Η νέα μελέτη της Accenture παρουσιάζει τις διαφορετικές αντιλήψεις των ηγετικών στελεχών και των εργαζομένων των επιχειρήσεων όσον αφορά την πρόοδό τους προς την ισότητα

Περιορίζοντας το χάσμα των αντιλήψεων αυτών κατά το ήμισυ, τα παγκόσμια κέρδη των εταιρειών θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά $3,7 τρισεκατομμύρια, επηρεάζοντας παράλληλα θετικά τις φιλοδοξίες και τη δυναμική των εργαζομένων.

Υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα στον τρόπο με τον οποίον τα ηγετικά στελέχη και οι εργαζόμενοι βλέπουν και αντιλαμβάνονται την πρόοδο προς την ισότητα στο εργασιακό τους περιβάλλον, σύμφωνα με τη νέα μελέτη της Accenture. Η μείωση αυτού του χάσματος θα αποφέρει σημαντικά οφέλη τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στους εργαζομένους.

Η μελέτη «Getting to Equal 2020: The Hidden Value of Culture Makers», η οποία περιλαμβάνει δεδομένα από 28 χώρες, αναφέρει ότι οι εταιρείες βρίσκονται σε ένα σημείο καμπής: Οι εργαζόμενοι σήμερα ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για την κουλτούρα στον εργασιακό τους χώρο, θεωρώντας ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα εξέλιξή τους (όπως αναφέρεται από το 77% των γυναικών και το 67% των ανδρών). Παράλληλα, η πλειοψηφία των υψηλόβαθμων στελεχών (68%) πιστεύει ότι η κουλτούρα ένταξης στο χώρο εργασίας είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της επιχείρησής τους.

Ωστόσο, παρατηρείται ένα σημαντικό χάσμα αντίληψης. Συγκριμένα, 68% των στελεχών θεωρούν ότι δημιουργούν το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι έχουν την «αίσθηση του ανήκειν», ενώ μόλις το 36% των εργαζομένων συμφωνεί με την άποψη αυτή. Μάλιστα, το ποσοστό των εργαζομένων που δε συμμερίζονται την «αίσθηση του ανήκειν» στο εργασιακό τους περιβάλλον, είναι 10 φορές υψηλότερο από ό,τι πιστεύουν τα στελέχη (20% έναντι 2%, αντίστοιχα).

Τα περισσότερα υψηλόβαθμα στελέχη επίσης δεν ορίζουν τη διαφορετικότητα και την εργασιακή κουλτούρα ως βασικές προτεραιότητες στους οργανισμούς τους. Περίπου τα τρία τέταρτα των στελεχών κατέγραψαν την χρηματοοικονομική απόδοση και την αναγνώριση/ποιότητα του εμπορικού σήματος στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων τους (76% και 72% αντίστοιχα), ενώ μόλις το 34% τη διαφορετικότητα και το 21% την κουλτούρα.

«Η δημιουργία κουλτούρας ισότητας οφείλει να αποτελεί προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις. Ξεκινάει με τη λογική ότι η ενίσχυση της διαφορετικότητας δεν είναι απλά μια ορθή πρακτική, αλλά μια επιτακτική ανάγκη που πρέπει αντιμετωπίζεται όπως οποιαδήποτε άλλη στρατηγική προτεραιότητα», δήλωσε η Julie Sweet, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Accenture. «Όταν δίνεται προτεραιότητα σε μια ισχυρή και ισότιμη κουλτούρα στο χώρο εργασίας, όλοι επωφελούνται - και ως εκ τούτου οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ξεκλειδώσουν την καινοτομία και την ανάπτυξη».

Accenture IWD | Getting to Equal

Περιορίστε το χάσμα, επιταχύνετε την πρόοδο
Η ευθυγράμμιση των αντιλήψεων των στελεχών και των εργαζομένων, θα αποφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα και οφέλη. Όλοι -τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες- θα εξελισσόταν ταχύτερα και τα παγκόσμια κέρδη θα αυξάνονταν κατά $3,7 τρισεκατομμύρια.

