Kenyataan Privasi Accenture

Informasi Umum

Halaman ini menerangkan kepada anda semua informasi yang anda perlu tahu berkenaan cara-cara Accenture melindungi data peribadi anda dan hak-hak berkaitan dengan data peribadi anda:

Anda juga boleh mendapatkan makluman lanjut di halaman ini berkenaan dengan:

Data Laman Web Anda
Data “Cookie” Anda (dan teknologi penjejakan lain)
Data Pemasaran Anda
Data Perekrutan Dalam Talian Anda

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan berkenaan privasi data atau anda ingin memaklumkan kami berkenaan dengan laman web / kebenaran pemasaran, sila ke pautan Hubungi Kami dibawah.

Sebarang perubahan kepada “Bagaimana Accenture melindungi data peribadi anda” atau kenyataan-kenyataan yang anda lihat di halaman ini akan dipamerkan di halaman ini.

Kenyataan privasi ini berkuatkuasa pada 16 September, 2014.

Bagaimana Accenture melindungi data peribadi anda

Accenture melindungi data peribadi anda melalui Kaedah-Kaedah Korporat yang Mengikat atau “BCR”:

 • Polisi 90 Privasi Data – polisi global yang menetapkan perlindungan yang diaplikasikan merentasi Accenture tanpa mengambil kira lokasi pemprosesan data anda

 • Prosedur Data Privasi – sebagai contoh, bagaimana kami harus mengendalikan permohonan atau aduan; dan

 • Perjanjian Antara Syarikat – perjanjian untuk memastikan Polisi Accenture Polisi 90 Privasi Data dan Prosedur Data Privasi mengikat kesemua entiti-entiti kumpulan Accenture yang mengambil bahagian.

Ketiga-tiga ini memastikan bahawa perlindungan privasi data yang bersesuaian diletakkan merentasi organisasi kami. BCR kami juga mencerminkan piawaian yang terkandung didalam undang-undang privasi data di negara-negara Eropah dan yang telah diluluskan oleh pengawal selia privasi data di Eropah (Kawasan Ekonomi Eropah dan Switzerland).

Dengan adanya BCR, ini bermaksud kesemua entiti kumpulan yang berdaftar dengan BCR perlu mematuhi peraturan dalaman yang sama. Ini juga bermaksud hak-hak anda kekal sama tanpa mengira lokasi pemprosesan data anda oleh Accenture (sila lihat Hak-Hak Anda dibawah).

Sila ke pautan Hubungi Kami sekiranya anda ingin mendapatkan salinan penuh BCR kami.

Polisi 90 Privasi Data Accenture

Seksyen dibawah merumuskan Polisi Privasi Data 90 Accenture. Sila ke pautan Hubungi Kami sekiranya anda ingin mendapatkan salinan penuh polisi ini.

Apakah data peribadi yang kami kumpul?
Adakah kami akan berkongsi data peribadi anda dengan pihak luar?
Bagaimana dengan data peribadi yang sensitif?
Bagaimana dengan keselamatan data?
Dimanakah data peribadi anda akan diproses?
Penyimpanan data anda

Hak-Hak Anda
Soalan dan Aduan

Apakah data peribadi yang kami kumpul?
Kami mengumpul data peribadi berkenaan dengan pekerja kami, calon, pembekal, kenalan perniagaan dan pengguna laman web.

Kami akan sentiasa mencuba untuk memberikan notis-notis yang bersesuaian berkenaan data yang akan dikumpulkan dan bagaimana ianya akan digunakan. Apapun yang berlaku, kami hanya akan memproses data yang kami fikirkan bersesuaian dan sah.

Adakah kami akan berkongsi data peribadi anda dengan pihak luar?
Kami tidak akan menjual data peribadi kepada pihak ketiga. Kami boleh memindahkan data peribadi kepada pembekal yang telah kami kontrakkan dan penasihat yang mungkin terletak di negara lain. Sebelum kami berbuat demikian, kami akan mengambil langkah untuk memastikan bahawa data peribadi anda diberikan perlindungan yang secukupnya seperti yang dikehendaki oleh undang-undang privasi data dan polisi dalaman Accenture.

