Skip to main content Skip to Footer

Job ListingSikkerhetskonsulenter

Job Location: Oslo

Regional Description: Norway

Job Number: 00509081

APPLY SAVE THIS JOB

- Job description

Sikkerhetskonsulenter til Accenture

 

Accenture er et ledende globalt konsulentselskap som leverer tjenester innen strategi, rådgivning, digitalisering, teknologi og outsourcing. Med erfaring, spesialisert kompetanse, globale ressurser og omfattende bransjeekspertise, jobber Accenture i sjiktet mellom forretning og teknologi for å hjelpe kunder å øke sin prestasjonsevne og utvikle bærekraftig verdi for sine interessenter. Med over 394.000 ansatte og kunder i mer enn 120 land, driver Accenture innovasjon for en forenklet hverdag. For mer informasjon, besøk oss på www.accenture.no.

 

Vår sikkerhetsavdeling vokser og vi søker dyktige og engasjerte konsulenter innenfor informasjonssikkerhet

 

Hvem er vi?

Accentures sikkerhetsavdeling er ledende innenfor informasjonssikkerhet både i Norge og globalt -med over 5000 ansatte som jobber med informasjonssikkerhet! I Norge teller sikkerhetsteamet rundt 40 konsulenter og vi har planer om å utvide kraftig i tiden fremover. Vi jobber med noen av de mest spennende og kritiske aktørene, noe som gir våre medarbeidere mulighet til å delta i noen av de største og viktigste prosjektene i samfunnet. I et samfunn i stadig endring hvor det stilles økte krav til sikkerhet både i privat og offentlig sektor, opplever vi økende etterspørsel etter vår ekspertise. Derfor søker vi erfarne konsulenter til vårt sikkerhetsteam i Norge.

 

Hvorfor skal du søke jobb som sikkerhetskonsulent i Accenture?
Fordi folk liker å jobbe her. Vi har et engasjert team av spesialister som jobber på noen av Norges mest spennende og kritiske prosjekter og vi ønsker oss nye kolleger – så du vil bli tatt godt imot. Du vil bli utfordret faglig og du får en unik mulighet til å ta i bruk kompetansen din i viktig arbeid.

 

Samtidig kan du bygge opp ny kunnskap underveis både ved tverrfaglig samarbeid med eksperter fra andre grupper, men også ved at våre ansatte nyter godt av tilgang til et av verdens største private universitet (vår interne KX-base) og et solid nettverk av spesialister på tvers av landegrenser

 

Ved å bli en del av Accentures dyktige og engasjerte sikkerhetsteam kan du bli med og forme fremtiden og utføre betydningsfullt arbeid som skaper verdi for alle våre kunder - og for Norges innbyggere som mottakere av offentlige og private tjenester.

 

 

Hvem ser vi etter?

 

Vi ser etter deg som brenner for sikkerhet og som har et ønske om å arbeide med prosjekter som har stor betydning for verden rundt deg. Du har fullført høyere utdanning innenfor tekniske fag, gjerne innenfor informasjonssikkerhet, og du har omtrent 2-7 års erfaring fra arbeid med sikkerhet. Du snakker norsk eller annet skandinavisk språk flytende, i tillegg til engelsk.

 

Vi ønsker å ytterligere styrke vår sikkerhetsavdeling – blant annet for å delta på noen av prosjektene vi nevner lenger ned i annonsen – og vi ser kollegaer som har en av følgende profiler til vårt team:

 

Sikkerhetsspesialister i GRC
Du har erfaring med løsninger og prosesser innenfor et eller flere av følgende områder; identitets- og tilgangsstyring, styring av informasjonssikkerhet, eller risikovurdering og risikostyring. Du er godt kjent med ikke-funksjonelle krav til systemer som tilgjengelighet, ytelse, skalering, backup, drift- og vedlikehold.

 

Sikkerhetsspesialister i teknisk infrastruktur
Du har erfaring med sikkerhet innenfor teknisk infrastruktur. Eksempler kan være kompetanse og erfaring fra ulike OS-plattformer, virtuell infrastruktur, oppsett av og skillet mellom utviklings-, test- og produksjonsmiljøer og nettverk. Du er godt kjent med temaer innenfor sikkerhetsarkitektur, identitets- og tilgangshåndtering.

 

Sikkerhetsspesialister med fokus på hendelseshåndtering og sårbarhetsanalyse

Du har erfaring med identifisering, analyse av og oppfølging av sikkerhetshendelser. Der er godt kjent med temaer innenfor kontinuerlig forbedring av hendelseshåndteringsprosess med flere involverte aktører.

 

Hva slags prosjekter jobber vi med?

Eksempel innen Bank og finans:

Accenture leverer tjenester for risiko- og sikkerhetsstyring som støtter IT-ledere, programmer og prosjekter i deres leveranser av risiko- og sikkerhetsrelaterte oppgaver ihht. kundens-policy. Accenture har en rådgivende stilling overfor oppdragsgiveren, hvor hovedfokus er å forebygge sikkerhetshendelser.

 

Kunden er et internasjonalt finansselskap og må foruten norsk lovgivning også forholde seg til og være i overensstemmelse med lover, regler og krav gjeldende både internasjonalt og for EU, i tillegg til bransjekrav og interne krav.

 

Omfanget for dette oppdraget inkluderer:

 

  • GRC (Governance, Risk and Compliance): Risikoanalyser, sikkerhetsanalyser og styringsstøtte ved prosjekter og programmer.
  • Tilgangsstyring (teknisk integrasjon av I&AM-løsninger/strategi/styring/koordinering/årlig kontroll og compliance-støtte)
  • Forretnings- og IT-kontinuitetsstøtte
  • Sikkerhetsarkitektur

 

Eksempel innen Offentlig sektor:

Accenture har hatt ansvar for å sikre at IT-løsningene som ble utviklet i programmet tilfredsstiller juridiske krav til behandling av personopplysninger og kundens interne sikkerhetskrav. Så vel som at de er i henhold til etablert best praksis, og oppfattes som trygge og sikre av brukerne. Overgangen til tjenesteorientert arkitektur, økt bruk av selvbetjening, og samhandling med eksterne etater skapte særlige utfordringer på sikkerhetsområdet. Det medførte en helt ny grad av informasjonsdeling på tvers av systemer, der informasjonsflyten tidligere har vært begrenset til å foregå innenfor isolerte fagsystemer.

 

Hvem vil jeg jobbe sammen med?

 

Dette er noen eksempler på dyktige konsulenter som du vil kunne jobbe sammen med:

Hvordan søker jeg?

Ta kontakt med vårt rekrutteringsteam v/Kristofer Koppang på telefon 48 35 71 48 om du har noen spørsmål eller bruk linken «Søk her» for å komme i betraktning til en eller flere av stillingene.

 

Equal is greater than - Accenture welcomes and encourages applications from diverse backgrounds related to gender, age, ethnicity, culture, race, religion and belief, disability, nationality, sexual orientation and gender identity. We provide an environment of inclusion and diversity where everyone brings distinct experience, talent and culture to their work. We invite you to be part of this diversity!

 

 

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city

Stay in touch

Join the Accenture Talent Connection, follow our Careers blog, or sign up for job alerts.