Sinds 2012 werkt Accenture samen met se.lab, een organisatie gericht op het ontwikkelen, valideren en verspreiden van kennis op gebied van sociaal en duurzaam ondernemerschap. Het doel? De sociale impact verhogen door meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen een baan te vinden. 

<<< Start >>>

<<< End >>>

‘Toen ik acht jaar geleden begon met werken bij de Boemerang kringloopwinkel in Amstelveen was de winkel precies het soort stoffige winkel dat je zou verwachten,’ zegt Jacqueline van IJken. ‘We beseften dat er werk aan de winkel was als we dit een winstgevende onderneming wilden maken. Ik kwam zelf uit de zorgsector en had dus geen enkele ervaring met kringloopwinkels. We wonnen advies in bij een externe deskundige - een goede eerste stap. Onze onderneming maakte echter pas grote stappen voorwaarts toen we in contact kwamen met se.lab en Accenture.’

<<< Start >>>

<<< End >>>

‘Alle door se.lab en Accenture aangeboden initiatieven — van e-learning programma's tot masterclasses — hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van onze vaardigheden en inzichten, en zijn daarmee verantwoordelijkheid voor de resultaten in onze kringloopwinkels,’ legt Jacqueline uit. ‘Je ziet vaak dat werknemers lessen en workshops volgen, maar niet precies weten wat de achterliggende boodschap is. Dat is hier niet het geval, omdat de praktische implementatie en diens uitkomsten ongelofelijk tastbaar zijn — alleen al een andere hoek van de winkel gebruiken om kleding uit te stallen, het verminderen van het aantal boeken in de uitverkoop, of seizoensgebonden aanbiedingen, kan de verkoopcijfers sterk beinvloeden. Zowel de maatschappij als het klimaat zijn veranderd; duurzaamheid is een hot topic, en kringloopwinkels zijn in opkomst. Accenture heeft absoluut bijgedragen aan dit succes door instrumenten en trainingen aan te bieden die erg praktisch en waardevol zijn gebleken. Het is een unieke samenwerking tussen de prestigieuze Zuidas en de enigszins minder illustere kringloopwinkels. Wie had dat ooit verwacht? Anders gezegd: de samenwerking heeft echt een impact gemaakt.’

<<< Start >>>

<<< Start >>>

Het is een unieke samenwerking tussen de prestigieuze Zuidas en de enigszins minder illustere kringloopwinkels. Wie had dat ooit verwacht?

<<< End >>>

<<< End >>>

Niet Zomaar een Winkel Waar Je Tweedehandse Spullen Koopt

‘Een impact hebben is altijd mijn voornaamste drijfveer geweest,’ zegt Kristel Logghe, sociaal ondernemer bij SE Lab. ‘We willen dat iedereen stilstaat bij het verhaal achter hedendaagse kringloopwinkels: een kringloopwinkel is niet gewoon een winkel waar je tweedehandse spullen koopt; het is een coole plek waar mensen spullen kunnen kopen die zo goed als nieuw zijn, terwijl ze ook een positief effect op het milieu en mensen hebben. De kringloopwinkel heeft niet alleen duizenden mensen met een arbeidsbeperking in dienst; de winkel draagt ook op cruciale wijze bij aan de vermindering van CO-uitstoot. Bewustzijn creeren staat bovenaan de lijst. Hoe meer mensen en bedrijven de ideologie en enorme sociale en duurzame impact achter kringloopwinkels te weten komen, des te meer de omvang en potentie zal uitbreiden.’

Meer Opbrengst Betekent Meer Mensen in Dienst

‘Mensen met een arbeidsbeperking kunnen absoluut hun voordeel doen met deze samenwerking. Er zijn weinig mensen die weten dat zeker 80 procent van de werknemers in kringloopwinkels een arbeidsbeperking hebben of anderszins benadeeld zijn wat betreft het vinden van werk. Afgelopen jaar waren er ongeveer 15.000 mensen in dienst bij kringloopwinkels, waarvan ongeveer 13.000 een afstand tot de arbeidsmarkt hadden. Het is simpel: meer opbrengt betekent meer mensen in dienst. Het komt allemaal neer op een paar eenvoudige vragen: "Hoe kunnen kringloopwinkels meer winst behalen? Hoe kan dit bereikt worden op zowel het strategisch niveau van alle winkels bij elkaar als per individuele winkel? Welk praktisch advies en training kan je leveren om de aanhoudende professionalisering van de industrie nog meer te bevorderen?"'

