Av: Bjørn Tore Holte

Hvor ofte tenker du egentlig på pensjon? Dessverre for oss som jobber med pensjon er nok svaret for de fleste: «sjeldent». Kanskje synes du at pensjon rett og slett er kjedelig. Men mest av alt, er pensjon altfor komplisert. Du føler deg kanskje litt «dum» fordi du er usikker på om du forstår alt sammen. Hvorfor er det blitt slik? Hvordan havnet vi i denne situasjonen?

Nordmenn synes pensjon er vanskelig, og de ønsker seg flere og bedre digitale hjelpemidler i møte med sine pensjonsleverandører. Dette viser en ny global undersøkelse fra Accenture. Pensjonsleverandørene må bli flinkere til å imøtekomme befolkningens etterspørsel etter fleksible digitale løsninger, slik at pensjon blir «enklere» for folk flest. Pensjonen vår har en stor betydning for oss – det er jo «lønnen» vår i en stor del av vårt liv. Da er det bare rett og rimelig at vi legger til rette for at folk skal kunne forstå sin egen pensjonssituasjon.

I vår undersøkelse mener 3 av 4 nordmenn at pensjon i dag er for komplisert. Grunnbeløp, hybrid, påslagsmodell, samordning - er det rart? Et flertall i undersøkelsen sier de ikke har tilstrekkelig økonomisk innsikt eller forståelse til å få oversikt over egen situasjon. Det er virkeligheten de fleste av oss står overfor. Din pensjon er nesten alltid satt sammen av mange ulike elementer, fra mange ulike «leverandører» - NAV, SPK/KLP, private rettigheter fra ulike arbeidsforhold, IPS osv. Med ulike beregningsmodeller, ulike fleksibilitet, og ulike konsekvenser av tidlig uttak fra hver av dem. Hvor mye får jeg og hva bør jeg gjøre? Det er spørsmålene som nordmenn egentlig er opptatt av. Pensjonsleverandørene må ta grep, slik at vi forstår hvilke muligheter vi har og at vi forstår konsekvensene av valgene vi gjør. I dag er dette dels fragmentert, og dels ikke tilgjengelig. Og det kreves mye kunnskap og innsikt å «sette det sammen».

Undersøkelsen viser også at vi i Norge er mer usikre enn i andre vestlige land på om vi forstår vår egen pensjon. Det tror jeg er fordi vi har fått et mer fleksibelt pensjonssystem, der våre valg kan gi større konsekvenser for den enkelte. Pensjonsreformen er bra – men den har resultert i et stort antall ulike regelsett for ulike «kull» (avhengig av hvilket år du er født), og ulike fleksibilitet i de ulike pensjonselementene - som det er krevende å se i sammenheng. Det som er rett svar for din nabo eller din venn, er ikke nødvendigvis rett for deg.

Ikke overraskende viser undersøkelsen at nordmenn er svært positive til å ta i bruk nye digitale løsninger i møte med sine pensjonsleverandører. Ifølge Harvard Business Review er nordmenn verdensledende på å ta i bruk ny teknologi. Som et av verdens mest digitale land er det naturlig at heldigitale løsninger nærmest er blitt et krav fra norske forbrukere. Vår undersøkelse bekrefter dette. Vi etterspør gode digitale pensjonstjenester som i dag ikke finnes. Mange lurer for eksempel på hva det å bytte jobb har å si for egen pensjon. I vår globale undersøkelse sier 64% av de spurte at konsekvensene for pensjonsrettighetene deres spiller en stor rolle når de vurderer å bytte jobb. Men hvor skal de i dag gå for å finne ut hva som blir forskjellen i deres pensjon, hvis de fortsetter i den jobben de har – eller takker ja til det tilbudet de har fått? I dag mangler vi de gode, digitale løsningene som kan gi deg mulighet til å simulere ulike scenarioer på tvers av de ulike pensjonsrettighetene dine. Innbyggerne etterspør denne type løsninger som kan støtte dem i deres viktige livsvalg.

Jeg er helt sikker på at ny teknologi og nye digitale hjelpemidler kan gjøre denne dialogen bedre. Vi har et godt grunnlag i Norge, med gode felles «byggeklosser» gjennom NAV, Norsk Pensjon og de store pensjonsleverandørene. Men det er ennå langt igjen før brukerne føler seg trygge. Før de får den helhetlige oversikten de ønsker seg.

Virtuelle AI-assistenter som Amazon Alexa og Google Home er eksempler på teknologi som mange begynner å ta i bruk hjemme. Disse kan utvikles for å skape mer brukervennlige og helhetlige løsninger. Men for at dette skal bli mulig, må de «støttes» av alle de ulike pensjonsaktørene. De må bygge gode tjenester for dette, for den delen av pensjonen som hver av dem har ansvar for. På den måten kan det bli mulig å sette rettighetene sammen, slik at pensjonen vår blir enklere og mer oversiktlig for hver og en av oss. Se for deg at du kan «ta en prat» med din intelligente «hjelper» ved frokostbordet. For eksempel spørre om du kan redusere til 50% stilling om to år, og ta ut 50% pensjon fra alle dine ulike «ordninger». Din digitale «hjelper» forteller deg hva dette betyr, på en enkelt og forståelig måte. Forteller deg hva du da vil kunne få i pensjon, og hvor mye du samlet sett vil ha i inntekt – sammenlignet med i dag. Og kanskje samtidig gi deg noen gode råd, som for eksempel at hvis du venter et år til, så vil du kanskje få 4.000 kroner ekstra å rutte med hver måned. Hadde ikke det vært fint? Kanskje du kunne tenke deg at din pensjonsleverandør kan bidra til at dette blir mulig – veldig snart?

Subscription Center
Abonner på Accenture Innsikt Blog Abonner på Accenture Innsikt Blog