Εάν το χάσμα αντιλήψεων μειωνόταν κατά 50%:

  • Το ποσοστό των γυναικών που αισθάνεται βασικό μέλος των ομάδων τους και με ουσιαστική επιρροή στις αποφάσεις θα αυξηθεί από 25% σε περισσότερο από 33%.
  • Tο ετήσιο ποσοστό παραμονής θα αυξηθεί κατά 5% για τις γυναίκες και κατά 1% για τους άνδρες.
  • Το ποσοστό των γυναικών που στοχεύει να ανελιχθεί στα ηγετικά κλιμάκια των εταιρειών θα αυξηθεί κατά 21%.

Η μελέτη είναι ιδιαίτερα επίκαιρη για τα ηγετικά στελέχη, καθώς οι προσδοκίες των εργαζομένων αυξάνονται συνεχώς: διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό των εργαζομένων που είναι ευαισθητοποιημένο απέναντί σε θέματα κουλτούρας στο χώρο εργασίας είναι μεγαλύτερο στη γενιά Ζ σε σχέση με τη γενιά των Boomers (75% έναντι 64% αντίστοιχα).

«Για να περιοριστεί το χάσμα αντιλήψεων, είναι καταρχάς απαραίτητο τα ηγετικά στελέχη να κατανοήσουν και να αποδεχθούν ότι υπάρχει αυτό το χάσμα», δήλωσε ο Ellyn Shook, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού της Accenture. «Είναι μια ευκαιρία για τα ηγετικά στελέχη να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους τους - για να καταλάβουν πραγματικά πώς αισθάνονται στον εργασιακό τους χώρο. Με βάση του τι είναι σημαντικό για τους εργαζόμενους, η ηγεσία μπορεί να δώσει προτεραιότητα και κατευθύνσεις και να αναλάβει δράση προκειμένου να καλυφθεί το χάσμα, επιταχύνοντας έτσι την πραγματική ισότητα των εργαζομένων».

Οι δημιουργοί κουλτούρας (culture makers)
Η μελέτη εντόπισε ένα μικρό ποσοστό ηγετικών στελεχών, τους «δημιουργούς κουλτούρας», οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι στη δημιουργία κουλτούρας ισότητας. Τα εν λόγω στελέχη αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα που έχουν παράγοντες όπως η διαφάνεια των αμοιβών, η οικογενειακή άδεια και η «δημιουργική» ελευθερία στο να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να διαπρέψουν.

Οι «δημιουργοί κουλτούρας» είναι πολύ πιο πιθανό να έχουν εκφράσει ανοιχτά τη γνώμη τους σε θέματα που αφορούν το χώρο εργασίας, όπως η ισότητα των φύλων (52% έναντι 35% όλων των στελεχών) και οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις/διακρίσεις (51% έναντι 30%). Θεωρούν τους εαυτούς τους υπεύθυνους, διοικώντας οργανισμούς που έχουν διπλάσια πιθανότητα να έχουν ανακοινώσει δημόσια την πρόσληψη και διατήρηση περισσότερων γυναικών.

Ενώ μόνο το 6% των στελεχών που ερωτήθηκαν είναι «δημιουργοί κουλτούρας», αυτοί αντιπροσωπεύουν μια ομάδα με πιο ισορροπημένη κατανομή όσον αφορά το φύλο τους σε σύγκριση με την ευρύτερη ομάδα στελεχών που ερωτήθηκαν (45% γυναίκες έναντι 32% όλων των στελεχών, αντίστοιχα). Επιπλέον, το 68% αυτών είναι Millennials, σε σύγκριση με το 59% όλων των στελεχών. Αυτοί είναι πιο πιθανό να διοικήσουν εταιρείες όπου οι άνθρωποι εξελίσσονται, εστιάζουν στην καινοτομία και παραμένουν αφοσιωμένοι, ενώ τα κέρδη των εταιρειών τους είναι σχεδόν τριπλάσια από εκείνα των υπολοίπων εταιρειών.

