Transparantie, circulariteit en duurzaamheid worden voor bedrijven steeds belangrijker. Blockchain zorgt voor meer transparantie in de keten, waardoor het mogelijk wordt om te herleiden waar assets vandaan komen en processen geoptimaliseerd kunnen worden.

<<< Start >>>

 

<<< End >>>

Voor iedereen is het belangrijk toegang te hebben tot de juiste informatie. Dit geldt voor jou, jouw organisatie, jouw klanten en jouw consumenten. Bedenk bijvoorbeeld dat meerdere organisaties samen een product maken: het is dan ook essentieel dat alle betrokken organisaties over dezelfde productinformatie beschikken. 

Iedereen werkt aan dezelfde puzzel en iedereen heeft een paar puzzelstukjes die ze moeten samenbrengen. Blockchain kan helpen bij het oplossen van deze puzzel door het creëren van één gedeelde versie van de waarheid; het bevordert hiermee de samenwerking aanzienlijk. 

Bij blockchaintechnologie staan transparantie en openheid centraal. Niemand is exclusief eigenaar van de informatie, maar alle deelnemers dragen bij en zijn samen de eigenaar. De technologie zorgt ervoor dat bedrijven de data van andere partijen kunnen gebruiken, en kunnen valideren hoe deze tot stand is gekomen en of deze juist is.

Blockchain: een effectieve oplossing voor het transparantieprobleem 

Bij blockchain wordt er niet gewerkt met verschillende systemen per onderdeel van de keten. Alle partijen slaan de informatie op in de blockchain, waardoor alle informatie ook op één plek te vinden is. Dit zorgt voor transparantie in de gehele keten, wat cruciaal is voor verdere processen.

Zeker bij netbeheerders kan een ouderwets registratiesysteem tot complexe situaties leiden: je kunt niet simpelweg in het magazijn zoeken naar de producten. De producten liggen vaak onder de grond en wanneer onduidelijk is welk product op welke plaats is geïnstalleerd, moet het worden opgegraven om dit te controleren. Dit is uiteraard erg kostbaar.

<<< Start >>>

<<< Start >>>

Bij blockchaintechnologie staan transparantie en openheid centraal

<<< End >>>

<<< End >>>

Neem bijvoorbeeld een terugroepactie: indien een partij producten wordt afgekeurd, is het noodzakelijk om snel te kunnen controleren waar de afgekeurde producten zich bevinden en welke acties er ondernomen moeten worden. Wanneer alle informatie opgeslagen is in de blockchain, is het eenvoudig om deze informatie te achterhalen. 

Als deze informatie niet wordt opgeslagen in de blockchain maar verdeeld is over verschillende systemen van verschillende partijen, is dit een stuk gecompliceerder. Zo kan er in het systeem geregistreerd staan dat een product in het magazijn ligt, terwijl het in werkelijkheid is geïnstalleerd op een woonadres. In de blockchain is in dit geval de actuele informatie vastgelegd van de installatie aangezien dit door de aannemer zelf in de blockchain is geregistreerd.

<<< Start >>>

<<< End >>>

Daarnaast hebben steeds meer bedrijven behoefte aan een grondstoffenpaspoort waarin ze precies kunnen herleiden waar een product van is gemaakt: welke grondstoffen zijn er gebruikt en in welke fabriek is het geproduceerd? Als de volledige keten deze gegevens opslaat in de blockchain, is dit een stuk gemakkelijker te herleiden. Bedrijven kunnen dan alle informatie bekijken en controleren of alle grondstoffen en partijen aan hun eisen voldoen. Ook wordt het recyclen van producten eenvoudiger, omdat alle benodigde informatie te vinden is in één database.

Door alle informatie op te slaan in de blockchain, heb je meer garanties over de juistheid van de informatie. Bij de gedistribueerde dataset als de blockchain is er niet één bedrijf die de controle heeft, waardoor er sprake is van transparantie en accountability tussen bedrijven met verschillende belangen. Daarnaast wordt de data van alle partijen realtime bijgewerkt, waardoor je niet meer zelf jouw eigen data bij hoeft te werken, want die worden nu ontvangen van afnemers en leveranciers.