Walau bagaimanapun, terdapat masa dimana kami perlu berkongsi atau mendedahkan data peribadi anda untuk tujuan khusus, contohnya:

 • Apabila terdapat acara dimana kami perlu memberikan maklumat kepada katerer kami berkaitan dengan kecenderungan makanan atau dimana kami menjalankan acara bersama dan telah memberitahu anda bahawa data akan dikongsikan dengan rakan kongsi kami. Tetapi sekali lagi, kami akan memberitahu anda tujuan kami meminta makluman khusus dan ia adalah terpulang kepada anda samada mahu memberikannya atau tidak;

 • Kami mungkin perlu mendedahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga untuk tujuan penjualan atau likuidasi mana-mana bahagian perniagaan atau aset kami;

 • Kami akan mendedahkan atau berkongsi data peribadi anda untuk mematuhi sebarang obligasi undang-undang, atau untuk menguatkuasakan atau mengaplikasikan Terma Penggunaan kami; atau untuk melindungi hak, harta atau keselamatan Accenture, pelanggan kami atau orang lain.

Bagaimana dengan data peribadi sensitif?
Kami biasanya tidak memohon untuk mengumpul data peribadi sensitif melalui laman web ini atau yang lain. Dalam kes-kes yang terhad dimana kami memohon untuk mengumpul data tesebut, kami akan melakukannya mengikut keperluan undang-undang privasi data tempatan. Sekiranya anda memilih untuk memberikan kami data peribadi sensitif yang tidak diminta, anda bersetuju untuk kami menggunakan data tersebut tertakluk kepada undang-undang yang dinyatakan didalam polisi privasi ini. Terma “data peribadi sensitif” merujuk kepada pelbagai kategori data peribadi yang dikenalpasti oleh undang-undang privasi data Eropah dan undang-undang privasi data yang lain yang memerlukan layanan istimewa, termasuk didalam sesetengah keadaan, keperluan untuk mendapatkan kebenaran yang jelas. Kategori-kategiri ini termasuklah nombor pengenalan peribadi, maklumat kewangan, asal-usul bangsa atau etnik, pendapat politik, kepercayaan agama, falsafah atau lain-lain kepercayaan, keahlian kesatuan perdagangan atau profesion atau persatuan perdagangan, kesihatan fizikal atau mental, data biometrik atau genetik, kehidupan seksual, atau rekod jenayah (termasuk maklumat mengenai kegiatan jenayah yang disyaki).

Bagaimana dengan keselamatan data?
Kami mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengekalkan keselamatan data peribadi yang dikumpul. Mengenai penggunaan laman web kami, anda perlu faham bahawa sifat terbuka Internet itu boleh menyebabkan maklumat dan data peribadi mengalir melalui rangkaian yang menyambungkan anda ke sistem kami tanpa langkah-langkah keselamatan dan boleh diakses dan digunakan oleh orang lain selain daripada orang-orang yang dimaksudkan.

Laman web kami boleh, dari semasa ke semasa, mengandungi pautan ke dan dari laman-laman rangkaian rakan kongsi kami, pengiklan dan sekutu. Jika anda mengikuti pautan ke mana-mana laman web tersebut, sila ambil perhatian bahawa laman web ini mempunyai kenyataan privasi mereka sendiri dan kami tidak menerima apa-apa tanggungjawab atau liabiliti terhadap dasar atau laman tersebut. Sila semak polisi-polisi tersebut sebelum anda mengemukakan apa-apa maklumat peribadi kepada laman web tersebut.

Dimanakah data peribadi anda akan diproses?
Sebagai sebuah organisasi global dengan sistem IT global, data peribadi yang kami kumpulkan mungkin dihalakan, disimpan atau dipindahkan di peringkat antarabangsa ke seluruh organisasi Accenture di seluruh dunia mengikut Kaedah-Kaedah Korporat yang Mengikat.

Penyimpanan data anda
Kami akan menyimpan data peribadi anda hanya untuk tempoh yang perlu. Jika anda mempunyai akaun dengan kami, kami hanya akan menyimpan data selama mana akaun anda masih aktif atau selama yang diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda dan, selama mana diperlukan bagi kami untuk mematuhi undang-undang dan obligasi kontrak kami di peringkat global.

Hak-Hak Anda
Anda berhak untuk mengetahui sama ada kami menyimpan data peribadi anda dan, jika ya, untuk mempunyai akses kepada data peribadi tersebut dan memerlukan ia dibetulkan sekiranya ia tidak tepat. Secara amnya, kami tidak akan membuat keputusan secara automatik, tetapi sekiranya kami melakukan sedemikian, anda mempunyai hak untuk membantah.

Anda boleh menghubungi kami untuk melaksanakan mana-mana hak-hak termasuk untuk mengehadkan pemprosesan data peribadi anda oleh kami anda atau mendapatkan salinan BCR Accenture.

