Når 5G-nettet kommer for fullt vil det sette standarden for fremtidens telekommunikasjon. Det vil være en milepæl innen mobilteknologi uten sidestykke i moderne tid. 5G-nettets fart og kapasitet vil muliggjøre ny innovasjon innen produkt- og tjenesteutvikling og vil gi enorme økonomiske og samfunnsmessige fordeler.

Likevel viser en ny undersøkelse fra Accenture, gjort av mer enn 2000 bedriftsledere i 10 ulike land, at det eksisterer stor usikkerhet blant bedriftsledere knyttet til neste generasjons mobilnett. Flere tror for eksempel at det er «få ting» som 5G-nettet vil muliggjøre som ikke allerede er mulig med 4G. Slik jeg ser det undervurderer dermed mange bedriftsledere 5G-nettets potensial for disruptiv innovasjon når de sier at de ikke forventer at teknologien vil skape nye forretningsmuligheter. Samtidig gir et flertall av de spurte uttrykk for at de trenger hjelp til å kartlegge hvilke muligheter 5G-nettet kan gi. Disse funnene tyder på at mange bedriftsledere ikke forstår potensialet til neste generasjons mobilnett.

Bedre hastighet, pålitelighet og responstid

5G-nettet vil være betydelig bedre enn dagens mobilnett på tre sentrale områder: Hastighet, pålitelighet og responstid. De fleste av oss forstår verdien av et raskere mobilnett som er pålitelig og har ekstremt lave forsinkelser. Vi har alle sittet på toget eller bussen og ergret oss over et bilde på Facebook som ikke laster eller en video på YouTube som stopper halvveis. Med 5G-nettet kan du streame den videoen i 4K, hvor og når som helst. MEN, 5G er mer enn bare en oppgradering av dagens 4G-nett. 5G-nettet strekker seg langt utover at du kan se 4K-videoer på YouTube uavbrutt. Det er de enorme forretningsmessige mulighetene 5G-nettet åpner for som virkelig vil revolusjonere samfunns- og næringslivet slik vi kjenner det i dag. Det har allerede blitt gjort tester som tyder på at 5G-nettet vil være mer enn 100 ganger raskere enn dagens mobilnett. Enkelt forklart muliggjøres dette ved at det nye mobilnettet avhenger av flere og mindre antenner utplassert i eksisterende infrastruktur. Der man tidligere var avhengig av antenner plassert på høye master, vil man snart kunne plassere disse miniatyrbasestasjonene på for eksempel lyktestolper og eksisterende bygg. Dette åpner opp for nye muligheter, som for eksempel smarte byer, der helt nye økosystemer vil kunne oppstå på tvers av ulike bransjer og industrier. Ved bruk av ny teknologi som utvidet virkelighet, kunstig intelligens og sensorer kan vi skape enda bedre produkter og tjenester for innbyggerne i fremtidens byer. Mulighetene er med andre ord enorme.

Nye forretningsmodeller og ny teknologi

Hvorfor vekker fremtidens mobilnett da tilsynelatende liten begeistring hos mange bedriftsledere? Jeg tror noe av årsaken er balansen mellom hype og virkelighet. Det finnes for eksempel i dag leverandører som tilbyr 5G-produkter- og tjenester selv om teknologien enda ikke er ferdigutviklet. Verken mobiltelefonene eller mobilnettene er rullet ut og tilgjengelig for bedrifter og forbrukere enda. Det gjør at mange blir skeptiske. Med god grunn. En annen årsak kan være at mange ledere i etablerte selskaper og industrier ofte bare ser hvordan teknologiutvikling kan forbedre og endre deres eksisterende tjenester, produkter og forretningsmodeller – fremfor å spotte mulighetene på tvers av industriområder, tjenester og forbrukergrupper man tidligere ikke har fokusert på.

Jeg tror også at fremtidens mobilnett vil være disruptiv. Disruptive teknologier utfordrer og truer eksisterende forretningsmodeller og det er åpenbart en utfordrende virkelighet for bedriftsledere. Et 5G-drevet Tingenes Internett (IoT) med for eksempel smarte hjem, smarte biler, smarte veier og nye økosystemer vil kreve at stadig flere bedrifter må tenke nytt rundt eksisterende forretningsmodeller. 5G-teknologi vil kunne drive og være en forutsetning for utvikling og utbredelse av nye forretningsmodeller og tjenester, men samtidig vil annen teknologiutvikling også være en forutsetning og suksessfaktor for bred anvendelse av 5G. Noen eksempler er batteriteknologi, prosessor- og HW/chip-teknologi, nanoteknologi og bioteknologi. Den stadig raskere utviklingen innenfor disse teknologiområdene vil om ikke for lang tid muliggjøre helt nye forretningsmodeller for selskaper og nye produkter og tjenester for forbrukere - alle som vil benytte seg av eller behøve 5G.

Det kan være for sent å være en «fast-follower»

En av våre undersøkelser viser at økosystemet knyttet til smarte byer (gjort mulig av 5G-nettet), kan skape tre millioner nye jobber og bidra til 500 milliarder U.S. dollar i det amerikanske brutto nasjonalproduktet. Med en robust økonomi, god investeringsvilje og infrastruktur, samt høy digitalkompetanse, er det gode muligheter for at vi kan få en tilsvarende utvikling i Norge. Skal det bli en virkelighet må bedrifter og det offentlige allerede nå kartlegge hvilke forretningsmessige muligheter mobilnettet åpner for når teknologien blir moden. 5G-nettets potensial er sammenlignbart med potensialet i teknologier som kunstig intelligens og kvantedatamaskiner. På lik linje som disse teknologiene er det vanskelig å forutse hvilke verdier 5G-nettet kan skape fordi det strekker seg på tvers av ulike bransjer og industrier. Man vet rett og slett ikke alle situasjoner der det kan tenkes brukt. Det som derimot er sikkert er at 5G-nettet kommer. Allerede nå må bedriftsledere utforske nye partnerskapsmuligheter, nye økosystemer og nye forretningsmodeller. Dette vil gi selskaper og organisasjoner større smidighet, mer effektiv drift og bedre potensiale for vekst når 5G-nettet rulles ut. Det vil være for sent å komme som en «fast-follower» først når teknologien og nødvendig forbrukerutstyr allerede er ute i markedet. Allerede da vil nye disruptive aktører ha fått fotfeste, etablert seg og klare til å skalere og utkonkurrere etablerte aktører, slik verden nylig har sett innenfor media og underholdning (Netflix, HBO) og transport (Uber), for å ta noen eksempler.

Øystein Langerak

Direktør – Communications, Media and Technology Norge

Subscription Center
Abonner på Accenture Innsikt Blog Abonner på Accenture Innsikt Blog