Arendalsuka er en av Norges viktigste arenaer for å diskutere hvordan teknologi påvirker samfunnet.  Vi gleder oss til å møte næringsliv og politikere til spennende samtaler om hvordan vi kan bidra til løse morgendagens utfordringer.

Under årets uke deltar vi i flere samtaler der vi deler vår kunnskap og erfaring rundt digitalisering, bærekraft og kompetanseutvikling innen IKT.

For å gjøre det enkelt å navigere årets program, har vi laget en oversikt over debattene der vi deltar, samt de du ikke burde gå glipp av.

 

Tirsdag 16. august

 

Plan Norge/Accenture – Bondejenta blir businesskvinne

Paneldeltaker fra Accenture: Øystein Langerak, leder for media og telekom, Accenture Norge

Vi bekjemper ikke fattigdom uten jobber, og vi tar ikke klimakamp på alvor om jobbene vi skaper ikke også er grønne. Men hva er egentlig en grønn jobb og hva har det med likestilling å gjøre?  

Sammen med representanter fra næringslivet tar vi en prat om viktigheten av grønn jobbskaping for unge, særlig for unge kvinner, og potensialet som ligger i denne satsingen. For miljø, bærekraft og samfunnsutvikling.  

Sted: Thon Hotel Arendal, kl. 12.15-13.15 

EHiN – Trenger vi en ny e-helsestrategi?

Paneldeltaker fra Accenture: Geir Prestegård, leder for helse, Accenture Nordics

Ny nasjonal e-helsestrategi er ute på høring. Gjennom bred involvering samarbeider Direktoratet for e-helse med helse- og omsorgssektoren om en ny nasjonal e-helsestrategi.
Den nye strategien er på høring mellom 31. mai og 1. oktober og den skal gjelde fra 2023 til 2030.
Strategien skal gi felles retning for digitalisering i sektoren, og dens prioriterte mål skal bidra til en bærekraftig og innovativ helse- og omsorgssektor, med god kvalitet og sammenheng i tjenestene.  Karl Vestli, divisjonsdirektør for strategi i direktoratet, innleder om strategien og deltar i påfølgende paneldiskusjon.

Sted: Bankgården, kl. 14.00-14.50 

 

 Onsdag 17. august

 

NHO – Har Norge kompetanse og arbeidspolitikk for grønt skifte?

Det er bred enighet om at klimakrisen er vår tids største utfordring. Norske bedrifter og ansatte står klare til å gjennomføre det grønne skiftet, men de er avhengig av gode rammevilkår for å lykkes med nødvendig satsing og omstilling. Som regjeringen slår fast i Hurdalsplattformen, handler dette om mer enn nærings- og klimapolitikk. For bedriftene er ikke minst arbeids- og kompetansepolitikken avgjørende for å klare omstillingen vi står overfor.  

Er arbeidsliv- og kompetansepolitikken slik den bør være for at bedriftene skal greie å skape alle de grønne og lønnsomme jobbene vi må skape i årene fremover? 

Sted: MØR biffhus, andre etasje, kl. 08.30-10.00

Accenture/Nordic Innovation – Sirkulærøkonomi: Nordisk samarbeid, er det vits?

Ordstyrer panelsamtale: Louise Berge, leder for bærekraft, Accenture Norge

Sirkulærøkonomi kan bidra til å løse noen av de mest kritiske miljøutfordringene. Likevel er de fleste industrier i dag dominert av den lineære økonomien, som betyr at produkter utvinnes, produseres, distribueres, konsumeres og kastes. Selskaper kan bevege seg mot en sirkulær økonomi, men da kreves et nytt tankesett rundt design, ressurser, verdiskaping og samarbeid.

Hvorfor skal man samarbeide i Norden når det kommer til sirkulær økonomi, burde man heller fokusere på Norge? Hvordan kan en felles stemme i Norden utgjøre forskjellen og hvordan opplever selskapene det i praksis?

Sted: Nordens telt, kl. 09.00-10.00 

Sopra Steria - Metaverset kommer. Bør vi engste oss?

Metaverset står på trappene, og inspirerer, engasjerer og skremmer. Med metaverset blir skillet mellom den fysiske og den digitale verdenen visket ut, og i det nye universet blomstrer forretningsmuligheter. Men det gjør også truslene.  

For mens forretningsmulighetene gjerne er udiskutable, hvordan sikrer vi at alle får like tilganger og rettigheter? Hvordan sikrer vi at metaverset ikke skiller mellom fattig og rik? Og hvordan unngår vi diskriminering? Hvem og hvordan skal vi sette grenser, føringer og gi støtten som trengs?  