Jika data anda secara awalnya dikumpulkan di Eropah (Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) dan Switzerland) dan ia dipindahkan daripada sebuah entiti Accenture dalam kawasan Eropah ke entiti Accenture di luar Eropah, anda mempunyai hak tambahan yang berikut di bawah BCR:

 • membuat aduan kepada, mendapatkan tebus rugi yang sewajarnya dan, di mana sesuai, menerima pampasan daripada entiti Accenture yang mendapatkan dan memproses data peribadi anda, berkenaan dengan apa-apa kerosakan yang ditanggung oleh anda akibat daripada pelanggaran Polisi Privasi oleh mana-mana entiti Accenture dimana data peribadi telah dipindahkan di bawah BCR;

 • untuk membuat aduan dengan pihak berkuasa perlindungan data dan / atau untuk mengambil tindakan melalui mahkamah untuk menguatkuasakan pematuhan oleh Accenture dengan syarat-syarat Kenyataan Privasi;

 • untuk mendapatkan salinan BCR atas permintaan

Anda mempunyai sebarang soalan dan aduan
Jika anda tidak dapat mencari apa-apa yang anda mahukan di sini, atau mempunyai kebimbangan mengenai penggunaan data peribadi anda, sila hubungi kami.

Laman-Web

Laman web ini adalah ditadbir oleh Accenture LLP bagi pihak dirinya dan setiap syarikat Accenture di peringkat tempatan.

Privasi anda di laman web Accenture
Apakah maklumat yang kami kumpulkan?
Bagaimana kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan melalui laman web tersebut?

Privasi anda di laman web Accenture
Tujuan utama laman web Accenture adalah untuk menjadi sumber dan alat perniagaan yang dinamik untuk membantu anda untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Accenture. Kami mahu anda merasa selamat ketika melawat laman web kami dan kami komited untuk mengekalkan privasi anda apabila berbuat demikian.

Apakah maklumat yang kami kumpulkan?
Accenture mengumpulkan maklumat di laman web melalui dua cara: (1) secara langsung (contohnya, apabila anda memberikan maklumat untuk mendaftar untuk surat berita atau mendaftar untuk memberi komen pada laman web forum); dan (2) secara tidak langsung (contohnya, melalui teknologi laman web kami).

Kami mungkin mengumpul dan memproses maklumat yang berikut:

 • Maklumat yang anda berikan dengan mengisi borang di laman web kami. Ini termasuk mendaftar untuk menggunakan laman web ini, melanggan perkhidmatan, surat berita dan amaran, mendaftar untuk persidangan atau meminta kertas putih atau maklumat lanjut. Laman yang mengumpul maklumat seperti ini boleh memberi maklumat lanjut mengenai mengapa data anda diperlukan dan bagaimana ia akan digunakan. Ia terpulang kepada anda sama ada anda mahu memberikannya.

 • Jika anda menghubungi kami, kami mungkin menyimpan rekod surat-menyurat itu.

 • Kami boleh meminta anda untuk melengkapkan kaji selidik yang kami gunakan untuk tujuan penyelidikan, walaupun anda tidak perlu membalasnya.

 • Mana-mana posting, komen atau kandungan lain yang anda muat naik atau hantar ke laman web Accenture.

 • Laman web kami mengumpul maklumat mengenai komputer anda, termasuk (jika ada) alamat IP anda, sistem operasi dan jenis pelayar, untuk pentadbiran sistem, untuk menapis trafik, untuk mencari domain pengguna dan melaporkan statistik.

 • Butir-butir lawatan anda ke laman web kami, halaman yang anda lihat dan sumber yang anda akses atau muat turun, termasuk tetapi tidak terhad kepada, data trafik, data lokasi, blog dan data komunikasi yang lain. Sila lihat bahagian Cookies di bawah untuk maklumat lanjut.

Apabila maklumat ini berkaitan dengan atau mengenal pasti anda, kami akan menganggap ia sebagai "data peribadi."

Bagaimana kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan melalui laman web tersebut?
Kami menggunakan data peribadi untuk menyediakan anda dengan maklumat yang anda minta, proses permohonan pekerjaan dalam talian, dan untuk tujuan lain yang kami akan terangkan kepada anda apabila ia dikumpulkan atau yang akan menjadi jelas kepada anda. Sebagai contoh:

 • Untuk memenuhi permintaan anda bagi kertas putih, artikel, surat berita atau kandungan lain.

 • Bagi tinjauan atau soal selidik penyelidikan.

