Kennis is macht, wordt steeds meer waarheid. Insight-driven bedrijven kunnen met behulp van kennis hun kosten verlagen, kwaliteit verbeteren en sneller innoveren.

<<< Start >>>

 

<<< End >>>

Een interview met Emile Kramers over Insight Driven Business, eerder verschenen op MT.nl

Het gebruik van data om inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van een bedrijf is niet nieuw. De orde van grootte waarin dit tegenwoordig gebeurt, is wel nieuw. ‘Door de explosieve groei van de hoeveelheid data en de komst van allerlei nieuwe technologie is de data-analyse van nu niet meer te vergelijken met die van pakweg twee jaar geleden’, zegt Emile Kramers, managing director bij Accenture.

<<< Start >>>

<<< End >>>

Potentie is gegroeid

Waar data jarenlang een rustiek bosvennetje was waar de rimpeling slechts werd veroorzaakt door lichte beweging aan de oevers, ziet Kramers de data van tegenwoordig als een woest kolkende rivier waarbij van alle kanten water wordt aangevoerd en de loop van de rivier continu verandert. ‘De potentie van al die data is enorm gegroeid. De uitdaging zit hem erin om daadwerkelijk informatie uit al die data te halen.’

Reactief handelen

Business Intelligence is een welbekende tool, vooral in directiekamers. Het nadeel van deze technologie is volgens Kramers dat er vooral gekeken wordt naar het verleden. Er worden rapportages gemaakt over periodes die al voorbij zijn. ‘Dat kan heel verhelderende inzichten geven voor een organisatie, maar het gaat om reactief handelen. Het grote verschil met advanced analytics is dat die laatste technologie ook daadwerkelijk voorspellingen kan doen op basis van die informatie uit het verleden en daarmee organisaties het gereedschap geeft om proactief te handelen.’

<<< Start >>>

<<< Start >>>

"Eigenlijk zou je advanced analytics kunnen zien als de oren, ogen en het denkvermogen van een organisatie."

<<< End >>>

<<< End >>>

Veel beter verkopen

Doordat er meerdere datastromen kunnen worden gekoppeld, zoals gegevens uit sensoren, video, en social engagement, kunnen verbanden worden gelegd die eerder niet zichtbaar waren. Daarmee dringt analytics door tot de operationele processen van een bedrijf. ‘Zo kan een winkel real time data gebruiken voor het verrijken van het operationele proces. Ze kunnen veel beter verkopen als ze het gedrag van hun klanten kennen en weten wat de specifieke behoefte van een klant is op het moment dat die de winkel binnen loopt. Op die manier creëert een organisatie echt waarde door middel van data. Eigenlijk zou je advanced analytics kunnen zien als de oren, ogen en het denkvermogen van een organisatie.’

Nieuwe proposities

Er zijn bedrijven die data voornamelijk inzetten om hun eigen bedrijfsvoering veilig te stellen. Ze zien enorm veel turbulentie ontstaan door de digitale disruptie en gebruiken het inzicht dat data hen biedt vooral om te zorgen dat ze niet ten onder gaan in alle digitale veranderingen. Maar er is veel meer mogelijk, vertelt Kramers. ‘Analyses en realtime-informatie kunnen eveneens worden ingezet voor differentiatie en om nieuwe proposities aan te bieden.’ Veel retailers maken hier gebruik van.

Toegespitste aanbiedingen

Zo passen diverse Nederlandse online retailers bijvoorbeeld advanced analytics toe om zeer toegespitste aanbiedingen te kunnen doen die zijn afgestemd op een bepaalde klant. ‘Consumenten verwachten dat inmiddels ook, die zijn niet meer geïnteresseerd in een folder. Organisaties die deze stap niet maken, zijn ten dode opgeschreven. We zien de consequenties daarvan nu bijna dagelijks in de krant.’

Proactief repareren

Ook utility-bedrijven gebruiken analytics voor predictive asset management. Door data uit diverse sensoren te combineren met data uit andere bronnen, kan worden voorspeld wanneer zaken mogelijk mis kunnen gaan in het logistieke of productieproces. Versleten componenten van machines kunnen bijvoorbeeld proactief worden vervangen doordat er een signaal wordt afgegeven, in plaats van dat er acuut een storing moet worden opgelost omdat het onderdeel stuk gaat.

<<< Start >>>

<<< Start >>>

"Organisaties die deze stap niet maken, zijn ten dode opgeschreven."

<<< End >>>

<<< End >>>

Businessmodellen tarten

Een andere reden om advanced analytics in te zetten is innovatie, stelt Kramers. Steeds vaker wordt het woord 'disruptive' in de mond genomen. Het wil zoveel zeggen als dat start-ups bestaande businessmodellen tarten door slim gebruik te maken van technologie. Bekende voorbeelden zijn Uber die de taximarkt op zijn kop zette en AirBnB dat het hotelwezen liet schudden op zijn grondvesten. ‘Ook hier zien we dat de gevestigde orde te weinig oog heeft gehad voor deze jonge, datagedreven bedrijven en de digitale transformatie die dat met zich meebracht.’

<<< Start >>>

<<< Start >>>

"De kunst is om er snel en goedkoop achter te komen of nieuwe ideeën levensvatbaar zijn."

<<< End >>>

<<< End >>>

Sneller innoveren

Waar twintig jaar geleden organisaties nog spraken over terugverdientijden van vijf tot zeven jaar voor een investering, is die tijd de afgelopen decennia drastisch verkort. Twee jaar geleden was dat al drie jaar geworden en tegenwoordig moet een investering binnen zes maanden tot een jaar terug te verdienen zijn. ‘De snelheid van het naar de markt brengen van nieuwe producten is enorm gestegen. De kunst is om er snel en goedkoop achter te komen of nieuwe ideeën levensvatbaar zijn. Advanced analytics kan een grote rol spelen in het simuleren en bij elkaar brengen van verschillende informatiebronnen. Daaruit kan rap blijken of een idee innovatief genoeg is om naar de markt te worden gebracht.’

Waarde van data

Kramers ziet dat veel organisaties die met analytics bezig gaan, vooral kijken naar welke data ze zelf in huis hebben en welke data van externe bronnen zoals sociale media kan worden betrokken. Maar door een dialoog over de eigen industrie heen te zoeken, kan de grootste waarde worden gecreëerd. ‘Bedrijven moeten in toenemende mate allianties aangaan om elkaars data te gebruiken. Data die het ene bedrijf verzamelt kan enorm interessant zijn voor een andere organisatie. Daar zit nieuwe business.’

Meer weten over de insight driven business? Bezoek de site van Accenture Digital.

Accenture the Netherlands

Accenture the Netherlands

Subscription Center
Subscribe to Accenture Insights Subscribe to Accenture Insights