Skip to main content Skip to Footer

Job ListingVi søker Prosjekt Controller til vår økonomiavdeling

Job Location: Oslo

Regional Description: Norway

Job Number: 00535114

APPLY SAVE THIS JOB

- Job description

Som Project Controller innenfor Client Financial Management (CFM) hos Accenture gir du støtte til våre prosjektledere i spørsmål knyttet til økonomi/finans i våre kundeprosjekter. Du kontrollerer og analyserer inntekter og kostnader, ferdigstiller rapporter og prognoser, samt er en delaktig part i forbindelse med nye kalkyler/prisinger. Du vil være ansatt ved vårt kontor på Fornebu, men vil også jobbe ute i prosjektene hos våre kunder i Norge og eventuelt utenlands ved behov. Mesteparten av arbeidet utføres i SAP og Excel.


Noen av dine oppgaver:

  • Økonomisk rapportering, prosessere finansielle transaksjoner, oppfølging av fakturering samt oppfølging av kostnader.
  • Være en nøkkelperson i forbindelse med kalkyler / prisinger av oppdrag.
  • Utføre kontraktsspesifikke oppgaver i støtte til prosjektleder (ad-hocrapportering, trendanalyser, KPI beregninger, budsjettering / prognoser.
  • Støtte prosjektleder med analyser og råd for å maksimere prosjektets lønnsomhet. 
  • Sikre at projektet følger US GAAP, Lokal GAAP samt Sarbanes Oxley


Om deg og din bakgrunn:

  • Utdannelse på bachelornivå eller høyere innen økonomi eller revisjon.
  • Relevant arbeidserfaring 2-5 år.
  • Gode enkelskkunnskaper – skriftlig og muntlig.
  • God fremstillingsevne i norsk – skriftlig og muntlig.
  • Gode kunnskaper i MS Office basisprogram. Det forventes særskilt gode ferdigheter i excel.

Vi tror at du er en person som liker å analysere tall, og siden kommunisere dine meninger og konklusjoner, for videre å være med å påvirke den totale virksomheten.


Samtidig er du interessert i å involvere deg der det trengs, har ønske om og vilje til å lære ting fra grunnen av. Du har evnen til å jobbe under press og med klare tidsfrister. Du er serviceinnstilt og kan levere kvalitet til erfarne prosjektledere med høye forventninger.


Dette er en fast heltidsstilling som vi ønsker å besette så snart som mulig


Høres det spennende ut? Send oss en søknad med din CV og inkluder relevante attester og vitnemål.


Les mer om Accenture på www.accenture.com. 


Accenture verdsetter mangfold og oppfordrer folk med ulik bakgrunn, kjønn, alder, etnisitet, kultur, nasjonalitet, religion og livssyn, funksjonshemming, seksuell orientering og kjønnsidentitet om å søke. Vi jobber kontinuerlig for å skape et inkluderende arbeidsmiljø som aktivt omfavner og utnytter mangfoldet i organisasjonen. Vi vil gjerne invitere deg til å bli en del av dette mangfoldet!


Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city

Stay in touch

Join the Accenture Talent Connection, follow our Careers blog, or sign up for job alerts.