 • Untuk memperibadikan pengalaman anda di laman web kami.

 • Untuk menghubungi anda untuk tujuan pemasaran di mana anda telah bersetuju.

Kami menganalisis maklumat IP dan pelayar anda untuk menentukan apa yang paling berkesan tentang laman web kami, untuk membantu kami mengenal pasti cara untuk memperbaikinya dan menjadikannya lebih berkesan. Sila lihat bahagian Cookies di bawah untuk maklumat lanjut.

Cookies

Apa itu “cookies”?
Cookies adalah fail teks yang mengandungi sejumlah kecil maklumat yang dimuat turun ke komputer anda atau peranti mudah alih apabila anda melawat sesuatu laman web. Cookies ini kemudiannya dihantar kembali ke laman web asal pada setiap lawatan berikutnya, atau ke laman web yang lain yang mengenali cookie tersebut. Cookies adalah berguna kerana ia membolehkan laman web untuk mengenal pasti peranti pengguna. Anda boleh mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai cookies di: www.allaboutcookies.org dan www.youronlinechoices.eu.

Cookies melakukan banyak pekerjaan yang berbeza, seperti membiarkan anda mengemudi antara muka surat dengan cekap, mengingat keutamaan anda, dan secara amnya meningkatkan pengalaman pengguna. Mereka juga boleh membantu untuk memastikan bahawa iklan dan kandungan lain yang anda lihat dalam talian adalah lebih relevan kepada anda dan minat anda. Mereka boleh ditetapkan oleh laman web yang anda lawati (dikenali sebagai cookies pihak pertama) atau oleh entiti yang lain seperti rangkaian pengiklanan (dikenali sebagai cookies pihak ketiga). Cookies yang digunakan di laman web ini telah dikategorikan berdasarkan empat kategori dijumpai di dalam panduan ICC UK Cookie. Senarai semua cookies yang digunakan di laman web ini mengikut kategori adalah seperti di bawah. Di dalam empat kategori, cookies boleh sama ada secara bersesi atau secara berterusan. Cookies bersesi adalah sementara dan sebaik sahaja anda menutup tetingkap pelayar mereka dipadam dari peranti anda. Cookie berterusan kekal pada peranti anda untuk tempoh yang lebih lama dan digunakan oleh laman web untuk mengenal pasti peranti anda apabila anda kembali.

Apakah tekonologi pengesanan yang lain yang kita gunakan?
Kami juga mungkin menggunakan suar web (termasuk piksel penukaran) atau teknologi lain untuk tujuan yang sama dan kami boleh memasukkan ini dalam laman web kami, dalam mesej e-mel pemasaran atau surat berita kami untuk menentukan sama ada mesej telah dibuka dan pautan diklik. Suar Web tidak meletakkan maklumat pada peranti anda, tetapi boleh digunakan bersama-sama dengan cookies untuk memantau aktiviti laman web dan maklumat mengenai cookies dibawah juga terpakai kepada beacon web dan teknologi yang sama. Piksel penukaran adalah kod kecil yang terletak pada laman web tertentu yang dicetuskan apabila seseorang melawat halaman yang menyebabkan peningkatan dalam kiraan penukaran.

Bagaimana jika saya tidak mahu cookies?
Dengan menggunakan laman web kami, anda bersetuju bahawa kita boleh meletakkan cookie dan teknologi lain yang serupa pada peranti anda seperti yang dijelaskan di bawah. Jika anda mahu membuang cookies yang sedia ada daripada peranti anda, anda boleh melakukan ini dengan menggunakan pilihan pelayar anda. Jika anda ingin menyekat cookies pada masa hadapan daripada diletakkan pada peranti anda, anda boleh menukar tetapan pelayar anda untuk melakukan ini. Apabila anda menyemak tetapan pelayar anda atau pilihan, anda boleh mengenal pasti cookies Accenture kerana ia mengandungi ".accenture" dalam nama. Untuk maklumat lanjut mengenai pengurusan cookies sila lihat www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Inisiatif "Do Not Track" semasa tidak diiktiraf oleh laman web kami.

Sila ingat bahawa memadamkan dan menyekat cookies akan memberi kesan kepada pengalaman pengguna anda kerana sebahagian daripada laman web ini mungkin tidak lagi boleh digunakan. Melainkan anda telah menyelaraskan tetapan pelayar anda untuk menyekat cookie, sistem kami akan mengeluarkan cookies sebaik sahaja anda layari laman web kami atau klik pautan dalam e-mel yang disasarkan yang telah kami hantar kepada anda, walaupun anda pernah memadam cookies kami.

