Skip to main content Skip to Footer

Job ListingSAP Konsulenter

Job Location: Oslo

Regional Description: Norway

Job Number: 00626204

APPLY SAVE THIS JOB

- Job description

SAP-konsulenter

 

Accenture er en ledende global organisasjon som leverer et bredt spekter av tjenester og løsninger innen strategi, rådgivning, digital, teknologi og outsourcing. Med vår omfattende bransjeekspertise, globale ressurser og erfaring innen konsulentvirksomhet og outsourcing kan vi mobilisere de riktige menneskene og den nødvendige kompetansen for å hjelpe våre kunder til å bli virksomheter med høy prestasjonsevne. Accenture har mer enn 411.000 ansatte og leverer tjenester til kunder i mer enn 120 land. Vi har bransjeekspertise innenfor de fleste nisjer i markedet. Det er et tett samarbeid mellom de lokale selskapene og de øvrige enhetene i Accentures globale organisasjon.

 

Den teknologiske nyskapingen de siste årene har vært formidabel. Blant annet står skybaserte og hybride løsninger høyt på prioriteringslisten til mange av våre kunder, også på ERP-området. SAP har lansert flere nye produkter og som SAP-konsulent i Accenture vil du være med på å lære om, forstå verdien av og utvikle nye SAP løsninger basert på HANA-teknologi og SAP S4 EM. Du er interessert i denne utviklingen, samtidig som du ønsker å forstå hvordan ny teknologi og nye produkter best kan implementeres for å dekke kundens behov.

 

Som SAP-konsulent i Accenture vil du oftest jobbe med implementeringsprosjekter og leveranse der du vil være med i alle prosjektfaser. Typiske arbeidsoppgaver kan være:

 

 • Definere forretningsarkitektur for å identifisere muligheter til å skape forretningsverdi for kunden. Utarbeide kravspesifikasjon og forretningsløsning.
 • Gjøre prosessanalyse: Analysere og utforme forretningsprosesser og roller. Identifisere testkrav. Bistå i å vurdere virksomhetens behov for opplæring og brukerstøtte.
 • Applikasjonsdesign: Designe applikasjonskonfigurasjon for å støtte forretningsprosesser og applikasjonskrav.
 • Konfigurasjon / Testing: Konfigurere og teste applikasjonsmoduler.
 • Definere teknisk arkitektur: Analysere tekniske krav, designe og implementere teknisk arkitektur som støtter kundens forretningsmessige oppgaver.

 

 

Hvorfor syns vi at du burde jobbe med SAP i Accenture?

 

 • Folk liker å jobbe her og vi har det hyggelig på jobb. Du vil jobbe sammen med inspirerende og dyktige kollegaer og ledere, med fokus på et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Du vil være med på noen av Norges største og mest virksomhetskritiske og innovative prosjekter, som gjør Accenture til et unikt sted.
 • Du vil bli utfordret faglig, og du får en unik mulighet til å ta i bruk kompetansen din i viktig arbeid. Samtidig vil du bygge opp ny kunnskap underveis både med SAP og ved tverrfaglig samarbeid med eksperter fra andre grupper. Vi har store fagmiljøer du raskt blir en del av, både nordisk og globalt.
 • Våre ansatte nyter godt av kurs og kompetanseheving internt og eksternt. Vi har et sterkt fokus på utvikling av våre ansatte her i Accenture – enten om du ønsker å bli leder eller spesialist. Hvert år blir det satt av en del av budsjettet til hver ansatt som er øremerket opplæring og personlig utvikling. Dette kan brukes til kursing, sertifisering, konferanser eller andre læringsaktiviteter. Du vil i tillegg få en egen intern karriereveileder som du vil ha dialog med løpende og som kan guide deg i forhold til hva du har for ønsker fremover i forhold til din utvikling og dine interesser.
 • Du vil få en unik mulighet til å være med på oppbyggingen av SAP som et viktig virksomhetsområde i Accenture, du vil bli gitt ansvar og være en sentral person som får stor innflytelse på dette arbeidet
 • Du vil kunne ha en god balanse mellom jobb og fritid – og vi har hytter i Hemsedal, diverse idrettsgrupper og flere sosiale sammenkomster i løpet av året

 


Kvalifikasjoner

 

Vi ser nå etter kandidater med funksjonell og/eller teknisk erfaring innenfor SAP som kan vise til gode resultater fra tidligere kundeleveranser, med kompetanse innenfor ett eller flere av disse områdene:

 

 • SAP Finance
 • SAP Supply Chain Management / Logistics Execution
 • SAP Experienced Project Manager

 

 

Som SAP-konsulent i Accenture vil du få mulighet til å jobbe med store nasjonale og internasjonale kunder og samtidig utvikle deg faglig innen ditt område. Som SAP-konsulent har du god kunnskap om ditt fagområde. Du er interessert i, og motiveres av, å kunne jobbe sammen med kunden for å forstå hvordan nye løsninger fra SAP eller forbedringer av deres eksisterende løsning kan være med på å skape verdi for kunden.

 

Vi ser frem til å motta din søknad; vennligst legg med CV, søknadsbrev og dine utdanningsdokumenter inkludert karakterer.

 

Ta kontakt med vårt rekrutteringsteam v/Elin Midtskogen på telefon 40 07 52 43 om du har noen spørsmål.

 

Accenture verdsetter mangfold og oppfordrer folk med ulik bakgrunn, kjønn, alder, etnisitet, kultur, nasjonalitet, religion og livssyn, funksjonshemming, seksuell orientering og kjønnsidentitet om å søke. Vi jobber kontinuerlig for å skape et inkluderende arbeidsmiljø som aktivt omfavner og utnytter mangfoldet i organisasjonen. Vi vil gjerne invitere deg til å bli en del av dette mangfoldet!

 

If you would like to be considered for employment opportunities with Accenture and need special assistance due to a disability or accommodation for a disability, please call us at +45 7228 8000

 


Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city

Stay in touch

Join the Accenture Talent Connection, follow our Careers blog, or sign up for job alerts.