Η Accenture αναδείχθηκε ηγέτιδα εταιρεία παροχής υπηρεσιών και λύσεων cloud προς επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με το IDC MarketScape: Worldwide Cloud Professional Services 2020 Vendor Assessment.*

Το IDC MarketScape αξιολόγησε την αγορά υπηρεσιών cloud προς επιχειρήσεις βάσει του μοντέλου IDC Marketscape, παρέχοντας μια ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των χαρακτηριστικών που σκιαγραφούν την επιτυχία κάθε παρόχου στην αγορά. Αυτή η αξιολόγηση βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο και ένα σύνολο παραμέτρων που αναμένεται να συμβάλουν περισσότερο στην επιτυχή παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών cloud, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

IDC MarketScape: Worldwide Cloud Professional Services 2020 Vendor Assessment

Συγκεκριμένα, τα δυνατά σημεία της Accenture σε επίπεδο ολοκληρωμένων λύσεων cloud περιλαμβάνουν την ισχυρή γνώση και ικανότητες στις υποκείμενες τεχνολογικές πλατφόρμες και εφαρμογές cloud, οι οποίες μπορούν να επιταχύνουν τη μετάβαση στο υπολογιστικό νέφος και να ενισχύσουν την καινοτομία και την ανάπτυξη. Πρόσθετα δυνατά σημεία που αναφέρονται στην έκθεση περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Πλατφόρμες εστιασμένες στις εφαρμογές (Applications-centric platforms): Η Accenture ανέπτυξε την πλατφόρμα myNav με σκοπό να βοηθήσει τους πελάτες της να αναπτύξουν λύσεις cloud που ανταποκρίνονται στις δικές τους ξεχωριστές επιχειρησιακές ανάγκες. Το myNav βοηθά τις επιχειρήσεις να μειώσουν τον κίνδυνο, το κόστος και τον απαιτούμενο χρόνο για την επίτευξη των στρατηγικών επιχειρηματικών στόχων κατά την μετάβασή τους στο cloud.
  • Ικανότητες καινοτομίας: Η Accenture συνεχίζει να επενδύει σημαντικά στην ωρίμανση των λύσεων και των δυνατοτήτων της, ενώ η στρατηγική της εστιάζει στην περαιτέρω κλιμάκωση και ολοκλήρωση των υπηρεσιών της. Παράλληλα, εξακολουθεί να αναπτύσσει νέες υπηρεσίες για να προσαρμόζεται στις προτιμήσεις και τις ανάγκες των πελατών της, είτε σε κλαδικό/κάθετο είτε σε οριζόντιο επίπεδο.
  • Συνολική ανάπτυξη: Ξεκινώντας πριν 12 χρόνια περίπου, η Accenture ανέπτυξε βαθιά εμπειρία ως πρωτοπόρος εταιρεία (early mover) στην υλοποίηση λύσεων cloud για τους πελάτες της και συνεχίζει να εξελίσσεται διαρκώς.

«Να λαμβάνετε υπόψη σας την Accenture όταν αναζητάτε ολοκληρωμένες λύσεις cloud που περιλαμβάνουν όχι απλά μια καινοτόμο στρατηγική και σχεδιασμό αλλά την ενεργοποίηση και πλήρη αξιοποίηση της υποκείμενης τεχνολογίας cloud», δήλωσε ο Gard Little, αντιπρόεδρος των Global Services, Markets and Trends στο IDC MarketScape. «Η Accenture, με την πολυετή και βαθιά εμπειρία της σε όλους τους κλάδους, τις κλαδικές λύσεις cloud και το εύρος των τεχνολογικών υπηρεσιών που διαθέτει, από consulting μέχρι security, μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες υλοποίησης έργων cloud των πελατών της σε παγκόσμια κλίμακα.»

Τέλος, η Κατερίνα Δράκου, Managing Director της Accenture στην Ελλάδα, πρόσθεσε: «Οι πελάτες μας, μεγάλες επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, χρειάζονται το cloud για να αναπτύξουν επιχειρηματική ανθεκτικότητα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στη σημερινή αβεβαιότητα. Κυρίως όμως, εμείς, ως Accenture, βοηθούμε τους πελάτες μας να αξιοποιήσουν το υπολογιστικό νέφος με στόχο να αναπτύξουν ψηφιακές υπηρεσίες γρήγορα και σε μεγάλη κλίμακα, ενώ παράλληλα να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους αξία και να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους.»

Η έκθεση αξιολόγησε 14 παρόχους υπηρεσιών cloud παγκοσμίως. Στο πλαίσιο της ανάλυσης συμπεριλήφθηκαν εταιρείες ΙΤ Consulting και Systems Integrators καθώς και υπηρεσίες γύρω από την οργάνωση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση τόσο υβριδικών (hybrid) όσο και multi-cloud μοντέλων.

Πηγή: * Doc #US45439120, Απρίλιος 2020

Ματθαίος Δ. Σαράντος
Accenture
+30 6977 581264
matthaios.sarantos@accenture.com

Subscription Center
Stay in the know with our newsletters Stay in the know with our newsletters