Anda tidak boleh menyingkirkan atau menyekat beacon web atau URL peribadi, kerana mereka adalah sebahagian daripada kandungan laman web dan e-mel dan bukannya meletakkan maklumat pada peranti anda. Tetapi, kerana mereka digunakan bersama-sama dengan cookies, mematikan cookies akan juga menghalang mana-mana suar web daripada menjejaki aktiviti pengguna anda di laman web kami. Suar web masih akan mengambilkira lawatan tanpa nama, tetapi maklumat unik anda tidak akan direkodkan.

Apakah jenis-jenis cookies yang ada dan yang mana yang digunakan oleh laman web ini?

Cookies perlu - Cookies ini adalah penting untuk membolehkan anda bergerak di sekitar laman web dan menggunakan ciri-cirinya, seperti mengakses halaman terlindung laman web. Tanpa cookie ini, perkhidmatan yang anda pinta tidak boleh disediakan.

Kami mengkategorikan cookies berikut sebagai benar-benar perlu:

 1. Cookie Pelawat Berdaftar - Pengecam unik yang diberikan kepada setiap pengguna berdaftar, yang digunakan untuk mengenali mereka melalui lawatan mereka dan apabila mereka kembali ke laman web. (Lihat juga Kefungsian cookies di bawah).

Cookies Prestasi - Cookies ini mengumpul maklumat tentang bagaimana pelawat menggunakan laman web, misalnya halaman paling kerap yang dilawati, dan jika mereka mendapat mesej ralat dari laman web. Cookies ini tidak mengumpul maklumat yang mengenal pasti pengunjung. Semua maklumat yang dikumpulkan oleh cookie ini adalah tanpa nama dan hanya digunakan untuk meningkatkan fungsi laman web.

Kami mengkategorikan cookies berikut sebagai cookies prestasi:

 1. Perujuk URL (laman dalaman) - Digunakan untuk menyimpan URL halaman sebelumnya yang dilawati. Membolehkan kami untuk mengesan bagaimana pelawat menavigasi melalui laman web kami.

 2. Perujuk URL (halaman luar, termasuk jika anda klik pada pautan di laman media sosial Accenture). Digunakan untuk menyimpan URL yang merujuk pelawat ke laman web kami supaya kami boleh memahami URL yang telah merujuk pelawat ke laman web kami.

 3. Sejarah URL - Digunakan untuk menyimpan halaman yang dikunjungi oleh pengguna sebelum pengguna yang menyerahkan sesuatu borang. Ia juga digunakan untuk memaparkan artikel terkini yang dilihat untuk setiap pelawat.

 4. Cookie Pelawat Tidak Berdaftar - Pengecam unik yang diberikan kepada setiap pelawat untuk membolehkan analisis mengenai cara pengunjung tidak berdaftar menggunakan laman web kami.

 5. Cookies pengurusan sesi - Cookies ini membenarkan kami untuk mengikuti tindakan pengguna semasa sesi layaran. Satu sesi pelayar bermula apabila pengguna membuka tetingkap pelayar dan berakhir apabila mereka menutup tetingkap pelayar mereka. Cookies pengurusan sesi kami dicipta buat sementara waktu. Sebaik sahaja anda menutup pelayar, cookies pengurusan sesi kami akan dipadamkan.

Cookies Fungsi - Cookies ini membenarkan laman web untuk mengingat pilihan yang anda buat (seperti nama pengguna anda, bahasa atau kawasan yang dimana anda berada) dan menyediakan ciri-ciri yang lebih peribadi dan yang dipertingkatkan. Sebagai contoh, laman web mungkin boleh menyediakan anda dengan maklumat tempatan atau berita dengan menyimpan dalam cookie rantau di mana anda berada ketika ini. Cookies ini juga boleh digunakan untuk mengingati perubahan yang anda buat untuk saiz teks, fon dan bahagian-bahagian lain laman web yang boleh anda sesuaikan.

Mereka juga boleh digunakan untuk menyediakan perkhidmatan yang anda minta seperti menonton video atau mengulas mengenai blog. Cookies ini tidak dapat mengesan aktiviti pelayaran anda di laman web lain. Mereka tidak mengumpul sebarang maklumat mengenai anda yang boleh digunakan untuk pengiklanan atau mengingati di mana anda telah pergi di luar laman web kami.

