BLOG


August 01, 2019
Technology Vision 2019 - Hogyan támogassuk az új technológiákat is használó („human+”) dolgozókat?
By: Accenture csapat

A Technology Vision 2019 éves jelentést bemutató sorozatunkban megismerhettétek a DARQ technológiát, illetve volt szó az egyén megismerésének fontosságáról is. Most az új technológiákra nyitott „human+” dolgozókat mutatjuk be.

A dolgozók nagyrésze manapság már a fent említett „human+” kategóriába tartozik, hiszen ők már a mindennapi feladataik elvégzéséhez a saját meglévő tudásuk és szakértelmük mellett a legújabb technológiákat is aktívan használják. A biztos szakmai háttér és az innováció iránti nyitottság miatt kiemelkednek a nagy átlagból, azonban a cégek még továbbra is a hagyományos, sokszor elavult munkafolyamatokhoz toboroznak új munkaerőt. A posztdigitális korban viszont azok a vállalatok érik majd el a legnagyobb sikereket, akik a rendelkezésre álló technológiákat felhasználva képesek lesznek áthidalni ezt a munkaerőpiaci szakadékot, és a folyamatos tanulásra, fejlődésre és tapasztalatszerzésre ösztönzik dolgozóikat!

A digitális átalakulás az üzleti élet minden területén érezhető, és ez természetesen a HR szektort is érinti. A 21. század munkavállalói a legújabb technológiák használatával teljesen átalakítják a meglévő szerepköröket, hogy új és innovatív utakat keresve, képesek legyenek megfelelni a posztdigitális kor követelményeinek.

„Napjaink dolgozóit nem csupán a készségek és a tudás, hanem a technológia által vezérelt képességek is támogatják. Mi ezt „human+” munkaerőnek hívjuk” - Michael Biltz, ügyvezető igazgató – Accenture Technology Vision #TechVision2019Alkalmazkodni kell a „human+” igényeihez

A vállalatok továbbra is innovációra törekednek, ezért egyre több olyan állást és munkakört hoznak létre, amelyek összefonódnak a technológiával. Ennek következtében előbb utóbb minden munka „human+” szerepkörré alakul, és minden jövőben létrejövő munkakör már a kialakításakor a „human+” kategóriába tartozik majd.

Az emberek és a technológia között kialakuló szorosabb együttműködés érdekes lehetőségeket hordoz magában, de egyben új kihívásokat is jelent a cégvezetőknek. Mivel a nagyvállalatok működése zömmel még a hagyományos munkaerőre van optimalizálva, ezért egy törésvonal jöhet létre a „human+” munkavállalók igényei és a munkahelyen rendelkezésre álló lehetőségek mentén.

A sikeres működés érdekében ennek a digitális szakadéknak az áthidalására kell törekedni, és olyan technológiai stratégiát kell kialakítani, amely képes kiszolgálni a munkavállalók új generációját.

Alkalmazkodni kell a „human+” igényeihez


Hogyan keressük és tartsuk meg a „human+” munkaerőt?

A vállalatok tehetségkutatásra irányuló stratégiái nincsenek összhangban a „human+” munkaerő képességeivel. Hiszen ezek a dolgozók sokkal gyorsabban mozognak szerepkörök és a vállalatok között, ráadásul az oktatás és az átképzés minősége is elmarad az általuk megkövetelt szinttől.

Ez is azt mutatja, hogy a sikerhez a vezetőknek újra kell gondolkodniuk a cég munkaerőfelvételi és -képzési stratégiáit, és olyan szemléletet kell kialakítani, amely jobban illeszkedik a „human+” munkaerő rugalmasabb elvárásaihoz. Ennek részeként fel kell kutatniuk a tehetségeket, és jobban össze kell hangolni a dolgozók képességét az új szerepkörökkel és lehetőségekkel.

Az üzleti és az IT vezetők 78%-a egyetért abban, hogy a munkavállalók agilitása és rugalmassága megnöveli az átképzések iránti igényt.

A „human+” dolgozóknak igényük van a folyamatos tanulásra, hiszen ők azok, akik nyitottak a tudásra és viszonylag gyorsan elsajátítják az új eszközök használatát. Arra is rávilágít a kutatásunk, hogy az új lehetőségek megteremtéséhez és a tanulás ösztönzéséhez a vezetőknek új oktatási platformok és a jövőre jobban felkészítő stratégiák felé kell fordulniuk. Fel kell ismerniük, hogy a fent említett agilitás több megosztott tudást eredményezhet a vállalaton belül, amely újabb technológiai stratégiák kidolgozását követeli meg a „human+” munkaerő tudásának menedzseléséhez.

Érdekes felismerés, hogy a tehetséges munkatársakért folytatott versenyben a vezetők tisztában vannak azzal, hogy nem az a legfontosabb, ki honnan jön, hanem az, hogy milyen messzire képes eljutni!

A „human+” munkaerő megjelenése olyan mértékben bővítette a munkavállalók képességeit, amelyet a vállalatok néhány évtizeddel ezelőtt még elképzelni sem tudtak. Most viszont ezek a cégek egyre több olyan embert alkalmaznak, akik folyamatosan fejlesztik képességeiket, ezzel lehetővé téve a nagyszabású innovációt.

Most arra van szükség, hogy az üzleti élet szereplői elköteleződjenek a „human+” munkaerő támogatása felé, előkészítve ezzel a jövő munkahelyeit!

A Technology Vision 2019 jelentés 5 új technológiai trendjét bemutató sorozatunk további részeit itt olvashatjátok:

Popular Tags

  More blogs on this topic

   Archive

    

    COMMENTS (0)

    SIGN IN WITH SOCIAL

    COMMENT WITH SOCIAL

    OR COMMENT WITH EMAIL

    Your Data Privacy

    By providing your e-mail address, you agree to the terms
    outlined in our privacy statement associated with
    commenting on the site. Your e-mail address will not be
    used for promotional marketing purposes.

    Retype the CAPTCHA code from the image
    Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code