BLOG


March 20, 2019
Az egyenlőség megteremtése - Mi az innovatív gondolkodásmód?
By: Accenture csapat

Az Accenture nemrégiben tette közzé „Getting to Equal 2019” kutatását, amely szerint például az Egyesült Államokban közel ötször erősebb azon vállalatoknál dolgozók innovatív gondolkodásmódja, ahol a vállalati kultúrában elfogadott és meghonosodott az egyenlőségre való törekvés. De mi is ez az innovatív gondolkodásmód, és hogyan befolyásolja az egyenlőségre törekvő vállalati kultúra?

Az innovatív gondolkodásmód révén az egyén innovációra való hajlandóságát és képességét tudjuk felmérni. A tudományos és üzleti kutatások, valamint az Accenture diagnosztikai eszközei és vizsgálatai 6 meghatározó területet azonosítottak az innovatív gondolkodásmóddal kapcsolatban:

 • Cél
  Azonosulás a szervezet céljaival és a célok megvalósításának támogatása.

 • Erőforrások
  Az innovációhoz szükséges idő, eszközök és ösztönzők megléte.

 • Együttműködés
  Együttműködés más szervezeti egységekkel, vagy átjárhatóság a keresztfunkcionális csapatok között.

 • Önállóság
  Egyértelmű felhatalmazás a változtatásra és vezetői bizalom annak végrehajtásához.

 • Inspiráció
  Inspiráció a vállalaton kívül is.

 • Kísérletezés
  Új ötletek kipróbálása hibázástól való félelem nélkül.

A felmérés

A kutatás során megkérdeztük a munkavállókat a fent említett 6 területtel kapcsolatban. Például kíváncsiak voltunk, mivel ösztönzi őket a vállalat, hogy a szervezeten kívül is inspirációt keressenek, valamint a vállalatuk által kitűzött céloknak köszönhetően büszkék-e arra, hogy ezen a munkahelyen dolgoznak.

Minél relevánsabbnak tartja valaki ezt a 6 elemet, annál magasabb pontszámot kap az innovatív gondolkodásmódjára.

Ezután egy ökonometriai modellt alkalmazva már meg tudtuk vizsgálni, miként változna meg az innovatív gondolkodásmód az egyenlőségre nagyobb hangsúlyt fektető kultúrában. Kiderült, hogy az egyenlőség kultúrájának fejlődésével együtt erősödik az innovatív gondolkodásmód. A kulturális tényezők 10 százalékos javulása esetén az innovációs gondolkodásmódra 10,6 százalékkal nőt.

A változást a munkahelyi egyenlőség kultúrájának három alappillére (merész vezetés, átfogó intézkedések és bátorító környezet) is támogatja, de az önálló munkavégzéssel kapcsolatos tényezők gyakorolják rá a legnagyobb hatást.

Hogyan működik ez a valóságban?

Nézzünk meg egy konkrét esetet az egyenlőség megteremtését célul tűző vállalati kultúra működéséről. A készpénzmentes társadalom megvalósítását szem előtt tartó Mastercard gyors ütemben növekszik, részvényeinek értéke 35 százalékkal emelkedett tavalyhoz képest. A Mastercard elnök-vezérigazgatója, Ajay Banga így magyarázza a sikert:

„Igyekszem minden munkatársunk számára érezhetővé tenni, hogy támogatni szeretném őket és nem visszafogni, illetve arra biztatok mindenkit, hogy használják ki ezt a lehetőséget. Ha mindenki azonos feltételek mellett dolgozik, akkor valóban elérheti azt az eredményt, amire valójában képes – és így megérdemelten jut el a sikerekig.”

„A sokszínűség szerves része a munkánknak” – tette hozzá Banga. „Cégünknél kétszerannyi nő van a vezetőségben, mint az S&P 500-as listájának más vállalatainál. Olyan szektorban működünk, ahol folyamatos a technológiai fejlődés és az innováció. Ha az ember olyanokkal veszi körül magát, mint saját maga - ugyanúgy néznek ki, ugyanúgy gondolkodnak, beszélnek, hasonló iskolákba jártak és ugyanazok a tapasztalataik -, akkor a vakfoltjaik is ugyanott lesznek. Ugyanazokat a trendeket és lehetőségeket fogják elszalasztani.”

Ajay Banga aktívan támogatja a színes és sokoldalú munkaerő kialakítását, valamint fontosnak tartja a magas DQ-t, azaz korrektség-hányadost (Decency Quotient) is.

„A győztes kultúra alapja a korrektség.” Ajay Banga számára a korrektség azt jelenti, hogy a cég a dolgozók közötti bizalom megteremtését is fontosnak tartja és a dolgozók minden esetben számíthatnak a vállalatra. A bizalom pedig erősíti az innovációt: „Ha azt akarjuk, hogy jól menjenek a dolgok, mindenkinek nyitottnak kell lennie, és bíznia kell a többiekben.”

Az egyenlőség a munkahelyi innováció katalizátora

Ajay Banga vezetői filozófiáját az Accenture új kutatása is alátámasztja. Az egyenlőségre nagyobb hangsúlyt fektető kultúrákban a dolgozók sokkal nagyobb valószínűséggel gondolkodnak innovatívan.

Az egyenlőséget legfontosabbnak tartó kultúrákban hatszor erősebb a dolgozók innovatív gondolkodásmódja, mint kevésbé hangsúlyos egyenlőség esetén.

A vállalatok egy részénél csupán az egyenlőség kultúrájának néhány tényezője van jelen, de még ezek a vállalatok is jelentősen profitálhatnak abból, ha a legjobbakhoz hasonlítanak. Az innovatív gondolkodás kétszer olyan erős az egyenlőségre leginkább törekvő vállalatoknál, mint az átlagos vállalatoknál. Ez hatásos ösztönző lehet a vállalatok számára, hogy elmozduljanak az egyenlőséget viszonylag fontosnak tartók táborától a valóban egyenlőségre épülő munkakörnyezet fenntartó cégek felé.

Hibázni emberi dolog!

Milyen hasonlóságot találunk az egyenlőségre leginkább törekvő vállalkozások dolgozói között? Egyrészt kevesebb innovációs akadályt látnak a munkahelyükön, másrészt kevésbé félnek hibázni.

A vállalati kultúra innovációt ösztönző hatása iparágtól, országtól és a munkaerő demográfiai összetételétől független tényező. A vizsgálati minta tagjai nemtől, nemi identitástól, életkortól és etnikai hovatartozástól függetlenül innovatívabban gondolkodtak az egyenlőséget fontosnak tartó munkahelyi kultúrákban.

A megfelelő vállalati kultúra megléte tehát az összes többi vizsgált tényezőnél fontosabb.

A 2019-es Getting To Equal kutatásunk átfogó beszámolója itt olvasható.

Popular Tags

  More blogs on this topic

   Archive

    

    COMMENTS (0)

    SIGN IN WITH SOCIAL

    COMMENT WITH SOCIAL

    OR COMMENT WITH EMAIL

    Your Data Privacy

    By providing your e-mail address, you agree to the terms
    outlined in our privacy statement associated with
    commenting on the site. Your e-mail address will not be
    used for promotional marketing purposes.

    Retype the CAPTCHA code from the image
    Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code