Accenture Strategy Consultant David Kamphuis is betrokken geweest bij de samenwerking sinds 2013. 'Accenture heeft veel ervaring in de detailhandel, en dat is erg relevant voor kringloopwinkels. Daar komt bij dat Accenture van tastbare resultaten houdt: door vaste meetpunten en regelmatige evaluaties is de impact van acties meetbaar. Dat is vooral zo in de industrie van kringloopwinkels, omdat daar zoveel te behalen valt. We beginnen alleen aan een samenwerkingsverband wanneer deze een meetbaar verschil in de wereld kan maken. Die meetbaarheid bij een project is waardevol om meerderen redenen, maar vooral omdat de feiten ons precies kunnen vertellen hoe wij kunnen verbeteren en meer succes kunnen boeken.’

<<< Start >>>

<<< End >>>

Op Alle Vlakken Groei (tot 100 Procent of Zelfs Meer)

‘De samenwerking ontstond in 2012, maar kwam pas echt van de grond in 2013. Vanaf dat moment was er exponentiele groei. Er zijn sinds 2013 vele professionele evenementen, sociale bijeenkomsten, presentaties en trainingssessies georganiseerd. Er hebben tot dusverre ongeveer 70 kringloopketens meegedaan aan de praktische cursus in detailhandelmanagement. Let wel: sommige ketens bestaan uit één kringloopwinkel, andere ketens bestaan uit dertig of meer. Deelnemende winkels hebben een gemiddelde winstverhoging van 2-5 procent geboekt, en op andere vakgebieden, zoals kleding, is de winst meer dan 100 procent gestegen.’

‘Ik kreeg de kans om een paar dagen in een kringloopwinkel te werken,’ zegt David met een lach. ‘Ik had het niet alleen erg naar mijn zin — diep van binnen vindt iedereen het leuk om achter de toonbank te staan — maar het liet mij ook de complexe uitdagingen voor kringloopwinkels zien. “Normale” winkels bestellen gewoon wat hun klanten lijken te willen en bestellen bij wanneer de verkoop goed gaat. Kringloopwinkels moeten het daarentegen doen met wat hun gegeven wordt. En moeten dan ook nog winst boeken. Bovendien zijn er hele specifieke vaardigheden nodig om te werken met mensen met een beperking. In een notendop: kringloopwinkels moeten hun sociale doelen in het vizier houden en ook financieel levensvatbaar blijven. Binnen het gegeven kadar is dat verre van een makkelijke taak.’

Retail Management Cursus en Een Persoonlijke Buddy

Dus, wat dragen Accenture en se.lab precies bij? ‘Verschillende dingen,’ legt Kristel uit. ‘ Een van onze eerste initiatieven was de zogenaamde Retail Management Cursus voor winkelmanagers. Dit is een programma van 22 weken waar managers verschillende masterclasses bijwonen, waarin wordt geleerd hoe men bijvoorbeeld presentaties, prijsbepaling en winkelstyling het best kan optimaliseren. Dit wordt gevolgd door concrete suggesties voor verbetering. Accenture heeft de juiste positie om deze cursuses te begeleiden, aangezien zij genoeg relevante expertise hebben in de detailhandel. Ook heeft Accenture een op feiten gebaseerde benadering voor het meten en vergelijken van cruciale KPI’s. Elke manager kreeg bovendien een “buddy” toegewezen. Deze buddy heeft zijn strepen verdiend in de detailhandel en biedt persoonlijk advies en hulp.’

Jacqueline heeft deelgenomen in de Retail Management Cursus in 2016. ‘De masterclasses waren bijzonder waardevol en de hulp van de persoonlijke buddy was de kers op de taart. Mijn buddy — een voormalige CEO met een enorme staat van dienst bij een van de grootste Nederlandse detailhandelaren— leerde mij kritisch kijken naar de winkels. “Waarom heb je ervoor gekozen dit op deze manier uit te stallen? Heb je overwogen het anders te doen? Wat vertellen jouw verkoopcijfers je?” Onze bijeenkomsten waren heel inspirerend en, op zijn minst, productief: zo zijn de verkoopcijfers van alleen al onze kleding verhoogd met eenderde. Onze winst is vorig jaar aanzienlijk gestegen, waardoor we zeven extra werknemers hebben kunnen aannemen.’

