Uitdaging

De burgers vragen meer van publieke diensten. Naarmate de technologie verder vordert en de maatschappelijke verwachtingen veranderen, zijn burgers op zoek naar meer intuïtieve en snelle diensten die hierop aansluiten.

Er zijn nieuwe uitdagingen voor overheidsinstellingen, met name om aangepaste diensten te leveren die niet alleen aan de huidige eisen van de burgers voldoen maar ook aan die van de toekomst.

Om publieke diensten van de toekomst te kunnen leveren, hoeven deze hun systemen niet opnieuw uit te vinden, maar ze kunnen voortbouwen op wat er al bestaat: Hun kern. Door bestaande operaties, processen en systemen aan te passen, middels innovatie en nieuwe manieren van (samen)werken, kan de overheid huidige veranderingen in hun voordeel gebruiken.

Ontdek hoe een nationaal sociale dienstverleningsbureau zijn kern op deze manier heeft ontwikkeld, zodat hij kan voldoen aan de eisen van de burgers en de flexibiliteit heeft om mee te gaan met de snelheid van toekomstige verandering.

Wat Accentue heeft gedaan

De eerste stap was de ontwikkeling van een blauwdrukstudie om de uitvoerbaarheid van de modernisering van de centrale mainframesystemen te testen, gevolgd door een proof-of-concept-prototype met een pensioenregeling van de overheid. Na het succes van die eerste fase is het project nu overgegaan tot de modernisering van de resterende regelingen.

Bij de herinrichting van de kernsystemen van het bureau voor sociale dienstverlening waren een aantal belangrijke overwegingen van belang:

  • Architectuur voor wendbaarheid en stabiliteit
  • Bouw van het toekomstige personeelsbestand
  • Mensgericht ontwerp
  • Optimalisatie van talent
  • Toekomstgerichtheid

Transformatie

Dankzij de gemoderniseerde interface-schermen zijn de activiteiten van gebruikers nu intuïtief en hoeven ze tijdens een transactie minder te schakelen tussen systemen en functies. Dit heeft geresulteerd in een productiviteitswinst tot 20% en heeft de leercurve voor nieuwe medewerkers met 10% versneld.

De productiviteit van IT-gebruikers is ook toegenomen, dankzij de op maat gemaakte acceleratoren die de tijd voor het analyseren en ontwikkelen van testscripts hebben verkort. De winst bestaat uit een tijdsbesparing van meer dan 70% bij het analyseren van COBOL-codes (Common Business Oriented Language) en tot 30% bij het testen van applicaties.

Geleverde waarde

Over het algemeen heeft de modernisering van het kernbesturingssysteem van dit bureau voor sociale dienstverlening directe voordelen opgeleverd voor de productiviteit, terwijl het tegelijkertijd ook is aangepast aan de veranderende behoeften van de burgers in de toekomst.

20%

productiviteitswinst

10%

versnelling leercurve voor nieuwe medewerkers

70%

tijdsbesparing 70% bij het analyseren van COBOL-codes (Common Business Oriented Language)

Ontmoet het team

Subscription Center
Stay in the know with our newsletter Stay in the know with our newsletter