I vår Responsible AI Governance Guidebook går vi gjennom hvordan organisasjoner kan implementere kunstig intelligens på en effektiv og etisk forsvarlig måte.

Her er de viktigste punktene å få med seg:

  • Siden kunstig intelligens ikke er én spesiell teknologi, men heller et sett med systemer og applikasjoner, krever feltet en god etisk oversikt og lederskap. I en global undersøkelse gjort av Accenture, svarte 60% av ledere at de tror adapsjonen til kunstig intelligens er nødvendig for å ha et fortrinn i en digital økonomi. Likevel er det 45% av våre kunder som er enig i at det ikke er nok forståelse om konsekvensene av kunstig intelligens. Derfor understøtter dette behovet for en etisk oversikt og styring ved bruk.
  • Det er viktig å etablere noen styringsprinsipper. Disse prinsippene gjør det mulig å ha stødige standpunkter når det kommer til etisk bruk av kunstig intelligens, også gjennom langsiktige teknologiske fremskritt. I tillegg skaper tydelige definerte prinsipper en kultur som fremmer etisk forsvarlige holdninger innad i organisasjonen.
  • Gjennom seks faser viser guideboken hvordan man kan etablere disse styringsprinsippene inn i et etisk økosystem, basert på allerede etablert infrastruktur i en organisasjon. Disse fasene tar blant annet hvordan en organisasjon kan få på plass et eget etikkstyre for å enklere kunne kommunisere tydelig om etikken rundt kunstig intelligens, og hvordan analysere hva slags opptrening som er nødvendig for en sikker og ansvarlig bruk av kunstig intelligens.

 

Subscription Center
Abonner på Accenture Innsikt Blog Abonner på Accenture Innsikt Blog