<<< Start >>>

<<< End >>>

Blockchain toegepast in de drinkwatersector

Blockchain heeft veel voordelen voor de industrie en werkt goed om de volledige keten transparant te maken. Samen met drinkwaterbedrijf PWN en andere partners hebben wij in een open innovatievorm een pilot* uitgevoerd met watermeters van PWN, om zo de mogelijkheden te verkennen en voordelen te laten zien.

Bij PWN was het systeem rondom de registratie van watermeters, een cruciale asset voor het drinkwaterbedrijf, niet optimaal. Zo was het soms onduidelijk of en waar een specifieke watermeter zich bevond, lag deze bij het magazijn of was deze al meegenomen door een aannemer? 

De pilot is uiteindelijk opgezet om meer inzicht te creëren en het systeem te verbeteren door middel van blockchain en betrokkenheid van de volledige keten. Als eerste is het proces van PWN geïntegreerd in het systeem: welke gegevens worden er al geregistreerd? Wie doet dit en welke processen zijn er? Vervolgens zijn ook de andere partijen in de keten betrokken. Hierdoor is het mogelijk om de producten precies te herleiden: niet alleen wanneer een product geproduceerd is, maar ook wanneer het product wordt geleverd, opgehaald of geïnstalleerd door een monteur.

<<< Start >>>

<<< Start >>>

Door alle informatie op te slaan in de blockchain, heb je meer garanties over de juistheid van de informatie

<<< End >>>

<<< End >>>

Uniek bij deze pilot is dat het systeem gekoppeld is met de basisregistratie in het ERP-systeem van PWN: SAP. Een uitdaging is namelijk vaak dat nieuwe applicaties worden gezien als losstaande systemen en niet volledig geïntegreerd worden in het bestaande applicatielandschap. Tijdens de pilot is in het ERP-systeem van PWN meteen een meterwisseling bij de klant verwerkt nadat de aannemer via zijn eigen applicatie een meterwisseling registreerde. 

De blockchain-oplossing zorgt ervoor dat de relevante informatie van de aannemer ook verwerkt wordt in de applicaties van PWN. Door deze pilot is direct duidelijk hoeveel waarde blockchain kan hebben voor de hele keten: alle partijen kunnen direct alle benodigde informatie terugvinden in hetzelfde systeem. 

<<< Start >>>


<<< End >>>

Wat is belangrijk om je te realiseren wanneer je blockchain wil inzetten? 

Het inzetten van blockchain heeft vele voordelen, maar is niet altijd de beste oplossing. Andere oplossingen voor informatiedeling in een asset-keten zijn een centraal beheerde database of uitwisseling van informatie via API’s—ofwel Application Programming Interface). Bij veel van deze alternatieven zijn de oplossingen eenvoudiger te organiseren binnen een keten. Alleen de blockchain biedt extra vertrouwen in de data doordat het de deelnemende partijen in staat stelt de totstandkoming van de data te valideren.

Voor al deze oplossingen geldt dat het noodzakelijk is om je bij de implementatie te realiseren dat de oplossing voor elke partij in de keten waarde moet toevoegen. De positieve effecten worden met name bereikt als de volledige keten meewerkt. Samenwerking met partners is noodzakelijk om het van de grond te krijgen: als niet alle leveranciers de data registreren, kun je de asset van deze leveranciers ook niet door de hele keten volgen. 

<<< Start >>>

<<< End >>>

De bedrijven aan het eind van de keten ervaren hierbij de meeste waarde. Ze kunnen gebruikmaken van alle data die de bedrijven eerder in de keten over de asset hebben geregistreerd. Hierdoor is het noodzakelijk om met de volledige keten in gesprek te blijven en ervoor te zorgen dat er voor elke partij voordelen inzitten. 

Als er voor één bedrijf weinig voordelen zijn, is het mogelijk om dat te compenseren: hoe kun je de situatie zo maken dat het voor die partij wél voordelig is? Als je dit binnen de keten transparant met elkaar bespreekt, worden de verschillen duidelijk waardoor ze direct aangepakt kunnen worden om alsnog het project te realiseren.

