BLOG


July 23, 2019
Technology Vision 2019 - Az egyén jobb megismerése
By: Accenture csapat

Nemrégiben jelent meg a Technology Vision 2019 éves jelentése, amely bemutatja a kialakulóban lévő „posztdigitális” világ új lehetőségeit és felvázolja a vállalatok számára legfontosabb értékeket. A jelentés 5 olyan új technológiai trendet is azonosít, amely ebben a gyorsan változó világban segíthet a vállalatoknak a siker elérésében. Múltkor a DARQ technológiáról volt szó, ezúttal a második ilyen irányzattal ismerkedhettek meg, amely az egyén megismerésének fontosságáról, az egyedi fogyasztók és a lehetőségek kiaknázásáról szól.

A digitális személyiség ereje

A technológia mindennapi életünk szerves részeként segít kialakítani digitális személyiségünket. A digitális identitás segítségével a vállalatok folyamatosan alakuló, egyéni képet alkothatnak fogyasztóikról, hogy képesek legyenek sokoldalúan és folyamatosan személyre szabni termékeiket és szolgáltatásaikat. Ezek elsődleges célja a bizalomra épülő kapcsolat kiépítése és fenntartása.

Az üzleti és IT-vezetők 83%-a egyetért abban, hogy a digitális nemzedék megjelenése új lehetőségeket kínál a piac lehetőségeinek azonosítására.

DOWNLOAD VIDEO TRANSCRIPT [PDF]

Partnerré válni

A technológián alapuló élmények felé történő elmozdulás fokozatosan történik. Kezdetben a vállalatok az ügyfélkapcsolatok optimalizálására használják fel a digitális technológiákat és az egyén digitális identitásából kinyert információkat. Később a technológiák terjedésével a piacvezető cégek már a jobb és tartósabb ügyfélélmény kialakítására törekednek.

„A technológiai identitás megjelenése az üzleti megoldások új generációjának kialakulásához vezet” – @MCarrelB, ügyvezető igazgató, Accenture Labs And Extended Reality #TechVision2019.

A modern vállalatok ma már a technológia által megvalósítható személyre szabásra helyezik a fő hangsúlyt. A közelgő posztdigitális korban olyan visszacsatolási hurok jöhet létre, amelyben a fogyasztók – munkával és magánélettel kapcsolatos – tevékenysége információt hagy maga után, így a vállalatok ezek segítségével mélyebb kapcsolatot építhetnek ki ügyfeleikkel.

A vállalatok számára most az a cél, hogy ügyfeleik megbízható partnerévé váljanak. Ha megértik, hogy milyen technológiákat használnak az emberek és hogyan teszik mindezt, akkor az életük részesévé válhatnak és képesek lesznek a felhasználók által elvárt élményt nyújtani.

Az üzleti és IT-vezetők 83%-a egyetért abban, hogy a fogyasztók technológia által meghatározott viselkedése kiemelten fontos szerepet fog játszani az ügyfélhűség megerősítésében.

Fő a bizalom

A legtöbb vállalat már megkezdte termékeinek és szolgáltatásainak személyre szabását. Ám ez még csak a kezdet! Az élenjáró vállalatok még ennél is komolyabban gondolják az új, egyénre szabott élményalapú üzleti modellek kidolgozását.

Ahogy a gazdasági élet sok szereplője kezdi felfedezni a posztdigitális jövő kínálta lehetőségeket, az új kihívások mellett az ellentmondásokkal is meg kell birkózniuk. Például el kell fogadniuk, hogy a fogyasztók a mindennapok során változó mértékben igénylik a technológiát, néha többet, néha kevesebbet használnak. De hasonló a helyzet a személyre szabás tekintetében is, ugyanis érezni kell a határvonalat, (amely mindenkinél máshol húzódik) a „hasznos” és a „tolakodó” kapcsolat kialakítása és fenntartása között.

Az már most világosan látszik, hogy ha egy vállalat szorosabbra kívánja fűzni a kapcsolatát a fogyasztókkal, már kezdettől fogva törekednie kell az egyén és a magánélet tiszteletben tartására.

A fogyasztókkal való kapcsolat minősége a fejlődés kulcsa

A digitális átalakulás kezdetén a technológia volt az az eszköz, amelyen keresztül a vállalatok fejlődtek és kapcsolatba léptek az új digitális ügyfélkörrel. Most, hogy a technológia már a fogyasztók életének minden területét átszövi, jóval több az ebben rejlő lehetőség!

Ahhoz, hogy egy vállalat megfelelő felhasználói élményt nyújthasson ügyfeleinek, először alaposan meg kell ismernie őket, majd folyamatosan figyelemmel kell kísérnie szokásaikat és igényeiket. Ehhez pedig erős bizalmi alapra van szükség! Akik már ma szembe tudnak nézni ezekkel a kihívásokkal, olyan tudásra tehetnek szert, amellyel vezető pozíciót vívhatnak ki maguknak a posztdigitális világban.

A Technology Vision 2019 jelentés 5 új technológiai trendjét bemutató sorozatunk további részeit itt olvashatjátok:

Popular Tags

  More blogs on this topic

   Archive

    

    COMMENTS (0)

    SIGN IN WITH SOCIAL

    COMMENT WITH SOCIAL

    OR COMMENT WITH EMAIL

    Your Data Privacy

    By providing your e-mail address, you agree to the terms
    outlined in our privacy statement associated with
    commenting on the site. Your e-mail address will not be
    used for promotional marketing purposes.

    Retype the CAPTCHA code from the image
    Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code