Op technologie-gebaseerde innovatieve producten en diensten veranderen de manier waarop wij werken en leven, terwijl bedrijven maatschappelijke veranderingen veroorzaken. In de Accenture Technology Vision 2018 zijn vijf opkomende trends uitgelicht die deze transformatie aan zullen sporen.

<<< Start >>>

<<< End >>>

De huidige technologische evolutie zal onze levens hervormen, je kunt je alleen maar voorstellen hoe. Bedrijven vergaren ongekende hoeveelheden informatie over consumenten; de grens tussen zakelijk en persoonlijk vervaagt. In ruil hiervoor eisen mensen meer personalisatie en aansprakelijkheid van bedrijven. In onze Technology Vision is te zien dat verwachtingen onder klanten, werknemers, overheden en bedrijven snel zullen stijgen. Hierdoor zullen geformaliseerde samenwerkingsverbanden opkomen om de groeiende afhankelijkheden en eisen te kunnen opvangen. De technologie zal onze maatschappij blijven veranderen.

 Accenture publiceert elk jaar de vijf meest toonaangevende tech trends. Op Valentijnsdag is de Accenture Technology Vision 2018 gelanceerd; deze richt zich op trends gerelateerd aan Intelligent Enterprise. Hoe gaan organisaties de samenwerking tussen mens en machine bewerkstelligen? Hoe kunnen burgers en bedrijven samen partnerships creeren om vertrouwen op te bouwen en samen in een verbeterde maatschappij te evolueren? Wat kunnen bedrijven doen om personalisatie aan te bieden en verantwoordelijke AI te verzekeren?

Intelligente Onderneming Ontketend

Bedrijven zijn niet alleen bezig de meest creatieve en verstorende producten en diensten aan te bieden, maar streven ook naar technologie die een integraal en onlosmakelijk deel uitmaken van onze manier van aanpak. Nieuwe technologieën veranderen de manier waarop we eten, slapen, bewegen, leven en werken. En bedrijven herzien de manier waarop onze maatschappij werkt en communiceert. 84 procent van 6.381 bedrijven en IT leidinggevenden die voor de Accenture Technology Vision 2018 zijn benaderd, zijn het erover eens dat bedrijven via technologie zich naadloos in de structuur van ons leven hebben gedrongen.

<<< Start >>>

<<< Start >>>

"Het is tweerichtingsverkeer, niet eenrichtingsverkeer"

<<< End >>>

<<< End >>>

Deze mate van human-machine collaboration is de volgende grote maatschappelijke evolutie. Zoals steden in de buurt van rivieren en wegkruisingen werden gevestigd, zo vormt de wereld zich rond digitale innovaties en rondom de ondernemingen en merken die met-elkaar-verbonden producten en diensten aanbieden. Maar wat maakt deze transformatie uniek vergeleken met eerdere technologische revoluties? Het is geen eenrichtingsverkeer, maar tweerichtingsverkeer. Mensen zijn niet alleen gebruikers van producten en diensten, maar geven real-time data, feedback en toegang aan ondernemingen daarvoor terug.

Samenwerkingen: Verzekert Vertrouwen en Verantwoordelijk Gedrag

Nieuwe relaties zijn nodig om de juiste voorwaarden voor vertrouwen en personalisatie op te zetten. Het is niet alleen een zakelijke kwestie; het is net zoveel een persoonlijke. Dat is precies waarom bedrijven en leiders in actie moeten komen. Ze zullen hun waarden moeten (her)definieren, want anders wordt dat voor hun gedaan.

<<< Start >>>

<<< End >>>

Schuivende relaties resulteren in nieuwe partnerships en vervagen de grens tussen werknemers, bedrijven, consumenten, burgers en overheden. Het spreekt voor zich dat individuen en de maatschappij als geheel nieuwe samenwerkingen zullen vormen. Maar welke rol zullen bedrijven spelen? Die vraag moet nog beantwoord worden. Zullen zij erop worden afgerekend als hun beveiligde encryptie gebroken wordt door geadvanceerde quantum technologie? En dragen bedrijven de schuld wanneer een partner discrimineert op basis van haperende AI of privacy breuken?

Deze opkomende trends laten zien dat nieuwe verwachtingen hand in hand gaan met veranderende relaties. Het opzetten van duidelijke principes zal bedrijven helpen om de verhoogde verwachtingen waar te kunnen maken. Organisaties en mensen met vergelijkbare idealen en doelen zullen natuurlijke partners worden. Dit is cruciaal voor het creeren van vruchtbare grond voor innovaties en groei —en voor het opzetten van succesvolle ecosystemen. Deze “algemene voorwaarden” bevorderen toekomstige groei.

De 5 technologie trends

Burger AI: AI Voor Bedrijven En De Maatschappij.

<<< Start >>>

<<< End >>>

Nu we zien hoe artificial intelligence (AI) impact heeft op de beschaving en diens burgers, moeten bedrijven hun AI “leren” een verantwoordelijk onderdeel van de maatschappij te worden. AI staat inmiddels niet meer in de kinderschoenen en is klaar om zich volledig te ontwikkelen. Wat houdt dat in? Er wordt van bedrijven verwacht dat zij AI leren zich als verantwoordelijk bedrijfsvertegenwoordiger te gedragen.

