ONDERZOEKSRAPPORT

In het kort

In het kort

  • Financiële leiders in de overheidsorganisaties laat zien hoe er een beweging is naar het doorbreken van traditionele backoffice taken.
  • Deze leiders zijn net zo gepassioneerd door verandering als hun collega’s uit de privésector, maar staan voor hele andere uitdagingen.
  • Het benutten van gegevens voor nieuwe inzichten, het implementeren van automatisering en het werven van financieel personeel van de toekomst.


Het verkleinen van de kloof tussen publiek en particulier

Wat betekent het om vandaag de dag een financieel leider in de publieke sector te zijn? Het is een intrigerende vraag als je bedenkt hoeveel er is veranderd sinds het begrotingsbeleid van tien jaar geleden werd verstoord door de wereldwijde financiële crisis en de evolutie van het digitale tijdperk.

Om daar achter te komen heeft Accenture een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder 187 financiële leiders in de publieke sector, waaronder die van het Verenigd Koninkrijk. We onderzochten hoe deze leiders hun organisaties helpen de complexe en snel evoluerende uitdagingen van vandaag de dag het hoofd aan te gaan en ontdekten iets verrassends. Hoewel de leiders in de publieke sector op het gebied van financiën opereren in een omgeving van budgettaire beperkingen en intensieve publieke controle, zijn ze net zo ambitieus als hun collega's in de particuliere sector als het gaat om het ontwikkelen van hun eigen rol - en die van de financiële functie en het bedrijfsmodel in het algemeen.

Veel financiële leiders in de sector zijn gericht op het achterhalen van gegevens, het leiden van bedrijfsbrede digitalisering en het ontwikkelen van nieuw financieel talent. Ze zijn geïnteresseerd in het creëren van een intelligente backoffice dat zowel back- als frontofficemedewerkers in staat stelt productiever te zijn, meer betrokken te zijn en meer waarde te creëren. Door dit te doen kunnen de productiviteit en de prestaties worden verbeterd en kunnen oplossingen aangeboden worden geïnspireerd door gebruikers. Bovendien kunnen er meer strategische beslissingen worden genomen. Leiders weten dat ze grote veranderingen moeten doorvoeren om dit doel te bereiken. Het is een spannend moment in de overheidsfinanciën, met leiders die klaarstaan voor kansen om op nieuwe manieren waarde te creëren, zowel voor hun agentschappen en werknemers als voor de burgers en bedrijven die ze bedienen.

35%

van de respondenten in het Verenigd Koninkrijk zegt dat de vroegtijdige investering in digitalisering naar verwachting resultaten oplevert.

28%

van de wereldwijde respondenten zegt dat de vroegtijdige investering in digitalisering naar verwachting resultaten oplevert.

Strategie: alle ogen zijn gericht op transformatie

De financiële leiders van de publieke sector worden geconfronteerd met complexe, sectorspecifieke uitdagingen - van druk op de begroting en de verwachtingen van gebruikers tot aan de digitalisering. Zij erkennen echter de noodzaak van transformatie net zo goed als hun tegenhangers in het bedrijfsleven. Sterker nog, acht van de tien respondenten in de enquête denken dat er nog nooit zo'n spannende tijd is geweest om een senior financieel leider te zijn.

Bovendien is de helft van de financiële leiders in de Britse publieke sector van mening dat hun organisatie optimaal functioneert om gebieden met een nieuwe waarde in de hele organisatie te identificeren en aan te pakken. Velen geloven dat financiën een leidende rol zouden moeten spelen in het aansturen van digitale transformatie, gezien hun inzicht in het economische model. Naarmate deze financiële leiders de waarde die zij voor hun organisatie meebrengen opnieuw definiëren, worden zij steeds strategischer in hun aanpak, waarbij zij zich richten op een aantal cruciale vereisten.

Gegevens: het momentum bouwt op

Financiële leiders in de publieke sector benutten gegevens om hun invloed op de hele onderneming te vergroten en de strategische ambities van hun organisaties te ondersteunen. Het goede nieuws is dat, ondanks de budgettaire beperkingen, veel financiële instellingen in de publieke sector een aantal van de tools voor de analyse van gegevens benutten. Meer dan twee derde (68 procent) richt zich op de implementatie van real-time analyse van de prestaties van de organisatie en bijna de helft heeft gekozen voor een meer voorspellende benadering van het rapporteren.

