transformasjonene i offentlig sektor (Pensjonsprogrammet, Uføreprogrammet, Altinn, Helse-Norge som Kjerjournal, effektivisering av IKT i Politiet, Forsvaret og Statens vegvesen)
 • Vi har en helt unik breddeforståelse og dybdekompetanse som er uunnværlig når komplekse endringer skal styres
 • Vi har et solid kvalitetsapparat og beste praksis, samt rådgivere innenfor de fleste disipliner som er involvert i programgjennomføring 
 • Vi byr på kanskje verdens beste erfaringsnettverk og cutting-edge tilnærming på leveransemetode og IKT-operasjonsmodeller
 • Vi er drevet av å levere verdi for våre offentlige kunder – noe som påvirker oss alle og hvor utfordringene er store


Hva vi kan tilby:

 • Meningsfylt arbeid for spennende kunder
 • Et sterkt fagmiljø og spennende prosjektroller
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og motiverte medarbeidere
 • Kompetansebygging i takt med den teknologiske utviklingen
 • Konkurransedyktig lønn og gode arbeidsbetingelser og aksjespareordning
 • Et velutstyrt treningsrom, sykkelparkering i kjeller, en god kantine, aktive bedriftsidrettslag og firmahytter
 • Women in Norway nettverk, Coorporate Citizenship, Parent Club, Diversity nettverk 
 • En spennende og variert arbeidshverdag i et ledende selskap i stadig utvikling


Høres dette spennende ut? Send oss en søknad med din CV og inkluder relevante attester og vitnemål.


Ta kontakt med vår rekrutteringsavdeling, tlf nr: +47 67126700 eller Norway.recruiting@accenture.com.


Accenture verdsetter mangfold og oppfordrer folk med ulik bakgrunn, kjønn, alder, etnisitet, kultur, nasjonalitet, religion og livssyn, funksjonshemming, seksuell orientering og kjønnsidentitet om å søke. Vi jobber kontinuerlig for å skape et inkluderende arbeidsmiljø som aktivt omfavner og utnytter mangfoldet i organisasjonen. Vi vil gjerne invitere deg til å bli en del av dette mangfoldet!Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city

Stay in touch

Join the Accenture Talent Connection, follow our Careers blog, or sign up for job alerts.