Na de recessiejaren is de bouw weer financieel hersteld en kijken we weer vooruit naar de toekomst. Resultaten in de bouwsector over 2018 zijn over de gehele linie een stuk beter dan voorgaande jaren. Dit betekent echter niet dat de problemen over zijn. Marges staan nog steeds onder druk, arbeidstekorten bedreigen de operationele activiteiten, de sector staat een enorme verduurzamingsklus te wachten en innovatie staat om de hoek te springen om productiviteit en rendement te verhogen. En hoe om te gaan met de benodigde digitaliseringsslag?

<<< Start >>>

 

<<< End >>>

Bouwondernemers haalden voor het eerst weer een hogere omzet dan voor de financiële crisis. De markt blijft groeien en we zien een positieve groei in de winstgevendheid. Kortom: bouwbedrijven komen er financieel steeds beter voor te staan. 

De bouw wederopgebouwd

Het maatschappelijk belang van de bouw neemt toe. Steden worden steeds belangrijker en groeien hard. Verwachting is dat circa tweederde van de wereldbevolking rond 2050 in een stedelijk gebied woont en daar is huisvesting voor nodig. Maar deze groei leidt ook tot vragen: hoe kunnen we de infrastructuur het beste organiseren en mobiliteit verbeteren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat betaalbare huizen beschikbaar blijven? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we steden zo circulair en duurzaam mogelijk inrichten? En hoe kunnen we dat bereiken met het digitaal en smart maken van gebouwen?

<<< Start >>>


<<< End >>>

Deze vragen bieden enorme kansen voor bouwbedrijven. Zowel op gebied van de bouwportefeuille als op het gebied van innovatie in de bouwsector in het algemeen. Dit vereist echter wel een andere manier van werken, waarbij de focus ligt op het vergroten van productiviteit, het verminderen van faalkosten en een verbeterde klantervaring. Met de juiste initiatieven vergroot de sector de weerbaarheid tegen economische schommelingen.

Kansen volop maar het roer moet om

Maak van je grootste uitdagingen je grootste kansen door keuzes te maken en initiatief te nemen. Productiviteit is bijvoorbeeld omhoog te krijgen door verregaande digitalisering in te voeren om zo de voorspelbaarheid in projectresultaten te verhogen en faalkosten te minimaliseren. Inkoopkosten zijn structureel te verlagen door standaardisatie en digitalisering van processen en de manier van werken door de keten heen. 

<<< Start >>>


<<< End >>>

En een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering begint bij het actief gebruikmaken van de data binnen de organisatie. Ook het gebruik van kunstmatige intelligentie kan enorm veel kans bieden tot inzicht in performance en procesoptimalisatie en daarmee in het verlagen van faalkosten en bedrijfsongevallen.

In onderhoudscontracten op lange termijn kan je veel meer samen met de klant innovatie toepassen om de klantrelatie te verbeteren en meer waarde te genereren. Wat we veel zien is optimalisatie van de keten door procesverbetering, digitalisering en toepassing van bijvoorbeeld analytics en IoT.

Denk ook na over nieuwe businessmodellen, gericht bijvoorbeeld op 100% circulair bouwen en sensor-based onderhoud. Dit geeft purpose aan je organisatie en zorgt voor beleving bij (potentiele) klanten, wat jouw concurrentiepositie weer versterkt. Door strategisch innovatiemanagement in te voeren kan jouw organisatie technologische vooruitgang combineren met een innovatiecultuur en nieuwe business creëren. Bijvoorbeeld  door digitaal, modulair en fabrieksmatig te produceren en bouwen. De bouwbedrijven die dit succesvol kunnen doen zullen winnen in de markt. Dit vergt echter wel flinke investeringen in een compleet nieuwe manier van werken.

En tot slot, talent management. Momenteel is het al een uitdaging het juiste talent aan te trekken en te behouden, zowel in de bouw als daarbuiten, en dit verandert ook bij de invoering van eerder besproken nieuwe businessmodellen. Hoe trek ik nieuw talent aan en hoe krijg ik deze zo snel mogelijk getraind? Zijn er mogelijkheden tot automatiseren van werk? Uiteindelijk zijn het de medewerkers die het succes bepalen door het omarmen van de innovatiecultuur en de aangepaste manier van werken.

 

<<< Start >>>

‘Over een paar jaar bestaan collega’s ook uit robots’

De 4 dimensies van de digitale werkplek hebben verstrekkende gevolgen voor organisaties. In de nabije toekomst zal technologie werknemers deels ondersteunen en deels overbodig maken.

