Digitalisering en Intelligente Automatisering (IA) hebben onze wereld drastisch veranderd, en zullen dat blijven doen. Werknemers van de toekomst moeten continu in termen van verandering denken. Martijn Smit, bespreekt de trends en uitdagingen van Intelligente Automatisering in de wereld van nu. 

<<< Start >>>

<<< End >>>

Als een paar jaar geleden iemand solliciteerde naar een baan bij Accenture, zou ik waarschijnlijk vooral hebben gekeken naar bepaalde vaardigheden, zoals het vermogen om in structuren te denken en analytische vaardigheden. Dat is nu anders. In de digitale wereld hebben we een nieuw type medewerker nodig.

Digitalisering en Intelligente Automatisering (IA) hebben onze wereld drastisch veranderd, en zullen dat blijven doen. Intelligente Automatisering kan worden gedefinieerd als een combinatie van kunstmatige intelligentie en automatisering die, kort gezegd, bedrijven en sectoren verbetert door enorme hoeveelheden gegevens efficiënt te verwerken. De traditionele kloof tussen IT en businessentiteiten bestaat niet meer; de twee zijn samengegaan. Werknemers van de toekomst moeten meer gaan denken in termen van verandering in plaats van in structuren (zoals ‘vroeger’). Focussen op hoe mensen optimaal gebruik kunnen maken van technologie en zich een duidelijk beeld van de toekomst kunnen vormen. Ik neem veel liever iemand aan met tien ideeën over de toekomst, zelfs als er maar twee levensvatbaar zijn, dan iemand die geen enkele vooruitziende blik heeft of initiatief toont. Elon Musk is zo’n voorbeeld van een visionair die voortdurend werkt aan het veranderen van de wereld waarin wij leven.

De ware essentie en schoonheid van Intelligente Automatisering

Intelligente Automatisering gaat niet alleen over het bedenken van nieuwe technologieën en hoe die te implementeren. Het gaat vooral ook om het ontdekken van nieuwe toepassingen voor bestaande technologieën. En dat is eigenlijk precies wat Elon Musk – ja, hij weer – heeft gedaan. De sensoren en lichten die Tesla zo innovatief maken, werden vijftien jaar geleden al ingebouwd in auto’s om mensen te helpen veiliger te rijden. Hetzelfde geldt voor de pieptoon die ons waarschuwt zodra we een ander voertuig naderen en de camera die aangaat als we de auto in zijn achteruit zetten. Ook dit waren bestaande technologieën. Het zijn de Elon Musks van deze wereld die durven te dromen over manieren om deze innovaties op nieuwe, originele manieren te integreren. Het is dankzij deze vernieuwers, die bestaande technologieën, data-analyse, softwarealgoritmes en computerkracht toepassen en combineren, dat de wereld verrijkt wordt met uitvindingen zoals de zelfrijdende auto. Deze manier van denken vormt de ware essentie en schoonheid van Intelligente Automatisering.

<<< Start >>>

<<< Start >>>

‘Intelligente Automatisering gaat vooral ook om het ontdekken van nieuwe toepassingen voor bestaande technologieën.’

<<< End >>>

<<< End >>>

Hoe Intelligente Automatisering klanten helpt

Onlangs was ik bij de MediaMarkt, waar ik aangenaam verrast was huishoudelijke schoonmaakrobots te vinden voor € 500,-. Voor mij is dat een duidelijke stap vooruit in de integratie van Intelligente Automatisering in ons dagelijks leven. Hetzelfde kan worden gezegd van de connected home systems die door steeds meer mensen dagelijks worden gebruikt. Met deze systemen kun je allerlei zaken thuis vanuit een centraal punt bedienen: verwarming, verlichting, brandalarm, alles. Dit zijn twee perfecte voorbeelden van hoe Intelligente Automatisering klanten vandaag de dag helpt.

In onze snel veranderende, dynamische wereld is Intelligente Automatisering essentieel om vooruitgang te blijven boeken. De afgelopen paar jaar is de hoeveelheid data enorm toegenomen, net als de rekenkracht van computers. Dit zorgt ervoor dat Intelligente Automatisering tot bloei komt, vooral als deze twee worden gecombineerd. Je denkt dan al snel aan Google, maar ook dichter bij huis hebben we een geweldig voorbeeld van hoe Intelligente Automatisering de wereld beter en leefbaarder kan maken.

Zelfredzame energieleveranciers

Ik heb het over Utrecht, waar in een woonwijk een Smart Grid Project is getest dat was ontwikkeld om energie te besparen en betere controle te krijgen over de distributie van groene energie. De resultaten zijn indrukwekkend: de wijk is volkomen zelfvoorzienend geworden en de bewoners hebben geen leveranciers meer nodig voor hun energiebehoeften. Ze wekken zelf energie op met zonnepanelen, en verdelen die energie onderling op basis van behoefte. Ook elektrische auto’s maken deel uit van de keten – dat is echt geweldig! Dit is zonder twijfel waar we naartoe moeten. Het is duidelijk dat de verbranding van fossiele brandstoffen voor een groot deel bijdraagt aan klimaatverandering. Om onze wereld gezond en bewoonbaar te houden, moeten we ons richten op wind- en zonne-energie om aan de vraag te kunnen voldoen. De traditionele energiebedrijven zitten daar nogal mee in hun maag en zijn naarstig op zoek naar nieuwe, duurzame businessmodellen. Dat is voor mij de essentie van Intelligente Automatisering.