Kami mengkategorikan berikut sebagai cookies fungsi:

 1. Halaman yg baru dilihat - Menyimpan halaman yang dilawati oleh pengguna di laman web kami dan memaparkannya dalam navigasi tangan kanan untuk memudahkan rujukan.

 2. Sejarah carian - Menyimpan carian di laman web yang dibuat oleh pengguna dan memaparkannya untuk pengguna dalam navigasi di sebelah kanan untuk memudahkan rujukan.

 3. Cookie Pelawat Berdaftar - Pengecam unik yang diberikan kepada setiap pengguna berdaftar ke laman web kami, yang digunakan untuk perkhidmatan dan tawaran berdasarkan profil mereka. Juga digunakan untuk tujuan analisis dan pemasaran (Lihat juga: Cookies benar-benar perlu di atas dan Penggunaan cookies untuk pemasaran dan analisis di bawah).

Cookies sasaran- Cookie ini digunakan untuk: (1) menyampaikan iklan yang disasarkan relevan kepada anda, (2) menghadkan bilangan anda melihat iklan, (3) membantu mengukur keberkesanan kempen pengiklanan, dan (4) memahami tingkah laku manusia selepas melihat iklan. Mereka biasanya diletakkan oleh rangkaian pengiklanan dengan kebenaran pengendali laman web ini. Mereka mengingati bahawa anda telah melawat laman web dan maklumat ini dikongsi dengan organisasi lain seperti pengiklan. Selalunya mereka akan dikaitkan dengan fungsi laman web yang disediakan oleh organisasi yang lain.

Di Accenture kita tidak mempunyai pengiklanan pihak ketiga di laman web kami tetapi cookies ini boleh digunakan di laman web pihak ketiga dan pihak ketiga boleh menggunakan mereka di laman web kami seperti berikut:

 1. Laman web media sosial pihak ketiga boleh log maklumat tentang anda, sebagai contoh jika anda klik "Tambah ini" atau butang "Like" untuk laman web media sosial semasa di laman web kami. Kami tidak mengawal laman web tersebut atau aktiviti-aktiviti mereka. Anda mungkin boleh mencari maklumat tentang laman web media sosial di laman web tersebut. Kami mengesyorkan anda membaca terma-terma dan kenyataan privasi laman web tersebut sebelum menggunakannya.

 2. Jika anda klik pada iklan Accenture pada laman web yang bukan Accenture, cookie boleh digunakan untuk log laman web yang anda pergi, untuk memastikan iklan kami adalah berkesan dan untuk mengukur sama ada iklan kami dilihat. Accenture mungkin menggunakan pembekal perkhidmatan seperti DoubleClick, MediaMind, www.DidIt.com dan lain-lain untuk tujuan ini.

 3. Kami bekerjasama dengan ShareThis di laman web kami. ShareThis adalah widget di laman web yang membolehkan pengguna untuk berkongsi kandungan daripada laman web dengan orang lain melalui laman web media sosial seperti Facebook dan Twitter. ShareThis mengandungi cookies di laman web yang mengumpul maklumat tentang cara pengguna menggunakan laman web dan mengaitkan pengguna dengan topik yang menarik, berdasarkan kandungan yang mereka kongsi. Data ini akan digunakan untuk analisis di laman web (mewujudkan statistik tentang apa yang paling popular dan berapa ramai orang yang berkongsi kandungan tertentu) dan untuk menentukan bagaimana untuk menyasarkan iklan di laman web luar yang lain. ShareThis boleh berkongsi data analisis dengan Accenture. ShareThis tidak menggunakan pengecam peribadi pengguna (seperti nama dan alamat e-mel) untuk tujuan ini dan pengenalan adalah semata-mata oleh pengecam tanpa nama. Untuk maklumat lanjut mengenai ShareThis, cookie yang digunakan dan bagaimana untuk memilih keluar daripada cookies ShareThis, sila rujuk kepada laman web mereka [www.sharethis.com/privacy].

 4. Kami menggunakan pihak ketiga yang berwibawa untuk mengumpul dan menyediakan kami dengan maklumat tentang laman web kami dan pengiklanan penonton kami dan untuk menyampaikan iklan yang disasarkan pada laman pihak ketiga. Pihak ketiga ini hanya menggunakan pengecam tanpa nama dan tidak mempunyai cara untuk mengaitkan pengecam tersebut dengan pengguna yang dapat dikenal pasti. Organisasi seperti Quantcast dan Retargeter melakukan ini untuk kami dan anda boleh mendapatkan maklumat lanjut di laman web mereka atau dengan mengklik ikon AdChoices dalam iklan kami.

