Ved bruk av ny teknologi og innovative måter å tenke og jobbe på skal Accenture nå bidra til at flyktninger får en smidigere inngang til arbeids- og samfunnslivet i Norge. Som en del av årets sommerprosjekter skal vi nå skape løsninger slik at flere høyt utdannede og kompetente flyktninger får en relevant jobb.  

I Norge tar stadig flere høy utdanning og de fleste av oss har godt betalte og trygge jobber. Men se for deg at det bryter ut krig eller politiske uroligheter og at du må flykte fra landet. Du kommer til et fremmed land der du ikke kjenner språket, kulturen eller normene. Du ønsker å få deg en jobb slik at du kan ta vare på familien din, men også realisere deg selv og bidra med din kompetanse i ditt nye hjemland. Likevel tar det lang tid før du får arbeidstillatelse, og før den tid må du gjennom en lang prosess der du ikke alltid føler deg sett eller hørt. Kanskje rekker du ikke å få en relevant jobb før behovet for penger blir såpass stort at du ikke lenger kan vente. Du blir nødt til å ta en jobb som ikke står i samsvar med utdanningen og kompetansen din.

Dette er realiteten for tusenvis av høyt utdannede flyktninger som kommer til Norge hvert år i håp om et bedre liv. Svært kompetente menn og kvinner sliter med å få seg en relevant jobb. Mange føler at de «svømmer motstrøms». De må oppgi den samme informasjonen om utdannelsen sin flere ganger og det kan til tider føles som at de ikke har kontroll over prosessen. De er usikre og bekymret om egen fremtid. Dette er noen funnene Accentures Corporate Citizenship har kartlagt ved hjelp av dybdeintervjuer av flyktninger gjennom et helt år. Nå jobber våre sommerstudenter med å få høyt utdannede og kompetente flyktninger ut i relevant jobb. 

Det nye Norge

Gjennom det Accenture-initierte programmet «Det nye Norge», skal fire studenter over de neste seks ukene ta fatt på denne problemstillingen slik at de kan hjelpe både flyktninger og interessenter i organisasjoner/offentlig sektor som blir berørt i prosessen. Med god veiledning fra våre konsulenter skal studentene undersøke hvordan vi kan ta i bruk nye tenkemåter og ny teknologi for å hjelpe flyktninger slik at de får en bedre opplevelse av å komme til Norge og etablere seg her. Men vi skal ikke bare hjelpe flyktningene. Vi ønsker også å få en bedre forståelse av systemet som møter dem slik at saksbehandlere og andre interessenter i offentlig sektor kan jobbe smidigere og mer effektivt. Med dette håper vi at saksbehandlingstiden går ned, at flere folk får relevant arbeid, og ikke minst at Norge får mer av den kompetansen vi trenger.

 

Kine Hansvold er leder for prosjektet og tror at bedre brukeropplevelser vil gi en stor samfunnsøkonomisk gevinst.

-Mange flyktninger oppgir at de synes det er utfordrende å komme i relevant jobb. Både på grunn av kultur og språk, men også at systemet som møter dem oppleves vanskelig. Dette prosjektet kan forhåpentligvis hjelpe mange mennesker til å få en bedre opplevelse når de først ankommer landet. Samtidig kan det også være en svært nyttig ressurs for Norge og ikke minst være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Med seg på laget har hun blant annet studentene Hedda Høivik og Inge Dovre Sætherø, to av totalt fire studenter på prosjektet. Hedda og Inge studerer henholdsvis finans og strategisk ledelse på CBS og industriell økonomi på NTNU. Nå ser de frem mot å jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi og business, på et samfunnsnyttig prosjekt.

-Akkurat nå er vi i kartleggingsfasen der vi prøver å forstå hva vi kan skape på de neste 5 ukene og lager en «roadmap» til hvordan dette kan tas videre. Ambisjonsnivået er høyt og prosjektet blir mer og mer spennende for hver dag som går! Jeg synes også det er spennende at vi fire på prosjektet har relativt forskjellig bakgrunn og jobber tverrfaglig for å komme frem til en god løsning på problemstillingen, sier Hedda.  

-En del av prosjektet er også å lære hvordan Accenture jobber med ulike problemstillinger. Vi får blant annet mye nyttig veiledning og kursing for hvordan vi kan angripe problemstillingen. Akkurat nå jobber vi med å kvantifisere flyktningenes brukerreiser slik vi får en enda bedre forståelse problemstillingen, legger Inge til.  

Hedda og Inge er langt fra alene i arbeidet med å skape det nye Norge. Sammen med 53 andre studenter, fordelt på 15 prosjekter, og ved hjelp av 47 prosjektledere og veiledere, skal de skape løsninger som gjør livet bedre for menneskene som bor i landet vårt. Ved bruk av teknologiske verktøy og innsikt skal Accenture utvikle bærekraftige løsninger for komplekse utfordringer samfunnet står over for.

Subscription Center
Abonner på Accenture Innsikt Blog Abonner på Accenture Innsikt Blog