Louise Berge er vår nye bærekraftsjef i midlertidig stilling på et halvt år. Engasjert, ambisiøs og kompetent er ord som brukes når de rundt henne beskriver henne, noe man raskt forstår etter en prat med henne.

Louise har bachelor i organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen og master i Human Resource Management fra Copenhagen Business School, og grunnet hennes nysgjerrighet for kulturer og språk har hun valgt å bo i Dhaka, Buenos Aires, Vermont, København og Madrid. Jobben i Accenture fikk henne til å flytte hjem, og siden 2019 har hun jobbet innenfor Talent & Organisation, i hovedsak innenfor Resources-industrien og offentlig sektor. Hun er en selverklært bærekraftentusiast som er glad i naturen, og har brukt pandemien til å dyrke hobbyer som toppturer, piano, kiting og kunst. Lykken for Louise er å stå som en liten prikk oppe på et fjell og se utover landskapet. 

 Jeg blir mer og mer ydmyk overfor naturen og vår påvirkning på den. Jeg kjenner det gir meg kjempemotivasjon å skulle bruke kunnskapen og kapabiliteten jeg har opparbeidet meg til å jobbe mot å finne mer bærekraftige forretningsmodeller, sier Louise.

Betydningen av bærekraft

Bærekraftbegrepet er bredt, men for Louise betyr bærekraft gode verdier, smartere løsninger, engasjerende nyskaping og samhold. Hun opplever at klimaendringene og arbeidet med FNs klimamål er de viktigste utfordringene verden står overfor. Hun trekker frem den kritiske rollen næringslivet og offentlig sektor spiller i denne sammenhengen, og at for å lykkes må mange aktører spille på lag.

Accenture har med sin kompetanse og tilstedeværelse i mange sektorer en viktig rolle. Endringene vil skje fort framover og det ligger betydelige forretningsmuligheter knyttet til dette. De som satser og lykkes vil også bli de beste og mest lønnsomme bedriftene i framtiden. Ny teknologi og nye måter å jobbe på vil utfordre mange organisasjoner til å tenke i nye baner. Sirkulærøkonomi med bedre ressurs-utnyttelse vil både bidra til bedre bærekraft og til bedre lønnsomhet. Som konsulenter i et av verdens ledende konsulentselskap har vi muligheten til å gjøre en forskjell, sier Louise.

Rollen som blir en game changer

Selv om det er en midlertidig stilling sier Louise at hun er takknemlig for muligheten, og at hun på ingen måte vil sky unna de tunge løftene. Hun anser rollen som en game changer for henne siden hun får prøve seg i en lederstilling med bratt læringskurve. Hun trekker frem sin sterke driv for bærekraftsatsningen og en innfallsvinkel som representerer generasjonene som for alvor har satt bærekraft på agendaen som hennes unike bidrag til rollen. Hun har drevet flere organisasjonsendringer både hos kunde og i tidligere jobber, og kulturendringen en gjennomsyret bærekraftvirksomhet krever faller innenfor hennes kjernekompetanse.

Mitt ønske for denne rollen er å bidra til at vi øker farten ytterligere og at alle skal finne en måte å innlemme bærekraft i sitt daglige arbeid på. Nettverket rundt denne stillingen består av veldig dyktige mennesker, og med deres kunnskap og støtte så ønsker jeg å bidra til å videreføre det gode arbeidet innen bærekraftsatsningen, forteller hun.

Accenture i særstilling

Louise mener at noe av det som setter Accenture i særstilling og som er selve akseleratoren i et hvert konkurransedyktig bærekraftinitiativ er teknologi. Hun påpeker at det ganske enkelt er tre viktige ting for å lykkes med innovasjon omkring bærekraft; et godt team, en god ide og teknologi som gjør løsningen intelligent og skalerbar. Flere og flere kunder gjør store satsninger innenfor bærekraft og med bruk av teknologi skapes et skaleringspotensiale for å effektivisere verdikjeder og lettere få oversikt over virksomheters verdiskaping og miljøavtrykk. Nye forventninger og krav, f.eks. rapportering knyttet til bærekraft, kommer i økende grad og sørger for et delt fokus. Hvordan kan vi skape verdi og kostnadseffektivitet, samtidig som vi bidrar positivt opp mot bærekraftmålene.

Accenture har flinke folk og gode kunderelasjoner, samtidig som vi er drevne på omstilling. Som konsulenter sitter vi med spesifikk kunnskap og en god prosessforståelse. Dette gjør at vi evner å skape, kommunisere og implementere nye løsninger, samt endre perspektivet på eksisterende praksis for å tydeliggjøre miljøagendaen. Det at vi interagerer på tvers av industrier gjør at vi lettere kan være en katalysator i utviklingen av bærekraftig løsninger og adferd, sier Louise.

Les mer om hvordan Accenture jobber med bærekraft her

Subscription Center
Abonner på Accenture Innsikt Blog Abonner på Accenture Innsikt Blog