Om de capaciteit voor data analytics te versterken, moeten de leiders in de publieke sector op dit momentum voortbouwen. Organisaties in de openbare financiën kunnen baanbrekende inzichten leveren als ze standaard digitaal zijn door gebruik te maken van gestructureerde en ongestructureerde gegevens over interne en externe ecosystemen. De realiteit is dat deze organisaties weliswaar een aantrekkelijke business case voor investeringen in transformatie zien ontstaan, maar dat relatief weinig organisaties rendementen zien die de aanvankelijke verwachtingen overtreffen. Een reden hiervoor kan zijn de uitdaging van het meten van het rendement. In feite heeft 26 procent van de respondenten in de publieke sector moeite met het definiëren van het rendement van digitale investeringen.

Automatisering: van ambitie naar actie

Naast het benutten van gegevens om nieuwe zakelijke inzichten te leveren, kunnen leiders in de publieke sector op het gebied van financiën de financiële functie transformeren met behulp van technologische efficiëntiemaatregelen. Denk aan automatisering en het potentieel om de belangrijkste financiële functies te digitaliseren en zo voordelen te bieden aan de frontlijndiensten. Middelen die vrijkomen door het automatiseren van routinematige verwerking en transactionele financieringstaken kunnen in plaats daarvan gericht worden op werk met toegevoegde waarde. Organisaties krijgen een strategische verschuiving voor minder investeringen.

Financiële leiders in de publieke sector erkennen de waarde van automatisering en hebben er ambitieuze plannen voor. In het Verenigd Koninkrijk is men van mening dat 42 procent van de financieringstaken in slechts drie jaar tijd door technologie zal worden uitgevoerd. Maar de barrières voor succes kunnen in deze omgeving moeilijk zijn. Naast de zorgen over informatiebeveiliging is de weerstand van werknemers tegen het werken met niet-menselijke "collega's" van cruciaal belang. Financiële leiders moeten de koers aanhouden. Het opleiden van personeel over hoe automatisering meer mogelijkheden kan bieden is een belangrijk startpunt om de manier van denken te veranderen.

Het personeelsbestand: nieuwe vaardigheden in het vooruitzicht

Financiële leiders in het Verenigd Koninkrijk zijn van mening dat hun meest kritische werknemers de juiste vragen stellen over complexe datasets, het oplossen van problemen en het ontwikkelen van langetermijnstrategieën. Ze erkennen ook dat er behoefte is aan het bijscholen van financieel talent als aanvulling op nieuwe technologieën. Ze weten dat het opbouwen van een toekomstgerichte financiële organisatie die beslissers kritisch inzicht geeft, begint met de juiste vaardigheden. Het zal steeds belangrijker worden om hierbij doortastend te zijn en snel te handelen, door de bijscholing en herstructurering te versnellen en verandering te realiseren. In feite streeft de overheid naar het veiligstellen van niet-traditionele vaardigheden zoals analytische capaciteiten en het vermogen om te innoveren. Om dit te doen, moeten ze gebruik maken van bestaande expertise die hun mensen in de loop van de tijd hebben opgebouwd - zoals het analyseren van datarijke informatie voor patronen die zorgen voor nauwkeurigere voorspellingen - en het werven van nieuw talent met aanvullende vaardigheden om de kloof te overbruggen.

Het onderzoek toont aan dat financiële leiders hard nadenken over hoe ze de capaciteiten kunnen opbouwen die ze nodig hebben, waarbij ze vaak een nog radicalere aanpak overwegen dan hun tegenhangers in de bedrijfswereld. Ze moeten anders denken binnen de grenzen van de wervingsprocessen en -normen van de overheid. Dit kan onder andere gerealiseerd worden door het gebruik van aannemers en freelancers, het creëren van stageprogramma's, bijscholing, het benutten van talenten en het identificeren en cultiveren van veranderingmanagers binnen de organisatie.

De pulieke sector CFO: opnieuw gedefinieerd

Financiële leiders in de publieke sector staan open voor veranderingen, waarbij ze de functie heroverwegen door gebruik te maken van nieuwe technologieën die zorgen voor een intelligentere backoffice. Hierdoor kunnen ze een nieuwe manier van strategische invloed uitoefenen door te opereren als één bedrijf dat verenigd is door technologie, cultuur en processen. Net zo belangrijk is dat ze ervoor kunnen zorgen dat organisaties goede beheerders zijn van publieke middelen en tegelijkertijd toegevoegde waarde leveren die de manier van leven en werken elke dag verandert.

About the Authors

Bernard Le Masson

Managing Director – Strategy, Public Service Lead


Nicola Smith​​​

Managing Director - Strategy & Consulting, United Kingdom


Gabriel Bellenger

Managing Director – Consulting, Public Service, Revenue Lead


Emma Cooper

Managing Director – Health & Public Service Lead, United Kingdom & Ireland

MORE ON THIS TOPIC

Overheid als platform
Herontworpen processen: Kunstmatige Intelligentie aan het werk

Subscription Center
Stay in the know with our newsletters Stay in the know with our newsletters