Av: Victoria Terjesen og Kyle Jacobs

Forvaltningsbransjen har nådd et kritisk punkt. Etter et tiår der honorarfall og vekst i passive investeringsstrategier har drevet frem endringer, er det nå nye reguleringer og disruptive teknologier som virkelig kan forandre bransjen slik vi kjenner den i dag. Hvordan skal forvaltningsbransjen nå posisjonere seg for å sikre en bærekraftig forretningsmodell?

Forvaltningsbransjen har lenge vært en av de mest lønnsomme i kapitalmarkedene, og de siste ti årene har bransjen globalt hatt mer enn 1000 milliarder kroner i årlige salgsinntekter, selv i volatile markeder med usikkerhet. Ny teknologi, økte kostnader, prispress, pengeflyt utfordrer nå denne unike posisjonen.

Forvaltningsbransjens tradisjonelle forretningsmodell blir nå utfordret av både fintechselskaper og store teknologiselskaper, som Alibaba, som bruker ny teknologi og bred distribusjonsplattform for å lage lignende tjenester for samme kundegruppe. Dette krever åpenbart omstilling og legger press på selskapene til å tenke nytt.

I tillegg til markedspresset, er det rimelig å hevde at det er noe fundamentalt skjevt i kostnadsbasen til forvaltningsselskapene globalt. I snitt er over 50 prosent av kostnadsbasen knyttet til oppgaver som ikke er kjernevirksomhet. Det betyr at selskapene har en svært kostbar struktur som gjør de  sårbare i perioder med markedsfall og press på marginer.

I en tid der digital innovasjon skjer raskt, vil disse svakhetene gjøre bransjen utsatt for disrupsjon.  Konkurrentsamarbeid, offshoring & outsourcing eller samarbeid med tredjepartsleverandører er løsninger som bransjen nå ser på for å kutte kostnader. Særlig på områder utenfor kjernevirksomheten.

Accenture har identifisert fire områder som vil utfordre dagens forretningsmodell.

1. Pris og distribusjon

Passiv forvaltning blir stadig mer populært hos investorer, og det er forventet at indeksfond vil inneha 50 prosent av det totale aksjefondsvolumet innen 2025. Dette har ført til et prispress i bransjen, og det er estimert at forvaltningshonorarene skal ned mer enn 30 prosent fra 2015 til 2021 (Goldman Sachs og Schroders). I motsetning til banker, har de fleste forvaltningsbransjen bare én inntektskilde; honorarer. Dersom honorarene faller 30 prosent vil inntjeningen falle ytterligere fordi selskapene ikke klarer å redusere kostnadene i samme takt.

I Norge har nå distribusjonsmodellen på fond blitt utfordret av Sbanken, som nå gir returprovisjonen som de mottar fra fondsleverandørene tilbake til kundene. Det betyr at de kan tilby fondene til en lavere pris enn det forvaltningsselskapene foreløpig gjør selv. Dette krever at forvaltningsselskapene må tenke nytt for eksempel gjennom å tilby fondene gjennom såkalte nettoklasser.

2. Krav til Compliance

Etter finanskrisen i 2008 har det blitt innført flere nye regulatoriske krav, deriblant Fatca, GDPR, AML, Mifid II, med mål om at skal være transparent og at handler skal kunne «trackes». Dette har vært kostnadsdrivende, spesielt for små selskaper med mindre ressurser.

Vår analyse viser at på globalt nivå har 46 prosent av investeringsbudsjettet for IT-prosjekter blitt brukt til å oppfylle regulatoriske krav. Dette stiller nye krav til fremtidige forretningsmodeller.

Mange har sett for seg at at kostnadene knyttet til reguleringer og compliance har nådd et toppunkt, men realiteten er at de store løpende kostnadene ved å overholde de nye regulatoriske kravene aldri vil komme i null. Uten innovasjon på dette området vil høye compliancekostnader og investeringer i slike prosjekter være et permanent ressurssluk for bransjen, selv i vedlikeholdsfasen der systemene kun skal driftes og drive med rapportering.  Samarbeid med tredjepartsleverandører eller konkurrenter for å redusere disse kostnadene er to mulige løsninger for disse selskapene.

3. Kundeforventninger

Vi står i dag i starten av en ny kundevirkelig. I det kommende tiåret antas det at overføring av formuer og selskaper er forventet å øke. Dette stiller nye krav til bransjen rundt hvordan denne kundegruppen effektivt skal møtes. Den yngre generasjonen krever lavere kostnader og mer innovative løsninger enn den eldre generasjon, som er vant med den tradisjonelle formen for kapitalforvaltning. Denne nye kundegruppen står i sentrum for forandringene og forventer intuitive løsninger med lett tilgjengelig informasjon og en kundeopplevelse som lett kan integreres i dagliglivet. I tillegg er denne yngre kundeprofilen mer opptatt av å bygge formue enn å spare til pensjon.  Sosiale investeringsnettverk der man kan lære og etterligne andre investeringsporteføljer ligger høyt opp på ønskelisten.

Ny teknologi bør alltid understøttes av en langsiktig strategi der nye kapabiliteter som API-er, maskinlæring og datadrevet produkt- og innsiktsutvikling er sentrale komponenter.

4. Teknologi

Accenture lanserte tidligere i år en studie som tar for seg hvordan aktørene i forvaltningsbransjen investerer for å tilpasse seg utfordringene fremover. Studien viser at forvaltningsselskaper i stor grad jobber med å redusere kostandene, men at den overordnede strategien som ligger til grunn ikke er gjennomførbar med dagens IT-systemer og måte å drifte på. Innen forvaltning kan ny teknologi bidra til ny inntjening, så vel som å redusere kostnader. Men ny teknologi bør alltid understøttes av en langsiktig strategi der nye kapabiliteter som API-er, maskinlæring og datadrevet produkt- og innsiktsutvikling er sentrale komponenter.

Hva nå?

Skal bransjen fortsette å være konkurransedyktig de neste ti årene må aktørene videreutvikle forretningsmodellene for å tilpasse seg en ny digital virkelighet. Første steg er å forsikre seg om at virksomheten er digital, eller digitaliserbar, fra ende til ende. Det innebærer at aktører i bransjen må skape nye vekstlommer ved å engasjere kundene på nye og mer relevante måter. Nye digitale forretningsmodeller vil også effektivisere driften. I praksis betyr dette at forvaltningsbransjen må utforske nye muligheter ved bruk av RPA, tredjepartsleverandører og offshoring, samt tenke nytt rundt strategi på distribusjon, kundereise, tjenester og merkevare. Forvaltere som vil lykkes de neste fem årene er de som evner å engasjere kunden på helt nye måter -og bli mye mer effektive. 

For mer informasjon kontakt Victoria Terjesen.  

Subscription Center
Abonner på Accenture Innsikt Blog Abonner på Accenture Innsikt Blog