 5. Kami juga bekerjasama dengan laman web media sosial tertentu seperti Facebook dan Twitter untuk menambah piksel penukaran pada halaman tertentu di laman web kami yang membolehkan kita untuk melibatkan kembali pelawat laman web. Piksel penukaran adalah kod kecil yang terletak pada laman web tertentu yang dicetuskan apabila seseorang melawat halaman yang menyebabkan peningkatan dalam kiraan penukaran. Piksel ini membolehkan kami untuk mengiklankan kepada pelawat laman web di Facebook dan Twitter dan meneruskan pengalaman mereka dengan Accenture.

Penggunaan cookie untuk pemasaran dan analisis – Kami boleh menggunakan maklumat yang dikumpul daripada cookies kami untuk mengenal pasti tingkah laku pengguna dan untuk memberikan perkhidmatan kandungan dan tawaran berdasarkan profil anda, dan untuk tujuan lain yang dinyatakan di bawah.

Sebahagian daripada cookie yang kami gunakan tidak mengumpul maklumat yang mengenal pasti pengunjung. Sebagai contoh –

 • Cookies Prestasi (sila lihat diatas)

 • Cookies Sasaran (sila lihat diatas) dimana anda bukan pengguna berdaftar

Dalam kes-kes lain yang kita boleh mengaitkan maklumat cookie (termasuk maklumat daripada cookies yang ditempatkan melalui iklan kami di laman pihak ketiga) dengan individu yang boleh dikenal pasti. Sebagai contoh–

 • Jika pengguna adalah pengguna berdaftar (lihat Cookie Pelawat Berdaftar diatas)

 • Jika kami menghantar e-mel yang disasarkan termasuk suar web, cookies atau teknologi yang sama kita akan tahu sama ada anda membuka, membaca, atau memadam mesej tersebut.

 • Apabila anda klik pautan dalam e-mel pemasaran yang anda terima daripada Accenture, kami juga akan menggunakan cookie untuk log halaman yang anda lihat dan apa yang anda muat turun dari laman web kami, walaupun anda tidak berdaftar pada atau ditandatangani ke dalam laman web kami.

Nota -Bagi sesetengah daripada cookies, kami menggunakan Omniture (sebahagian daripada Adobe) untuk menjadi tuan rumah pengoptimuman produk dan perkhidmatan bagi kami untuk menyediakan kami dengan analisis web dan risikan mengenai laman web kami. Untuk maklumat lanjut mengenai bagaimana Omniture mengumpul dan menggunakan maklumat bagi pihak kami, sila rujuk kepada Produk dan Perkhidmatan Terma dan Syarat Omniture di www.omniture.com/privacy/product.

Teknologi Pengesanan Bukan Cookie – Accenture juga menggunakan teknologi yang melaksanakan fungsi yang sama dengan cookies, tetapi ianya mungkin tidak bertindak balas kepada tetapan pelayar bertujuan untuk digunakan dengan cookies. Ini termasuk URL peribadi (PURLs), suar web dan teknologi lain yang serupa.

Pemasaran

Maklumat berikut menerangkan penggunaan data peribadi untuk tujuan pemasaran:

Sumber data pemasaran
Email Sasaranl
Pangkalan Data Pengurusan Perhubungan Pelanggan (CRM)
Penggunaan Laman Web-Laman Web Accenture
Menggabungkan dan Menganalisis Data Peribadi

Sumber data pemasaran.
Sebahagian besar data peribadi yang kami kumpulkan dan gunakan untuk tujuan pemasaran berkaitan dengan pekerja individu pelanggan kami dan syarikat-syarikat lain dimana kami mempunyai hubungan perniagaan yang sedia ada. Kami juga boleh mendapatkan maklumat kenalan dari sumber awam, termasuk kandungan umum di laman web media sosial, untuk membuat hubungan awal dengan individu yang berkaitan pada pelanggan atau syarikat lain.

Email Sasaran.
Kami menghantar e-mel komersil kepada individu di syarikat pelanggan kami atau syarikat-syarikat lain yang mana kami mahu menubuhkan atau mengekalkan hubungan perniagaan. Mesej e-mel yang disasarkan biasanya mengandungi suar web, cookies, dan teknologi yang sama yang membolehkan kami untuk mengetahui sama ada anda membuka, membaca, atau memadam mesej, dan pautan yang anda mungkin klik. Apabila anda klik pautan dalam e-mel pemasaran yang anda terima daripada Accenture, kami juga akan menggunakan cookie untuk log halaman yang anda lihat dan kandungan yang anda muat turun dari laman web kami, walaupun anda tidak berdaftar pada atau masuk ke dalam laman web kami.

