BLOG


November 13, 2018
Az adatok valóságtartalma – a bizalom fontossága
By: Accenture csapat

Az adatokra támaszkodó vállalkozások új problémával szembesülnek napjainkban: a pontatlan, manipulált vagy részrehajló adatokkal, amelyek torz üzleti eredményekhez és elfogult döntésekhez vezethetnek. A probléma megoldásához két feladatot kell megoldaniuk: maximalizálni kell az adatok igazságtartalmát és minimalizálni az adatmanipulációt ösztönző tényezőket.

„Data-driven”, kifejezés egyre gyakrabban jelenik meg az üzleti világban. Tény, hogy a vállalatok egyre komolyabb algoritmusokkal és mélyebb adatelemzésekkel dolgoznak, azonban nem minden kinyert adat hasznos és pontos. A vállalkozásoknak képesnek kell lenniük a pontatlan, manipulált vagy részrehajló adatok kiszűrésére még azelőtt, hogy azok torz üzleti terveket, eredményeket okoznának. A hiteltelen információk problémás területnek számítanak a különböző iparágakban, így ezek kiküszöbölése, azaz a Data Veracity, kulcsfontosságú lehet.

Az Accenture Technology Vision kutatásából kiderült, hogy a döntéshozók 82%-a egyre jobban támaszkodik az adatvezérelt, vagy az adatok alapján automatizált döntésekre Nem túlzás az élő információáramlás aranykoraként tekinteni napjainkra, miután 2017-ben a big data és analitika szolgáltatások globális piacát 151 milliárd dollárra becsülték. Ez 12%-os növekedést jelentett az egy évvel korábbihoz képest.

Az ugrásszerű növekedésből azonban nem következik automatikusan, hogy az adatokba vetett bizalom is nő. Sőt, éppen ellenkezőleg! Egy másik kutatás szerint a vállalatvezetők 97%-a nem tekinti kellően megbízhatónak az így kinyert adatokat ahhoz, hogy azokra alapozva önálló döntéseket lehetne hozni.

Data Veracity

Hogyan lehetne feloldani ezt az ellentétet? Az Accenture három kulcsterületet határoz meg, amelyeket az adatvezérelt döntésekre épülő vállalatoknak komolyan kell venniük:

 • Az adatok forrása: az adatok hitelességének ellenőrzése a teljes életcikluson át, az eléréstől a végfelhasználásig.
 • Kontextus: a kinyerni kívánt információk felhasználásának a pontos, előzetes definiálása és megfelelő kontextusba helyezése.
 • Integritás: az adatok megszerzése után azok megvédése az illetéktelenektől, ellenlábasoktól.

Amennyiben valamelyik terület nem működik megfelelőan, akkor a cégek hibás döntéseket hozhatnak a valótlan információk alapján. Ennek kivédéséhez erős kiberbiztonsági rendszerek kiépítése, valamint a data intelligence kompetencia házon belülre hozása vagy ottani felépítése szükséges. A jelenlegi trendek nyomán ezekhez a feladatokhoz nemsokára már igazgatói szintű munkatársakra lesz szükség, így a következő évtizedben tömegesen jelennek meg a szorosan együtt dolgozó Chief Digital Officer – Chief Information Security Officer párosok.

Az, hogy az ő munkájukat mennyiben fogják az AI eszközök segíteni, illetve idővel kiváltani azokat, még a jövő zenéje. De ahogy a Data Veracity jól működő folyamatokat alakít ki az üzleti életben, úgy fognak egyre gyorsulni ezek a szervezetátalakítási folyamatok. Az évi 12%-os növekedés adatipari költés területén csak a kezdet.

Popular Tags

  More blogs on this topic

   Archive

    

    COMMENTS (0)

    SIGN IN WITH SOCIAL

    COMMENT WITH SOCIAL

    OR COMMENT WITH EMAIL

    Your Data Privacy

    By providing your e-mail address, you agree to the terms
    outlined in our privacy statement associated with
    commenting on the site. Your e-mail address will not be
    used for promotional marketing purposes.

    Retype the CAPTCHA code from the image
    Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code