Het zoveelste nieuwe software programma? Veel bedrijven zien niet dat AI verder is dan dat. De impact op bedrijven en mensen is enorm en daarom is het de hoogste tijd om eerlijkheid, transparantie en verantwoordelijkheid bij te brengen. Aangezien de beslissingen die AI maakt ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor mensen, moeten wij die beslissingen kunnen verklaren en met anderen leren samenwerken. Maar als nieuw lid van de arbeidskrachten zal de technologie deel van een doorlopende feedback loop worden, waardoor een ontwikkeling in de juiste richting verzekerd is.

<<< Start >>>

<<< Start >>>

"AI kan het onverwachte presteren"

<<< End >>>

<<< End >>>

Een uniek gevolg van het leren van vaardigheden is dat AI het onverwachte kan presteren. De overstap van op rule-based en data analytics programmas en statistische regressies naar slimme neurale netwerken verandert onze benadering van AI. Van geprogrammeerde systemen naar lerende en ontwikkelende probleem oplossers. Verantwoordelijke AI is hier.

Extended Reality: Het Einde van Afstand

<<< Start >>>

<<< End >>>

‘Virtual’ en ‘augmented’ realiteit (VR en AR) technologieën verkleinen de afstand tussen mensen, ervaring en informatie, en veranderen daarmee de manier waarop mensen met deze onderwerpen omgaan. Nu het einde van afstand nabij is, zullen de manieren waarop mensen leven en werken transformeren. Extended reality (XR) als geheel zorgt voor een einde voor de uitdaging van “hier of daar nodig zijn”. Onze Technology Vision 2018 survey laat zien dat 36% van executives aangeven dat het verwijderen van afstandsbarrières een belangrijke factor is voor het aannemen van extended reality oplossingen.

Denk aan VR vastgoed oplossingen die kopers een potentieel stuk grond laat bezoeken voordat de locatie daadwerkelijk bezocht wordt. Of virtueel onderwijs voor lesgeven op lange afstand. Innovaties die op XR gebaseerd zijn, zijn opkomend binnen de arbeidskracht en transformeren daarmee werknemers in Connected Workers. Ze kunnen trainen voor potentieel gevaarlijke situaties zonder de risico’s van de echte wereld. Een ander voorbeeld: essentiele informatie ontvangen over een urgent, reëel probleem, terwijl je op locatie bent.  Bovendien heeft XR het voordeel dat het gedenkwaardige, mooie consumentenervaringen kan bieden.

Extended reality dwingt bedrijven anders te denken en te zoeken naar op maat gemaakte oplossingen die passen bij de uitdagingen die er zijn nu afstand niet langer een obstakel is.

Data Echtheid: Het Belang van Vertrouwen

<<< Start >>>

<<< End >>>

Voor veel ondernemingen is er daaraantegen wel een nieuwe kwetsbaarheid boven water gekomen: gemanipuleerde, onnauwkeurige, en bevooroordeelde data die kan leiden tot verkeerde inzichten en beslissingen voor ondernemingen — en dit kan de maatschappij ernstig schaden. Bedrijven vertrouwen niet alleen steeds meer op ontvangen data, ze zijn er ook steeds meer afhankelijk van. Maar het gebruik van verkeerde data is een ernstig risico voor hun zaken. En voor wie dan? Voor elke onderneming die digitale technologien gebruikt. Een kleine 82 procent van bestuurders die antwoordden op onze Technology Vision 2018 survey erkennen dat hun organisaties steeds meer afhankelijk zijn van data voor het uitvoeren van essentiele en geautomatiseerde besluitvorming.

Data niet controleren is geen optie. Als we zien hoe belangrjik data is voor de besluitvorming van bedrijven, dan is het noodzakelijk dat zij zich richten op het vaststellen van de echtheid, of nauwkeurigheid, van die data. De industrieen die in gevaar zijn, zijn soms makkelijk te identificeren. IDC voorspelde, bijvoorbeeld, globale inkomsten van bijna $151 miljard voor big data en analytics praktijken in 2017, een stijging van 12 procent vergeleken met het jaar daarvoor. Desondanks schatte een Harvard Business Review Study dat 97 procent van beslissingen door bedrijven gebaseerd zijn op data die van onaanvaardbare kwaliteit is, zo zeggen managers over hun eigen bedrijf.

Wat kunnen bedrijven doen? Ze kunnen opkomen tegen drie cruciale features die op data zijn gericht: herkomst, context, en integriteit. Wat betekent: het verifieren van de geschiedenis van data gedurende diens levenscyclus, het onderzoeken van de omstandigheden rondom diens gebruik, en het beveiligen van data. Om een betrouwbaar data proces te verzekeren moet elke onderneming een data intelligence praktijk opbouwen, gebruikmakend van de bestaande data wetenschap en cybersecurity mogelijkheden.

