Een gelijkwaardige bedrijfscultuur is een krachtige aanjager van innovatie en groei, zo blijkt uit ons nieuwste onderzoek dat werd uitgevoerd in het kader van Internationale Vrouwendag 2019. Een gelijkheidscultuur is effectiever dan alleen diversiteit, maar er gaapt een aanzienlijke kloof tussen management en medewerkers.

<<< Start >>>

<<< End >>>

Ons Getting to Equal-onderzoek voor 2019 werd gehouden onder 18.000 professionals in 27 landen, en omvatte een model dat de resultaten van medewerkeronderzoek combineert met gepubliceerde gegevens over de beroepsbevolking. Het bouwt voort op het onderzoek van 2018, waarin we 40 factoren identificeerden die bijdragen aan een gelijkheidscultuur.

Dit jaar hebben we de relatie tussen een gelijkwaardige bedrijfscultuur en innovatie onderzocht. Helpt een gelijkheidscultuur medewerkers om innovatiever te zijn? Waarom is een gelijkheidscultuur effectiever dan een diversiteitscultuur? Hoe stimuleert cultuur innovatie? Welke factoren hebben de grootste impact, en hoe kunnen bedrijven de innovatiefste omgeving creëren? En welke factoren zien managers als de sleutel tot succesvolle innovatie?

Van alle geteste factoren is cultuur de belangrijkste

Het onderzoek van dit jaar laat zien dat een stimulerende omgeving verreweg de belangrijkste factor is bij het vergroten van een innovatiemindset, die bestaat uit zes elementen: zingeving, autonomie, hulpbronnen, inspiratie, samenwerking en experimentatie.


De zes factoren van een innovatiemindset. (Bron: Accenture,
Getting to equal, 2019)

Het vermogen van cultuur om innovatie te stimuleren is onafhankelijk van de sector, het land en de demografische kenmerken van het personeelsbestand. Respondenten van alle geslachten, seksuele identiteiten, leeftijden en etniciteiten geven blijk van een grotere innovatiemindset in gelijkwaardigere werkomgevingen. 

In bedrijven waar de factoren die een gelijkheidscultuur stimuleren het meest gangbaar zijn, is de innovatiemindset van medewerkers bijna vijf keer zo groot als in bedrijven waarin deze factoren het minst gangbaar zijn.

Afbeelding 2. Innovatiemindset in bedrijven waar gelijkheid het meest, gemiddeld of minst gangbaar is. (Bron: Accenture, Getting to equal, 2019)

Dus, wat is een gelijkheidscultuur precies? Welke factoren bevorderen zo'n cultuur? Uit ons onderzoek blijkt het volgende:

naarmate de cultuur verbetert, groeit de innovatiemindset. Bij elke 10 procent verbetering in de culturele factoren neemt de innovatiemindset met 10,7 procent toe. Dat betekent dat een cultuurverbetering van 100 procent resulteert in een groei van de innovatiemindset met 107 procent.  

Deze verandering wordt ondersteund door alle drie pijlers van onze factoren voor een gelijkwaardige bedrijfscultuur. Dat zijn:

  • een stimulerende omgeving (71 procent): een sfeer waarin medewerkers worden vertrouwd en gerespecteerd, de ruimte krijgen om creatief te zijn en flexibel kunnen werken en leren;
  • brede aanpak (26 procent): een beleid dat gezinsvriendelijk is, beide geslachten ondersteunt en gericht is op onbevooroordeeld aantrekken en behouden van personeel; en
  • krachtig leiderschap (11 procent): een divers managementteam dat openlijk gelijkheidsdoelstellingen vaststelt, meet en deelt.

Het is duidelijk dat de stimulerende factoren de grootste impact hebben. Maar dat is nog niet alles. Medewerkers in de meest gelijke culturen ervaren ook minder barrières voor innovatie, en hebben minder faalangst.

De kloof tussen management en medewerkers

Uit ons onderzoek blijkt dat het merendeel van de managers wereldwijd het erover eens is dat voortdurende innovatie essentieel is: 95 procent beschouwt innovatie als cruciaal voor het concurrentievermogen en de vitaliteit van een bedrijf. Ook 91 procent van de medewerkers van “gemiddelde” Nederlandse bedrijven en 95 procent van de Nederlandse bedrijven met een gelijkheidscultuur zijn geïnteresseerd in innovatie.