Sted: Castelle. kl. 10.00-10.45 

Telenor – DEN DIGITALE FREMTIDEN – HVEM TAR ANSVAR?

Digital teknologi endrer grensene for bedriften, for nasjonen hvordan samfunn opererer. Det er mange og store oppgaver som skal løses – men hvem tar ansvaret? Hvor stopper «business» og hvor starter politikken i en fremtidig digital verden? Uten tydelig forvetninger til og rolleforståelse hos bedrifter, politikere og forbrukere risikerer vi å ikke utnytte det enorme potensialet som ligger i den digitale fremtiden.

Sted: Spisestedet Vitenbiten, kl. 13.00-14.00 

Bouvet – Skriker etter it-kompetanse: stenger vi døra for innvandrerne?

Nåløyet for å kunne bidra med IT-kompetanse i offentlig sektor er svært trangt. Du må ha mastergrad, 3 års ansiennitet og gode norskkunnskaper. Lukker offentlig sektor døra til mer kapasitet og mangfold i IT-bransjen?

Sted: Castelle, kl. 16.00-17.00

PwC – Cyberrådet

Cyberangrep har blitt en eksistensiell utfordring for norske bedrifter og offentlig sektor. Hvordan oppleves det å stå i stormen?  Hva kan vi lære av det? Hva skulle du ønske du visste og hadde gjort før du ble angrepet? Spørsmål fra salen besvares av ekspertpanelet.

Sted: Vision of the Fjords, 2. Etg, kl. 18.00-19.00

Universitetet i Agder – Hvordan digitalisere for bærekraftig omstilling?

Deltaker fra Accenture: Louise Berge, leder for bærekraft, Accenture Norge

Verden trenger bærekraftig omstilling og det er ingen tvil om at digitalisering vil være sentralt i et slikt skifte. Samtidig famler de fleste etter god praksis og gode arbeidsmetoder. Derfor har praksis og akademia sammen etablert GoForIT som en plattform for kunnskapsutvikling og endring av praksis. En viktig aktivitet i GoForIT er utvikling av verktøykasse for bærekraftig digitalisering. På dette arrangementet møter du toneangivende aktører i GoForIT i samtale om hvorfor vi samarbeider og eksempler på hva vi utvikler sammen. Det vil bli god anledning til å stille spørsmål.

Sted: UiA-teltet,kl. 19.20-20.00

Torsdag 18. august

 

Abelia – Hvordan skal Norge bli en verdensledende tech-nasjon?

Norge har verdens beste utgangspunkt for å bli en ledende teknologinasjon. Tech-sektoren trenger ikke subsidier eller skjerming. Men vi må sørge for at vi gjør de riktige tingene for å styre veksten i tech slik at verdiskapingen og farten blir størst mulig. Abelias omstillingsbarometer viser at det er nødvendig å ta grep. Vi har et økende kompetansegap. Vi forsker for lite. Vi deler for lite data. Og vi dilter etter EU i reguleringen av den nye dataøkonomien. Det blir ikke lederskap av sånt. Abelia har invitert sentrale stemmer innen politikk og næringsliv til en samtale om dette: Hvordan Norge skal bli en ledende tech-nasjon?

Sted: Spisestedet Vitenbiten, kl. 09.30-10.30

AW academy – Reskill revolution & lifelong learning 

Deltaker fra Accenture: Torbjørn Eik-Nes, CEO Accenture Norge

IKT står sentralt i spørsmål knyttet til samfunnets sårbarhet, og det er et skrikende behov for IKT-kompetanse i private og offentlige virksomheter. Med alt for få studieplasser innen IKT, rekordlav arbeidsledighet og knallhard konkurranse om eksisterende IT-hoder kreves det en annerledes tankegang for at virksomhetene skal få tak i den digitale kompetansen de trenger, og for at samfunnets digitale omstilling skal lykkes.

Behovet for reskill og livslang læring har aldri vært større. Ifølge World Economic Forum vil det skje store forandringer i arbeidsmarkedet, om lag halvparten av jobbene vil forsvinne innen 2025, og de resterende vil ha behov for reskilling og intens kompetanseheving.

Panelet vil diskutere løsninger på disse utfordringene som vil være relevant for mange virksomheter.

Sted: Madam Reiersen, kl.- 12.00-13.00

Subscription Center
Abonner på Accenture Innsikt Blog Abonner på Accenture Innsikt Blog