E-mel sasaran daripada Accenture mungkin mengandungi maklumat data privasi tambahan, seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.

Pangkalan Data Pengurusan Perhubungan Pelanggan (CRM).
untuk tujuan ini termasuk maklumat berkaitan perniagaan, seperti: data perhubungan, maklumat yang ada secara umumr (contohnya keahlian lembaga, artikel yang diterbitkan, siaran akhbar, siaran awam anda di laman media sosial jika berkenaan untuk tujuan perniagaan), respon anda untuk e-mel sasaran (termasuk aktiviti web berikutan pautan dari e-mel kami), aktiviti laman web dari pengguna berdaftar laman web kami, dan maklumat perniagaan yang lain yang dimasukkan oleh pekerja Accenture berdasarkan interaksi peribadi mereka dengan anda. Jika anda ingin untuk dikecualikan daripada pangkalan data CRM kami, sila gunakan borang Hubungi Kami
.

Menggabungkan dan Menganalisis Data Peribadi.
Seperti yang diterangkan di atas, kami boleh menggabungkan data daripada sumber-sumber boleh didapati secara umum, dan dari e-mel, laman web kami, dan interaksi peribadi dengan anda. Kami menggabungkan data ini untuk lebih memahami keperluan anda dan keperluan syarikat anda, untuk menilai kesesuaian tawaran perkhidmatan kami untuk keperluan anda, dan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti lain yang dinyatakan dalam pernyataan privasi ini.

Hak Anda
Anda boleh melaksanakan hak anda untuk menghalang komunikasi pemasaran kepada anda dengan memeriksa kotak tertentu pada borang yang kami gunakan untuk mengumpul data peribadi anda, atau dengan menggunakan mekanisme pilih-keluar dalam e-mel yang kami hantar kepada anda. Anda juga boleh melaksanakan hak untuk tidak meneruskan komunikasi pemasaran kepada anda, atau mengakibatkan data peribadi anda dikeluarkan dari pangkalan data pengurusan perhubungan pelanggan (CRM) pada bila-bila masa dengan menggunakan borang Hubungi Kami . Dalam kes seperti ini, kami akan menyimpan data peribadi minimum untuk mengambil nota untuk mengelakkan dari kami menghubungi anda lagi.

Perekrutan

Jika anda menggunakan sumber kerjaya talian Accenture, kami mengumpul data peribadi yang anda hantar ke laman web dan menggunakannya untuk tujuan berkaitan merekrut. Kami juga mungkin menggunakan cookies dan teknologi pengesanan yang lain dan teknologi yang sama untuk Pemasaran (termasuk Pangkalan Data Pengurusan Perhubungan Pelanggan (CRM), E-mel Sasaran & Menggabungkan dan Menganalisis Data Peribadi) untuk menyediakan individu dengan pengalaman dalam talian peribadi, untuk menghantar maklumat tentang kerjaya dan peluang di Accenture, dan untuk menganalisis keberkesanan usaha perekrutan kami. Maklumat lebih lanjut mengenai bagaimana data anda akan digunakan oleh Accenture semasa proses pengambilan akan disediakan sebagai sebahagian daripada proses pengambilan.

Hubungi Kami

Pertanyaan mengenai privasi data/hak/aduan

Sila klik dipautan ini sekiranya

 • anda mempunyai soalan umum tentang bagaimana Accenture melindungi privasi data peribadi

 • anda ingin melaksanakan hak-hak privasi data anda (sebagai contoh untuk mendapatkan salinan data peribadi yang kami simpan tentang anda)

 • anda ingin salinan versi penuh Kenyataan Privasi kami atau Kaedah-Kaedah Korporat yang Mengikat

 • anda ingin membuat aduan mengenai penggunaan data anda

Kebenaran laman web / pemasaran dan pertanyaan umum mengenai Accenture

Sila klik dipautan ini sekiranya anda ingin

 • memberhentikan komunikasi pemasaran kepada anda

 • mengeluarkan data peribadi anda dari pangkalan data pengurusan perhubungan pelanggan (CRM) atau

 • mempunyai soalan yang lebih umum mengenai Accenture.

Anda boleh menyemak senarai nama negara dimana Accenture diperbadankan di sini.

Tempatan: 1 (312) 842-5012

Bebas TolFa: 1 (877) 889-9009