Hoe stimulerender de werkomgeving, hoe hoger de innovatiemindsetscore. Zo geven Nederlandse medewerkers in krachtige gelijkheidsculturen vier keer vaker aan dat niets hen tegenhoudt om te innoveren (39 procent in de meest gelijke culturen, tegenover 9 procent in de minst gelijke culturen).

<<< Start >>>


<<< End >>>

Percentage van de respondenten dat aangaf dat niets hen tegenhoudt om te innoveren (Bron: Accenture, Getting to equal, 2019)

Organisaties moeten echter wel de kloof tussen management en medewerkers dichten die bij het onderzoek naar voren kwam. Hoewel 76 procent van de managers aangaf hun medewerkers te stimuleren om te innoveren, is slechts 37 procent van de medewerkers in het gemiddelde Nederlandse bedrijf het daarmee eens. Managers lijken het belang van financiële beloningen als motivatie voor innovatie te overschatten, en het belang van zingeving te onderschatten.

Afbeelding 4. Percentage van de medewerkers dat zich gestimuleerd voelt om te innoveren. (Bron: Accenture, Getting to equal, 2019)

<<< Start >>>

<<< Start >>>

Managers overschatten het belang van financiële beloningen en onderschatten het belang van zingeving.

<<< End >>>

<<< End >>>

Welke gelijkheidsfactoren bevorderen een innovatiemindset het meest? Belangrijke factoren zijn onder meer:

  • bieden van trainingen in relevante vaardigheden;
  • bieden van de vrijheid om creatief te zijn;
  • bevorderen van flexibele werkregelingen;
  • creëren van een inclusieve werkomgeving; en
  • respecteren van de werk-privébalans.

Diversiteit is een essentiële bouwsteen

Hoewel diversiteitsfactoren zoals de aanwezigheid van een divers managementteam en evenwicht tussen de geslachten op zichzelf al stevig bijdragen aan de innovatiemindset, is een gelijkheidscultuur de essentiële multiplier voor maximale innovatie.

Om een voorbeeld te geven: ons onderzoek liet zien dat de innovatiemindset van Nederlandse medewerkers zes keer zo groot is wanneer diversiteit wordt gecombineerd met een gelijkwaardige bedrijfscultuur.

Afbeelding 5. Diversiteitsfactoren gecombineerd met een gelijkheidscultuur in bedrijven waar gelijkheid het meest, gemiddeld of minst gangbaar is. (Bron: Accenture, Getting to equal, 2019)

In het kader van dit onderzoek hebben we diversiteitsfactoren als volgt gedefinieerd: een divers managementteam en teams binnen de organisatie die divers zijn wat betreft geslacht, leeftijd en sectorspecifieke/organisatorische/culturele achtergrond.

Hoge economische belangen

In landen met een snel groeiende economie of een sterke toename van de arbeidsproductiviteit is een sterkere innovatiemindset aanwezig. Dat biedt enorme kansen: wij hebben berekend dat het bruto binnenlands product wereldwijd in tien jaar tijd met 7,1 biljoen euro zou groeien als de innovatiemindset in alle landen met 10 procent zou toenemen.

<<< Start >>>

<<< Start >>>

Het BBP zou in tien jaar tijd met 7,1 biljoen euro groeien als de innovatiemindset in alle landen met 10 procent zou toenemen.

<<< End >>>

<<< End >>>

Nu is het jouw beurt om een gelijkheidscultuur te stimuleren

Bij Accenture zetten we ons in voor een versnelde gelijkheid voor iedereen en een werkomgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Ons onderzoek laat zien dat een gelijkheidscultuur innovatie aanjaagt, en dat een stimulerende omgeving daarbij een essentieel ingrediënt is.

Er staat veel op het spel: een innovatiemindset zorgt voor een hoger BBP wereldwijd en stimuleert je personeel.

We hebben de essentiële elementen die innovatie stimuleren op een rijtje gezet, resulterend in een routekaart naar innovatie. Implementeer de drie pijlers van een gelijkheidscultuur in je organisatie en gebruik de zes elementen van een innovatiemindset om de innovatie in je organisatie aan te jagen. Als je hulp nodig hebt, kunnen we je unieke perspectieven en vaardigheden aanreiken. Laten we samen die weg inslaan.

Accenture the Netherlands

Accenture the Netherlands

Subscription Center
Subscribe to Accenture Insights Subscribe to Accenture Insights