Terveydenhuollon IT-ratkaisut ovat terveydenhuoltouudistuksen ydin

Terveydenhuollon IT-ratkaisut
Vahvat ja toimivat IT-ratkaisut auttavat luomaan tehokkaan ja edullisen hoitojärjestelmän.

 

Kliininen uudistus: pilvipalvelut mullistavat potilastietojen jakamisen [PDF, 228 KB]

Sopeutuvatko palveluntarjoajat uusiin vaatimuksiin sähköisten potilastietojen jakamisesta? Tässä raportissa tarkastellaan tietojen tallentamisen haasteita ja pilvipalvelujen roolia kustannusten hallinnan ja tietojen saatavuuden suhteen.

 

Seuraava terveydenhuollon IT-haaste: ohjelmistot yritysten resurssienhallinnan avuksi [PDF, 429 KB]

Mitä terveysalan johtajien pitää nykyisin tietää SaaS-palveluista yritysten resurssienhallinnan osana? Viiteen kysymykseen vastaamalla he pystyvät osoittamaan SaaS-palvelujen roolin omassa yrityksessään ja ymmärtämään sen edut ja heikkoudet.

 

Terveydenhuollon IT-johtajien on edistettävä aktiivisesti potilaskeskeistä terveydenhoitoa [PDF, 95.3 KB]

Miten terveydenhuollon palveluntarjoajan IT-strategia ja potilaan hoidon laatu liittyvät toisiinsa? Terveydenhuollon IT-ratkaisut ovat lähes yhtä tärkeä osa potilaan hoitoa kuin hoitosuunnitelmakin. Terveydenhoitoalan tietohallintojohtajien on suhtauduttava kokonaisvaltaisemmin rooliinsa muutoksen toteuttajana.