Skip to main content Skip to Footer

Job ListingSenior Delivery Lead

Job Location: Oslo

Regional Description: Norway

Job Number: 00626753

APPLY SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture søker engasjerte Senior Delivery Leads til virksomhetskritiske prosjekter i offentlig sektor


Som Senior Delivery Lead i Accenture vil du spille en sentral rolle i å etablere og levere det siste innen ny teknologi og innovasjon på våre spennende og samfunnsnyttige kundeengasjementer i offentlig sektor. Du vil ha hovedansvaret for å levere i henhold til, og aller helst overgå, våre forpliktelser til kunden og du vil ha lederansvar for Accentures personell på stedet. Rollen som delivery lead innebærer å


Levere innovative, fremtidsrettede løsninger i tråd med beste bransjepraksis:


 • Evne til å sette seg inn i og oversette kundebehov til implementerbare, fremtidsrettete forretningsløsninger
 • Ansvarlig for hele prosjektets livssyklus fra behovsbeskrivelse til produksjonssetting og evt. drift
 • Sikre effektive leveranser av høy kvalitet til avtalt tid gjennom å håndtere uforutsette hindringer og proaktivt styre risiko
 • Bidra til å sikre at de tekniske løsningene dekker både dagens og fremtidens forretningsbehovIvareta kundeforholdet:


 • Etablere et langsiktig, tillitsbasert forhold til nøkkelpersoner hos kunden
 • Sette seg inn i kundens forretningsutfordringer, og sørge for at kunden til enhver tid får dekket sitt behov for bistand ved å trekke på de rette personene og den rette kompetansen
 • Forstå og holde seg oppdatert på utviklingen i den relevante bransjen for å kunne være en effektiv operativ og strategisk rådgiver for kundens ledelse
 • Sikre kundetilfredshet gjennom god kommunikasjon og forventningsstyring og holde kunden oppdatert på status, risiko og utfordringer
 • Arbeide målrettet med kontinuerlig forbedring for å oppnå, eller overgå kundens forventninger til effektivitet, kostnad og kvalitetPlanlegge, levere og operasjonalisere prosjektet/programmet: • Sørge for et godt og inkluderende arbeidsmiljø og bidra til team-følelse på tvers av kunde-leverandør dimensjonen
 • Ivareta det overordnete ansvaret for leveransene på et eller flere prosjekt
 • Adressere utfordringer på tvers av prosjekter, sørge for en helhetlig tilnærming i et program
 • Sikre at engasjementet til enhver tid er bemannet med de riktige ressursene og etterlever krav til lønnsomhetOm deg


 • Du har minst fem års relevant erfaring innen IT-prosjekt/programledelse/IT Service Management
 • Du har god kjennskap til smidig utviklingsmetodikk, DevOps og multi-speed leveransemodell samt sterk interesse for ny teknologi and praktisk anvendelse av innovasjon
 • Det er en fordel hvis du har PRINCE2/ITIL/PMP/SCRUM-sertifiseringer.Accenture tilbyr


 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø, hvor du vil jobbe sammen med inspirerende og dyktige kollegaer og ledere
 • Fleksible arbeidstidsløsninger med god balanse mellom jobb og fritid
 • Du vil kunne utgjøre en forskjell gjennom arbeid i store og små prosjekter som endrer vår måte å arbeide og leve på
 • Vi engasjerer oss i samfunnet fordi vi ønsker å øke teknologiinteressen i hele Norge (Hour of Code, GirlTech fest)
 • Du vil dra nytte av de investeringer Accenture gjør i nye teknologitrender (TechVision, NewIT og DevOps)
 • Du vil være en del av et levende læringsmiljø der du møter andre kollegaer på «think tanks», «Hack-fester» og fagkvelder
 • Du vil få bryne deg faglig og får ditt eget øremerkede budsjett til kompetanseheving. Dette kan brukes til kursing, sertifisering, konferanser eller andre læringsaktiviteter
 • Hytter i Hemsedal, diverse idrettsgrupper og flere sosiale sammenkomster i løpet av året
 • Vi har i tillegg gode bonusordninger, tjenestepensjonsordninger, aksjesparing samt at foreldrepermisjon dekkes utover NAVs betingelser opp til 12GAccenture kjennetegnes av et innovativt og sterkt samfunnsansvar. Mange av våre ansatte bruker sin kjernekompetanse i samfunnsnyttige prosjekter og initiativ. Eksempler inkluderer støtte frivillige organisajsoner med digital strategi, omstilling og teknologiutvikling, mentorordninger for oppstartsselskaper, utføre utredninger på bærekraftstematikk og å lære barn å kode.


Høres dette spennende ut? Send oss en søknad med din CV og inkluder relevante attester og vitnemål fra universitet/høyskole og videregående.


Accenture verdsetter mangfold og oppfordrer folk med ulik bakgrunn, kjønn, alder, etnisitet, kultur, nasjonalitet, religion og livssyn, funksjonshemming, seksuell orientering og kjønnsidentitet om å søke. Vi jobber kontinuerlig for å skape et inkluderende arbeidsmiljø som aktivt omfavner og utnytter mangfoldet i organisasjonen. Vi vil gjerne invitere deg til å bli en del av dette mangfoldet!


Accenture er et ledende globalt konsulentselskap som leverer et bredt spekter av tjenester innen strategi, rådgivning, digitalisering, teknologi og outsourcing. Med unik erfaring, spesialisert kompetanse, globale ressurser og omfattende bransjeekspertise, jobber Accenture i sjiktet mellom forretning og teknologi for å hjelpe kunder med å forbedre sin prestasjonsevne og skape bærekraftig verdi for sine interessenter. Med rundt 425 000 ansatte som leverer tjenester til kunder i mer enn 120 land leder Accenture an i innovasjon for en forbedret hverdag. For mer informasjon, besøk oss på www.accenture.no.Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city

Stay in touch

Join the Accenture Talent Connection, follow our Careers blog, or sign up for job alerts.