 

<<< Start >>>

Hoe kun je je bedrijf voorbereiden op blockchain?

Blockchain heeft een enorme potentie. Met visie, durf en toewijding zal het ons helpen de wereld te veranderen. Maar hoe komen we van vandaag naar morgen? Hoe onderscheiden we het ware potentieel van de hype? Welke uitdagingen moeten we onderweg overwinnen?

Read more

<<< End >>>

Verder is het een uitdaging om de IT en business aligned te houden. Nieuwe technologieën ontwikkelen zich exponentieel, waardoor maar een beperkt deel van jouw personeel beschikt over de juiste technologische kennis. De verschillende onderdelen in jouw organisatie hebben bovendien vaak tijd nodig om de juiste kennis en vaardigheden te ontwikkelen. 

Om toch voortgang te blijven boeken is het raadzaam om intern en/of via externe partijen mensen aan te trekken die je hierbij kunnen ondersteunen. Zij kunnen de kennis en vaardigheden in lijn met het beoogde sourcing model verder opbouwen: zelfstandig, uitbesteed of samen. PWN kiest hierbij duidelijk en strategisch voor gezamenlijke kennisopbouw. 

Wees ervan bewust dat blockchain voor de meeste medewerkers binnen de organisatie een onbekende en nieuwe technologie is. Hierdoor kunnen er veel vragen en misvattingen ontstaan. Het is essentieel dat er goede voorlichting aanwezig is en je alle stakeholders goed informeert, zodat iedereen een juist beeld heeft waarom er met blockchain wordt gewerkt en wat de impact hiervan is.

<<< Start >>>

<<< End >>>

Begin met een pilot

Als je blockchain wil toepassen en wil werken aan een nieuw systeem, is het verstandig om eerst een pilot uit te voeren. Door een pilot kan je met een beperkte investering bekijken welke voordelen een techniek oplevert. Daarnaast worden alle uitdagingen in de pilot al direct zichtbaar, waardoor die opgelost kunnen worden voordat het systeem verder wordt geïmplementeerd.

Door een pilot uit te voeren voorkom je dat een team nog niet weet waar ze waarde kunnen toevoegen en ze hierdoor niet de gewenste resultaten kunnen behalen. Met alle aanwezige kennis, al dan niet met externe of interne support, is het mogelijk om op kleine schaal te experimenteren, waardoor je snel inzicht krijgt in hoe de nieuwe techniek werkt en waar de meeste waarde wordt toegevoegd. Bij PWN hebben we bijvoorbeeld de pilot uitgevoerd met een divers team specialisten. Hierdoor was het mogelijk om snel te schakelen, snel tot de kern te komen en een tastbaar product op te leveren. 

<<< Start >>>

<<< Start >>>

Voor de stakeholders is bij een pilot direct zichtbaar wat een blockchainoplossing op kan leveren

<<< End >>>

<<< End >>>

Voor de stakeholders is bij een pilot direct zichtbaar wat een blockchainoplossing op kan leveren: volledige transparantie in de keten, een overzicht van het complete proces, de mogelijkheid om alle informatie van producten te herleiden en uiteindelijk optimalisatie van processen. Duidelijk is dat de technologie er klaar voor is: blockchain is een veelbelovende technologie voor het oplossen van verschillende vraagstukken rondom (waarde)keten en het aantal use cases neemt snel toe.

Schaal op binnen jouw keten

Met PWN zijn we samen aan het kijken hoe we draagvlak binnen de organisatie en de drinkwatersector kunnen vergroten om daarna de volgende stap te zetten. Ben je benieuwd hoe PWN de samenwerking heeft ervaren? Lees dan dit artikel op hun eigen website. 

* De pilot is een samenwerking tussen 3D Makers Zone, Accenture, Axionomic, C.Ris, MoreApp, Pipelife, PWN en Van Baarsen.

<<< Start >>>

<<< End >>>

Meer informatie over blockchain en de waarde die het voor jouw organisatie kan hebben? Neem gerust contact met ons op!

Accenture the Netherlands

Accenture the Netherlands

Subscription Center
Subscribe to Accenture Insights Subscribe to Accenture Insights