De ontwikkeling van digitale ecosystemen

Een andere belangrijke ontwikkeling in de huidige tijd zien we in gezamenlijke inspanningen. Verschillende sectoren vermengen zich, waardoor er nieuwe businessmodellen ontstaan. Intelligente Automatisering vormt een onmisbaar onderdeel van deze nieuwe ecosystemen. Denk bijvoorbeeld aan technologie en onderwijs. Nog niet zo lang geleden vonden we e-learning al heel vernieuwend, maar kijk nu eens naar de invloed van de hologramtechnologie op het onderwijs. Er is een tv-reclame waarin je een ziek kind in een ziekenhuisbed ziet kijken naar een scherm waarop ze haar klas ziet. Dankzij de 3D- en hologramtechnologie zal het in de toekomst lijken en voelen alsof ze ook echt fysiek aanwezig is.

Nog een goed voorbeeld is Connected Health, waarmee artsen gespecialiseerder kunnen werken en patiënten op afstand kunnen worden gemonitord. Tegelijk met een nieuwe pacemaker ontvangen patiënten een mobiele app die hartslag, bloeddruk, temperatuur en dergelijke bijhoudt. Zo worden de verplichte jaarlijkse, maandelijkse of zelfs wekelijkse controles overbodig!

Robots en mensen: eerder aanvullend dan vervangend

Dit leidt onvermijdelijk tot de discussie of mensen al dan niet zullen worden vervangen door robots. Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig. Tot op zekere hoogte zal dat zeker gebeuren. Die ontwikkeling is lang geleden al ingezet in de automobielindustrie, toen machines menselijke handelingen overnamen. Maar er zal altijd een verschil blijven tussen fysieke en cognitieve handelingen, want die laatste zijn veel te gecompliceerd om ooit door robots te kunnen worden uitgevoerd.

<<< Start >>>

<<< Start >>>

‘Dit leidt onvermijdelijk tot de discussie of mensen al dan niet zullen worden vervangen door robots. Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig.’

<<< End >>>

<<< End >>>

Zelf zie ik het eerder als een kwestie van aanvulling dan vervanging. Denk bijvoorbeeld aan scheidsrechters die door technologie worden geholpen om te bepalen of een bal binnen de lijnen is gebleven of over de doellijn is gegaan. De scheidsrechter wordt niet vervangen, maar krijgt assistentie om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Dit is in wezen wat wij met Intelligente Automatisering kunnen bereiken: het toepassen van technologie om de wereld zo efficiënt mogelijk te maken.

Verander de mindset van managers

Met het oog op deze ontwikkelingen moeten leiders en managers niet alleen kijken naar nieuwe businessmodellen. De belangrijkste drie aspecten zijn volgens mij de volgende:

1. Behalve dat je open moet staan voor verandering en innovatie, moet je het concept van Intelligente Automatisering omarmen. Alleen als je daar oprecht van overtuigd bent, zul je er echt voor gaan.

2. Je moet de technologie en wat die inhoudt voor je bedrijf volledig begrijpen.
De functie van technologie is verschoven van het ondersteunen van je bedrijf naar het mogelijk maken ervan.

3. Werk samen met anderen; dat is cruciaal voor de ontwikkeling van ecosystemen. Leiders moeten de noodzaak van samenwerkingsverbanden overbrengen aan alle bedrijfsonderdelen. Wat we gewend waren zelf te doen, doen we nu samen.

In samenwerkingsverbanden kan Accenture een belangrijke rol spelen. Wij begrijpen de sectoren waarin onze klanten actief zijn, waardoor we de zaken vanuit een technisch perspectief kunnen bekijken zonder daarbij de specifieke sector uit het oog te verliezen. Dankzij onze expertise in alle mogelijke sectoren kunnen wij sectoroverschrijdend werken en nieuwe verbindingen leggen tussen de verschillende ecosystemen.

MyWizard van Accenture

Om onze leidende positie te behouden – en onze concurrenten voor te blijven – hebben wij over de hele wereld innovatiecentra en technische labs opgericht. We moeten flexibel zijn en snel handelen. Niet afwachten en blijven testen totdat een product of dienst perfect is, maar een proof of concept meteen al voorleggen aan een klant. Om dit te bereiken hebben we continu toegang tot kennis, technologie en innovatie, en de tools om deze drie te combineren.

Accenture heeft onlangs myWizard geïntroduceerd: een platform voor Intelligente Automatisering waarmee we slimmere, efficiëntere applicatiediensten kunnen leveren voor betere bedrijfsresultaten. Bij de introductie van dit platform hebben we sterk de nadruk gelegd op de achterkant van Intelligente Automatisering, waarbij we ons vooral richten op testen en programmeren. Taken die normaal gesproken door mensen worden uitgevoerd. Hiermee hebben wij onze positie als leider op het gebied van Intelligente Automatisering verstevigd. En dat blijven we doen.

Accenture the Netherlands

Accenture the Netherlands

Subscription Center
Subscribe to Accenture Insights Subscribe to Accenture Insights