Skip to main content Skip to Footer

Terveydenhuollon konsultointi kehittää uusia  strategioita ja toimintaa muutoksen tueksi

Terveydenhuollon konsultointi
Hae ratkaisu ongelmiin alan hyväksi koettujen menetelmien avulla.

 

Asiakastietojen luottamuksellisuus uudistuvilla markkinoilla [PDF, 252KB]

Miten lähestyä terveydenhuollon asiakkaita? Löydä strategioita parantaa asiakkaiden intimiteettisuojaa ja kasvattaa tuottoa analyysien avulla

 

Visio tulevaisuuden terveydenhuollon etäasioinnista [PDF, 240KB]

Mitä terveydenhuollon etäasiointi on ja miten se näkyy tulevaisuuden terveydenhuollossa? Etäasioinnin onnistuminen edellyttää kolmivaiheista käyttöönottoprosessia, jonka tarkoituksena on uudistaa hoidon koordinointi sekä koko hoitoketjun tietovirtojen dokumentointi sähköiseen muotoon.

 

Terveystietojen käyttö yli organisaatiorajojen [PDF, 234KB]

Nykyisten paikallisten, alueellisien ja kansallisten toimijoiden parempi koordinointi auttaisi luomaan tehokkaamman ja edullisemman terveydenhuoltomallin. Terveystietojen jakaminen (HIE) on tärkeä osa ratkaisua, jonka avulla potilastietoja voidaan kerätä ja jakaa kustannustehokkaasti yli organisaatiorajojen.