Η επίτευξη κουλτούρας ισότητας)
Η μελέτη καθορίζει τα βήματα προκειμένου να περιοριστεί το χάσμα αντίληψης και να ενισχυθεί η πρόοδος προς μια ισότιμη κουλτούρα, η οποία ωφελεί όλους και επιτρέπει στα στελέχη να αναπτύσσουν συνεχώς τις στρατηγικές τους για να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι η τολμηρή ηγεσία, η ολοκληρωμένη δράση και το περιβάλλον ενδυνάμωσης είναι βασικοί πυλώνες για τη δημιουργία κουλτούρας ισότητας:

  • Τολμηρή Ηγεσία – Τα ανώτερα στελέχη πρέπει πραγματικά να κατανοούν τη σημασία της κουλτούρας και να δίνουν προτεραιότητα σε αυτήν. Για παράδειγμα, να συγκρίνουν την πρόοδο προς μια κουλτούρα ισότητας σε σχέση με προκαθορισμένους/δημοσιοποιημένους στόχους και να ανταμείβουν/αναγνωρίζουν τα στελέχη και τους υπαλλήλους τους, με γνώμονα την επιτευχθείσα πρόοδο. Η κουλτούρα ισότητας ξεκινά από την κορυφή.
  • Ολοκληρωμένη δράση - Προχωρήστε πέρα από τα δεδομένα. Τα ηγετικά στελέχη θα πρέπει να προβαίνουν σε ουσιαστικό και συνεχή διάλογο με τους υπαλλήλους (1-1 συναντήσεις, εσωτερικές εκδηλώσεις κά). Η συνεχής και σε πραγματικό χρόνο συνομιλία με τους υπαλλήλους έχει ως αποτέλεσμα να αποτυπώνεται η εποικοδομητική κριτική τους, ενδυναμώνοντας την ηγεσία να αναλαμβάνει άμεσα πρωτοβουλίες.
  • Περιβάλλον Ενδυνάμωσης - Ενθάρρυνση και ανάπτυξη «δημιουργών κουλτούρας». Η δημιουργία ευκαιριών για τους αυριανούς «δημιουργούς κουλτούρας», ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν και να αναλάβουν συγκεκριμένους ρόλους που σχετίζονται με την κουλτούρα στον εργασιακό τους χώρο, αποτελώντας τη μαγιά για την ανάπτυξη συγκεκριμένων και εφαρμόσιμων λύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τη μελέτη στη διεύθυνση: accenture.com/gettingtoequal

Μεθοδολογία
Στηριζόμενη σε πρότερη μελέτη της Accenture, η οποία έχει διερευνήσει τη δημιουργία κουλτούρας ισότητας στον εργασιακό χώρο και τα οφέλη για τους οργανισμούς και τους εργαζόμενους, αυτή η μελέτη βασίζεται σε μια παγκόσμια έρευνα περισσότερων από 30.000 επαγγελματιών σε 28 χώρες και περισσότερων από 1.700 ανωτάτων στελεχών, αξιοποιώντας ένα μοντέλο που συνδυάζει τα αποτελέσματα των μελετών με τα δημοσιευμένα δεδομένα για το εργατικό δυναμικό. Η Accenture αξιοποίησε τη μελέτη "Getting to Equal" από το 2018 και το 2019 για να δημιουργήσει νέα δεδομένα και ανάλυση σε τρία επίπεδα: αξιολόγηση του χάσματος αντίληψης, μέτρηση του αντικτύπου του χάσματος αντίληψης βασισμένη στα αποτελέσματα των εργαζομένων και μέτρηση του αντικτύπου που έχει ο περιορισμός του χάσματος αντίληψης.

Ματθαίος Δ. Σαράντος
Accenture
+30 6977 581264
matthaios.sarantos@accenture.com

Subscription Center
Stay in the know with our newsletters Stay in the know with our newsletters