Wrijvingsloze zakendoen: Op Schaal Samenwerken

<<< Start >>>

<<< End >>>

Op technologie gebaseerde, strategische partnerships zijn essentiaal om de concurrentie voor te zijn. De belangrijkheid van deze partnerships is groeiende: onze survey laat zien dat 36 procent van de antwoordende bedrijven al samenwerken met twee keer zoveel of meer partners dan twee jaar geleden. Deze op technologie gebaseerde partnerships kunnen de netwerken van de partner met grotere snelheid vergroten en omzetten in meer ecosystemen.

De grootste hinder ondervinden bedrijven aan haperende en verouderde legacy systems, ontworpen om samen met de onderneming te opereren, maar niet samen met partners in een ecosysteem. Bedrijven moeten zich eerst herstructureren voordat zij kunnen profiteren van partnerships. Het aannemen van microservices architecturen is cruciaal voor scaling en het integreren van partnerships, voor het bevorderen van behendigheid wanneer applicaties meer modulair worden, en om snelle integratie met nieuwe partners te faciliteren.

Vervolgens komt blockchain om de hoek kijken om een vertrouwde, beveiligde manier aan te bieden om partnerships te beheren en aan te gaan. Nu meer partnerships moeten worden onderhouden zonder dat veiligheid en integriteit wordt opgeofferd, kan blockchain deze complexiteit aanpakken door als centrale technologie bij vertrouwde relaties te fungeren en partners verantwoordelijk te houden. Het is tijd om het wrijvingsloze zakendoen vrij te laten.

Internet of Thinking: Het Maken van Intelligent Distributed Systems

Om robotica, AI, the Internet of Things en immersive ervaringen tot leven te brengen, zullen organisaties zich moeten richten op het opzetten van dynamische infrastructuren. Om de ontwikkeling en het aannemen van deze technologieën tegemoet te komen, is een herziening van bestaande infrastructuren en een hernieuwde focus op hardware nodig. Er is een balans tussen cloud en edge compute nodig in de bestaande infrastructuren. Bovendien gelooft 83 procent van executives uit onze enquete dat edge architectuur de volwassenwording van veel technologieën zal bespoedigen. Een architectonische transformatie is nodig. Welkom bij het Internet van het Denken.

Het Internet van het Denken zal mogelijk worden gemaakt door uitgebreide infrastructuren. Genoeg computer kracht hebben om het aannemen van nieuwe technologieën te faciliteren vergt een hernieuwde focus op hardware. Opslag is essentieel, aangezien bedrijven differentieren tussen opslag van essentiele data aanwinsten en data die snel afgedankt kan worden. De cloud zal een cruciale rol blijven spelen in de infrastructuren van bedrijven.

Om AI, robotica, verbonden apparaten en andere revolutionaire technologieën tot hun volle potentie te drijven, moeten ondernemingen investeren in het herzien van bedrijfsprocessen en strategie. Infrastructuur transformatie, hardware overwegingen of service : het eindresultaat zal echte intelligente omgevingen zijn die mensen ontmoeten waar zij zich bevinden.

Het Technologische Plaatje Voltooien

De opdravende trends van dit jaar zijn niet gebeurtenissen die op zichzelf staan. Zij zijn een culminatie van voortdurend evoluerende gebeurtenissen, zoals ook aan wordt gestipt in de meerjarige visie op technologie van Accenture. Wij houden bij hoe technologieën zich ontwikkelen door de jaren heen en een constant veranderende impact hebben op de manier waarop bedrijven digitale groei onder de knie krijgen. Onze Technology Vision dient als jouw persoonlijke gids en leert je hoe je middelen moet toepassen, verantwoordelijkheden definieert, en kan profiteren van kansen in de toekomst. Deze technologieën zullen tezamen het fundament vormen waarop jij jouw organisatie kan bouwen en creëren daarmee paden richting toekomstige groei.

Bedrijven zoeken naar stabiele partnerships in een gefragmenteerde wereld en nemen afstand van de “People First” benadering. Betekenisvolle samenwerkingen die de kloof tussen mensen en ondernemingen overbruggen, de maatschappij hervormend om op de toekomst voor te bereiden.

Ontdek hoe de Accenture Technology Vision 2018 een voortdurend verhaal vormt over digitale en technologische trends, zoals besproken in onze verslagen van  2017 en 2016.

Accenture Tech Vision 2018: Laat de Intelligente Onderneming vrij van Accenture Technology

Wil jij aan den lijve ondervinden wat de Technology Vision 2018 voor jouw toekomstig zakendoen kan betekenen? Boek een inspirerende en betekenisvolle workshop bij Accentures Nanolab in Heerlen. Neem contact op met Kelly Claessens voor meer informatie.

Het onderzoeksverslag van de Technology Vision 2018 gaat over hoe technologieën de kloof tussen ondernemingen en mensen overbruggen. De vijf IT trends en innovaties in het verslag zullen zowel mensen al bedrijven ertoe zetten nieuwe partnerships te vormen en denken over de samenwerking tussen mens en machine in het tijdperk van intelligente onderneming. Download het volledig verslag hier.

Accenture the Netherlands

Accenture the Netherlands

Subscription Center
Subscribe to Accenture Insights Subscribe to Accenture Insights