Kristel: ‘Het meest waardevolle element van de masterclasses is misschien wel de uitwisseling van informatie en ervaringen. Aangezien de masterclasses altijd bij een van de deelnemende winkels worden gehouden, krijgen managers de kans anderen na te bootsen — iets waarvoor zij normaal geen tijd voor hebben. Simpelweg kijken hoe andere winkels opereren kan een grote bron van inspiratie zijn. Momenteel hebben we zes van deze retailcursussen gevolgd — in elke cursus zitten acht managers. Het resultaat? Bijna 50 volledig getrainde managers die toegang hebben tot een rijke hoeveelheid aan praktisch advies, ervaring en goede oefeningen. Het is een bottom-up benadering die verzekert dat de kringloopindustrie zijn volledige potentie gebruikt.’

<<< Start >>>

<<< End >>>

Van Fiets Workshops tot Textielstudio's en Training in Gastvrijheid

‘Goede praktijken worden niet voor niets goede praktijken genoemd. In alle kringloopwinkels hebben we ongeveer 60 best practices geimplementeerd — waaronder elementen voor het verbeteren van de gastvrijheid, zoals koffiehoekjes en café's, maar ook fiets workshops, textielstudios die upcycled meubilair aanbieden en webshoplanceringen, geimplementeerd. Gedurende zogenaamde “Good Practices Mornings” komen we bijeen met zoveel mogelijk mensen van diverse kringloopwinkels en inventariseren we wat nodig is: welk soort training is nodig en welke buddy komt bij wie terecht? We zijn van plan vijf tot tien nieuwe "good practices" bij verschillende winkels te implementeren voor september 2018. Het jaar erna doen we dubbel zoveel,’ legt Kristel uit.

David: ‘De grootste obstakels en kansen voor de industrie vaststellen was het hoofddoel van een

<<< Start >>>

 

<<< End >>>

 strategische studie die wij in 2014 presenteerden. Het was gebaseerd op onderzoek van vier verschillende kringloopketens. Dit “Kringloop 2020 - Samen Sterk rapport” gaf inzicht in de belangrjikste uitdagingen van het initiatief en opperde suggesties voor verbetering. Het raport bevestigde, boven alles, dat er drastische veranderingen nodig waren bij alle 70 verschillende bedrijven, als kringloopwinkels in leven wilden blijven. Het rapport, dat samen met prominente kringloopwinkels is opgezet, heeft een nieuwe koers voor kringloopwinkels bedacht en heeft daarmee bijgedragen aan de populariteit van vandaag. Niet lang daarna werd een keurmerk geinstitutionaliseerd voor de gehele industrie, waardoor het professionaliseren van de winkels op een hoger plan werd gebracht. De Nederlandse organisatie BKN (Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland) werkte samen met alle verbonden kringloopwinkels om de aandacht te richten op verdere professionalisering van de winkels, interne en externe processen, en de branding van het merk. Een nieuw sub-merk zal dit jaar lanceren: “100% Kringloop” voor alle winkels,’ concludeert David.

De Beste Baan —en Winkel— in de Wereld

‘Dit is zonder twijfel de beste baan die ik ooit gehad heb,’ zegt Jacqueline met een lach. ‘Ik voel me erg begaan met arbeidsbeperkte mensen en er is elke dag ook een commerciele uitdaging die op me wacht. Er is het plan een derde winkel in Amstelveen te openen. We hebben op het moment bijna negentig mensen in dienst die in onze twee winkels werken. Ik geniet van de combinatie van een sociaal bewustzijn en een commercieel doel voor ogen hebben. Het is fantastisch om een bestendige sociale impact te hebben simpelweg door duurzaam te zijn. Die twee dingen zouden altijd hand in hand moeten gaan — zonder twijfel.'

Download het Kringloop 2020 - Samen Sterk Rapport

Het samenwerkingsverband met Social Enterprise Lab is deel van het Corporate Social Responsibility programma van Accenture Netherlands. We delen een aantal artikelen die onze sociale ambities benadrukken. Lees ook onze vorige verhalen over de partnerships van Accenture met GoodUp, The Refugee Talent Hub, of onze samenwerking met De Normaalste Zaak.

Accenture the Netherlands

Accenture the Netherlands

Subscription Center
Subscribe to Accenture Insights Subscribe to Accenture Insights