Kenyataan Privasi AccentureBagi mematuhi Akta Perlindungan Peribadi 2010 Malaysia dan dasar-dasar dalaman Accenture berkaitan data peribadi, Accenture komited untuk melindungi data peribadi Anda.

Accenture ingin terus berkongsi dengan Anda berita mengenai perkhidmatan-perkhidmatan, produk-produk, peluang-peluang dan acara-acara kami, dan lain-lain hal yang berkaitan dimana kami percaya ia akan menyokong dan meningkatkan hubungan perniagaan kami dengan Anda. Apabila kami berkongsi apa-apa maklumat dengan Anda, kami perlu menggunakan maklumat perhubungan Anda seperti: nama Anda, alamat emel, nombor telefon dan lain-lain. Yakin bahawa data peribadi Anda akan digunakan, diproses dan disimpan dengan selamat mengikut undang-undang berkaitan dan dasar-dasar dalaman kami. Dari masa ke semasa, Accenture mungkin perlu berkongsi data peribadi Anda dengan pihak ketiga yang dipilih untuk tujuan urusan perniagaan dalaman, yang mungkin termasuk syarikat-syarikat berkaitan Accenture dan pembekal-pembekal Accenture, dalam dan luar negara.

Lihat Kenyataan Privasi kami untuk butiran lanjut. Walaubagaimanapun, jika Anda tidak ingin menerima komunikasi pemasaran daripada kami, sila Henti Langgan di sini.

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 mengkehendaki kenyataan privasi ini diberikan dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Jika terdapat sebarang ketidakseragaman atau percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia, versi Bahasa Inggeris digunapakai.