Vi er stolte over å vinne ODA Awards Organization for andre gang. Prisen anerkjenner vårt kontinuerlige arbeid for likestilling, mangfold og inkludering, et viktig satsningsområde for oss. Denne prisen betyr mye for oss og alle våre ansatte, og inspirerer til å fortsette arbeidet for å gjøre en forskjell.

Hvert år siden 2013 har Nordens ledende nettverk for kvinner i tech, ODA-Nettverk, anerkjent selskaper som arbeider for å fremme likestilling og mangfold i teknologibransjen med ODA Awards Organization. På ODA Inspirasjonsdagen 7. mai ble Accenture kåret til vinner for andre gang, med EY og Sarepta Studio som verdige finalister.

- Å bli tildelt denne prisen inspirerer oss til å fortsette å jobbe på en strukturert måte for å skape en kultur der alle føler tilhørighet, trygghet til å være den de er og være sitt beste, både profesjonelt og personlig. Vi kommer til å fortsette med klare mål og dristige ambisjoner i vårt arbeid for mangfold og likestilling, og håper vi kan inspirere andre til å gjøre det samme, sier Tonje Sandberg, administrerende direktør Accenture.

40 prosent kvinneandel
Vår forskning viser at mangfold og inkludering bidrar til mer fornøyde ansatte og økt innovasjon. Vi leverer teknologiske løsninger som bidrar til å forbedre og endre samfunnet. Jo mer mangfoldig og inkluderende arbeidsstyrke, jo bedre representerer den befolkningen, og dermed får vi bedre løsninger. Med mål om å nå 50/50 likestilling globalt innen 2025, er vi stolte over at vi nå har 40 prosent kvinneandel i Norge, i tillegg til over 30 prosent kvinner på de fleste ledelsesnivåer i organisasjonen.

<<< Start >>>

Det er oppløftende å se resultater av vårt arbeid med likestilling, mangfold og inkludering, og ikke minst at dette blir lagt merke til også utenfor Accenture. Å få flere kvinner inn i tech er viktig, men mangfold er mye mer enn kjønn. Vi har derfor jobbet bredt med tematikken i mange år, og jeg er spesielt stolt over det vi har fått til innenfor seksuell orientering og kjønnsidentitet både i og utenfor Accenture, sier Wenche Fredriksen, Nordic Inclusion & Diversity Lead Accenture.

 

<<< End >>>

ODA Awards

Det starter på toppen
Vårt ansvar for å bidra til en positiv endring i samfunnet og gjøre en forskjell tar vi på alvor. Vårt systematiske arbeid og engasjement for å skape en arbeidsplass hvor alle blir verdsatt for sine forskjeller starter på toppen med styreleder, administrerende direktør og styret, og tilføres i hele organisasjonen. Ledere på alle nivåer har et ansvar for å bidra til å bygge en kultur der alle kan være seg selv, og har like muligheter for å lykkes og trives på jobb.

- Vårt arbeid for kjønnsbalanse og mangfold er et strategisk arbeid over lang tid, som har krevd modige ledere, tøffe beslutninger,  og støtte og innsats fra hele organisasjonen. Arbeidet vårt består av mange tiltak og programmer, sier Wenche.

Vårt kulturelle mangfold med 38 ulike nasjonaliteter, over 100 sertifiserte Mental Health Allies, vår nøkkelrolle i "Nettverket for LGBT + på arbeidsplassen» og interne programmer for opplæring og utvikling innen mental helse, ubevisste fordommer og lederutviklingsprogrammer er blant noen av tiltakene.

Vil du bli med og gjøre en forskjell? Se våre ledige stillinger her!

Subscription Center
Abonner på Accenture Innsikt Blog Abonner på Accenture Innsikt Blog