Read more

<<< End >>>

Maak geld vrij voor de juiste initiatieven

Vernieuwing en verbetering komen echter niet vanzelf. Structurele vernieuwing gaat altijd gepaard met structurele investeringen in innovatie, in nieuwe vaardigheden, technologieën en nieuwe businessmodellen. De bouwsector moet leren continu te veranderen en zal fundamenteel moeten kijken naar leiderschapsstijl, meer agile werken, digitalisering en talent. 

<<< Start >>>


<<< End >>>

We zien een aantal belangrijke prestatie-indicatoren in de bouw, zoals productiviteit, het centraal stellen van de klant en het percentage van de omzet dat uit nieuwe businessmodellen gegenereerd wordt, die veel mogelijkheden voor verbetering bieden. Vandaag ligt bijvoorbeeld de EBITDA van bouwbedrijven tussen de 1 en 4 procent, terwijl wij zien dat er ruimte is om een EBITDA van 6 tot 8 procent te realiseren. En juist die verbetering in financiële prestaties geeft jouw organisatie ruimte voor eerdergenoemde investeringen.

<<< Start >>>

<<< Start >>>

De EBITDA van bouwbedrijven tussen de 1 en 4 procent, terwijl wij zien dat er ruimte is om een EBITDA van 6 tot 8 procent te realiseren

<<< End >>>

<<< End >>>

De juiste keuze en volgordelijkheid van deze initiatieven gecombineerd met de juiste focus en veranderaanpak zal leiden tot een significante sprong in winstgevendheid en een businessmodel dat beter klaar is voor de toekomst. 

De eerste stap om ruimte te creëren voor structurele verbeteringen en de bijbehorende investeringen is door het toepassen van een Zero Based kosten-programma. Een gemiddeld resultaat van een Zero Based kosten-programma is minimaal 2-3 procent EBITDA-verbetering in 2 à 3 jaar. Hiermee kan je een flink deel van het veranderprogramma financieren. 

<<< Start >>>

Bouw 2.0: tijd voor digitalisering van jouw bouwbedrijf - Connected worker - by Accenture

<<< End >>>

Deze vier stappen moet je nemen om jouw organisatie succesvol voor te bereiden op de toekomst. 

Verander in 4 stappen

  1. Zet in op structurele kostenbesparing om investeringsruimte te vinden voor structurele verbetering en nieuwe businessmodellen.
  2. Verbeter structureel de huidige bedrijfsvoering zoals inkoopprocessen, digitalisering over de hele keten, data gedreven werken, strategisch innovatiemanagement en verbeteren van de commerciële vaardigheden en klantgericht werken.
  3. Verander je manier van werken en introduceer nieuwe businessmodellen zoals verticale integratie door veel meer inhouse te nemen global sourcing, 100% Digitaal werken, sensor-based onderhoud, 80 procent met standaard bouwstenen bouwen, gebruik van nieuwe materialen en 3D printing, robotisering, 100% circulair, meer gebruik maken van het ecosysteem in de bouw, intelligente infrastructuur, nieuwe serviceconcepten veel dichter op of direct naar de eindklant (B2C).
  4. Introduceer gedegen talent- en verandermanagement; dit is wellicht wel de belangrijkste fundamentele vaardigheid om in te investeren. Toename in digitaal werken, het gebruik van data en een snel veranderende werkomgeving vereisen andere vaardigheden van medewerkers. Dit legt bij bouwbedrijven een verantwoordelijkheid voor het trainen, en aantrekken van talent of te automatiseren om succesvol te blijven. Een bouwbedrijf kan en moet veel sneller veranderen, meer agile worden. Kortom, verandering moet onderdeel worden van het DNA van het bedrijf. Leiderschap dat wil veranderen, het juiste talent en een bedrijfs-DNA dat verandermanagement toepast zal bijdrage aan het succes van nieuwe businessmodellen.

<<< Start >>>


<<< End >>>

Deze aanpak is het startpunt om de vernieuwing in de organisatie te financieren en daarmee ook te differentiëren ten opzichte van de concurrentie. Stel je toekomst zeker en bouw aan een organisatie die elke verandering het hoofd kan bieden. Waar wacht je nog op?

Maurice van Eck

Managing Director – Construction, Maritime and Industrial Sectors

Subscription Center
Subscribe to Accenture Insights Subscribe to Accenture Insights