TUTKIMUSRAPORTTI

Lyhyesti

Lyhyesti

 • Accenture toteutti laajan tutkimuksen tekoälyn hyödyntämisestä. Siihen osallistui maailmanlaajuisesti 1 500 johtoryhmien jäsentä 16 toimialalta.
 • 84% johtajista näkee tekoälyn hyödyntämisen välttämättömänä kasvutavoitteiden saavuttamisessa, 76% heistä kertoo haasteista tekoälyn skaalaamisessa.
 • 3/4 johtajasta uskoo vaarantavansa toiminnan edellytykset ja kilpailukyvyn, jos he eivät pysty skaalaamaan tekoälyä seuraavan viiden vuoden aikana.
 • Strategisesti tekoälyä skaalaavat raportoivat noin kolminkertaisen tuoton AI-investoinneistaan verrattuna yksittäisiä kokeiluja tekeviin yrityksiin.


Ota haltuun, laajenna rohkeasti

Tutkimuksesta nousi esiin kolme selkeästi toisistaan erottuvaa ryhmää, johon yritykset tällä hetkellä tekoälyn hyödyntämisessä jakautuvat: ”PoC-tehtaat” eli kokeilijat, ”Strategiset skaalaajat” ja edelliseen ryhmään kuuluvat, mutta pisimmällä olevat ”Teollistetut kasvajat”. Strategisista skaalaajista vasta pieni osa kasvaa ”teollistetusti”. Kahta viimeksi mainittua ryhmää tarkastellaan raportissa yhteisesti strategisina skaalaajina ja heitä verrataan kokeilijoihin, joihin lukeutuu toistaiseksi enemmistö yrityksistä.

1. Proof of Concept -tehtaat/kokeilijat

 • Analytiikka haudattu syvälle organisaatioon, eikä saa ylimmän johdon huomiota
 • Siiloutunut toimintatapa
 • Alimitoitetut investoinnit
 • 80-85 % yrityksistä on yhä täällä

2. Strategiset skaalaajat

 • Ylimmän johdon tuki datan hyödyntämiselle ja edistyneelle analytiikalle
 • Monialaiset tiimit
 • Kyky keskittyä olennaiseen dataan
 • Älykäs automaatio
 • 5-20 % yrityksistä on täällä

3. Teollistetut kasvajat

 • Digitaaliset alustat keskeisessä osassa yrityksen kulttuuria ja ajattelutapaa
 • Yritystasolla selvästi määritelty visio, vastuualueet, mittarit ja johtamismalli
 • Vastuulliset toimintatavat
 • Alle 5 % yrityksistä on saavuttanut tämän tason

View All

Kuinka onnistua tekoälyn skaalaamisessa

Tutkimus paljasti kolme kriittistä menestystekijää, jotka erottavat Strategiset skaalaajat PoC-vaiheen organisaatioista:

 1. Hyödynnä tekoälyä tavoitteellisesti:
  Strategisilla skaalaajilla on selkeä strategia ja toimintamalli tekoälyn hyödyntämiseen. He toimivat pidemmällä aikajänteellä, skaalaavat suuremman osan hankkeista ja heillä on omistautuneita tekoälyn edistäjiä.
 2. Keskity oleelliseen dataan:
  Strategiset skaalaajat ymmärtävät datalla johtamisen merkityksen. He keskittyvät oleelliseen dataan, käyttävät oikeita AI-työkaluja oikeisiin tarkoituksiin ja ymmärtävät tarpeen käyttää monipuolisia datan lähteitä hankkeidensa tukemiseen.
 3. Suhtaudu tekoälyyn joukkuepelinä:
  Skaalaamisen onnistuminen edellyttää monialaisia tiimejä kaikkialla organisaatiossa. Tiimeillä on oltava ylimmän johdon tuki, jotta niiden toiminta on linjassa johdon vision kanssa.

Karoliina Hagman

Data & AI Lead Nordics, Technology Innovation Lead Nordics


Jarkko Ylipaavalniemi

AI Lead – Accenture Finland Liquid Studio


Jarkko Linnainmaa

Senior Manager – Accenture Strategy

MORE ON THIS TOPIC

The time is now: How to scale AI
Striking balance with whole-brain leadership
How to build a responsible future for emotional AI

Uusinta tutkimustietoa

Opi skaalaamaan tekoäly liiketoiminnan tehostajaksi.

Perehdy tutkimukseen

20 minuuttia

Koko tutkimusraportti

Näin onnistut tekoälyn skaalaamisessa

VIEW FULL REPORT

Aika vähissä?

Infograafi

5 minuuttia

Pikakatsaus päätuloksiin

VIEW

SlideShare

AI: Built to Scale -tutkimus pähkinänkuoressa

Subscription Center
Stay in the know with our newsletter Stay in the know with our newsletter