Etter hvert som livet skal tilbake til normalen er vi nødt til å tenke annerledes om mange ting. Det er viktig at vi ikke bare åpner opp igjen, men at vi åpner opp på nytt.

Norge åpner nå gradvis opp igjen etter vårens nedstenging og etter måneder i unntakstilstand varmer det å se en mer normal hverdag foran seg. Alt blir ikke som før, det kan bli enda bedre.

Koronakrisen har endret forventingene vi som kunder og medarbeidere har til norsk virksomheter. Dette vil vi ta med oss i tiden etter covid-19. Vi handler for eksempel nå mer bærekraftig, lokalt og digitalt enn vi gjorde før. Og selv om vi distanserer oss fysisk fra hverandre er vi mer sosiale og holder mer kontakt med hverandre digitalt.

Den aller største endringen for de fleste av oss har nok likevel vært å jobbe hjemmefra. Fra å daglig ta buss, sykle, løpe eller kjøre til kontoret, har vi måttet venne oss til et liv på hjemmekontor, uten møter, kaffesamtaler eller ergonomisk tilpassede arbeidsplasser.

Selv om omstillingen har vært tøff har det gått bedre enn mange hadde trodd. Ved å ta i bruk digitale verktøy har vi kunnet erstatte mye av det vi ellers ville gjort ansikt til ansikt. Accenture-teamet har vist at de kan levere høy produktivitet og verdi, samtidig som verden rundt oss endres raskt. Dette hadde ikke vært mulig om ikke den rette teknologien lå tilgjengelig i bunnen.

Nye vaner

Nå har vi vært så lenge på hjemmekontor at mange foretrekker å jobbe på denne måten, i alle fall for visse arbeidsoppgaver. En fersk undersøkelse fra Accenture viser at 49 prosent av dem som aldri hadde jobbet hjemmefra før koronakrisen planlegger å gjøre det i større grad framover.

Flere store norske selskaper begynner å ta konsekvensene av dette. Når selskaper som Telenor og Danske Bank starter opp igjen etter krisen går de ikke tilbake til hvordan livet var før. Telenor offentliggjorde nylig at selskapet åpner for at medarbeiderne selv kan bestemme arbeidssted fritt. Danske Bank innfører en permanent ordning hvor ansatte kan jobbe hjemmefra inntil to dager i uken. Vi ser lignende tendenser hos flere.

Tillit blir et enda viktigere lederverktøy

Accenture er den største brukeren av Microsoft Teams i verden, og jeg var nylig i samtale med Kimberly Lein-Mathisen, leder for Microsoft i Norge. Vi var heldige som hadde teknologien tilgjengelig da krisen traff, men fremover vil det ikke være nok å bare tilby medarbeiderne teknologien som gjør det mulig å jobbe hjemmefra.

Å bygge en kultur som støtter tanken på å jobbe hjemmefra er en stor tillitsøvelse. Lederne må være tilgjengelige og vise medfølelse, samtidig som man har forståelse for at dette er en ny situasjon og nye verktøy for både medarbeiderne og lederne.

Fra en leders perspektiv er det et stort steg å «slippe fri» medarbeiderne på denne måten. Og jeg tror omstillingen kan være en god påminnelse for mange ledere om at ledelse ikke handler om deg, men om hvordan du legger til rette for at folkene dine skal kunne vokse, trives og lykkes med oppgavene sine.

Og når du legger til rette for nye vaner i det nye arbeidslivet blir ingenting viktigere enn tillit.

Bygg kultur

Idet du mister den fysiske kontakten er det også lett å miste oversikten over hva som motiverer medarbeiderne og hvordan de faktisk har det. Du blir enda mer avhengig av at teamet støtter og leder hverandre. Det gjør kulturbygging til et enda viktigere ledelsesverktøy. Du må skape et miljø hvor folk stoler på og tar ansvar for hverandre. Dette er ikke gjort over natten. Det påvirker hvordan du rekrutterer, hvilken type mennesker som blir ledere i organisasjonen og hvilke strategiske grep du tar i kommunikasjonen din.

Samtidig er det en rekke mindre grep du kan ta for å bygge en tillitskultur. Erfaringen jeg har gjort meg gjennom mitt arbeidsliv er at samhold er helt sentralt for tillit. Det er vanskelig for folk å stole på noen som de ikke kjenner, og som de ikke vet om bryr seg om dem. Virtuelle kaffer, lunsjer, samlinger og afterwork vil derfor kunne bli viktige tiltak fremover.

Disse digitale møteplassene kan til og med være til svært god hjelp i dette arbeidet. En viktig lærdom jeg har gjort meg gjennom koronakrisen er nemlig det at å møtes digitalt i stedet for fysisk faktisk kan bringe oss nærmere hverandre. I et stort selskap som Accenture er det umulig å unngå at medarbeiderne kan oppleve fysisk avstand til lederne, rett og slett fordi vi er så mange at vi ikke kan møtes og snakke sammen så ofte. At vi kan «koble oss på» hverandre oftere digitalt kan redusere denne avstanden.

Etter hvert som vi begynner å ta stegene mot det gamle livet er det viktig at vi unngår å gli tilbake i gamle vaner. Ikke bare må vi unngå at smitten blusser opp igjen, vi må også ta vare på de nye gode vanene vi har opparbeidet oss. For å innarbeide nye vaner tar tid, men når vanene først er på plass er de noe av de sterkeste driverne vi har.

Det handler ikke lenger om å gjenåpne, men å fornye seg. De som klarer dette, er framtidens vinnere.

Tonje Sandberg

Administrerende Direktør – Accenture Norge

Subscription Center
Abonner på Accenture Innsikt Blog Abonner på Accenture Innsikt Blog