Accenture World Economic Forumissa: Yritysten panostettava kansainvälisyyden ja paikallisuuden yhdistämiseen

Accenturen mukaan yritysten olisi laskusuhdanteen aikana panostettava kolmeen strategiseen päämäärään.

Overview

Accenturen mukaan yritysten olisi laskusuhdanteen aikana panostettava kolmeen strategiseen päämäärään:

  1. Yritysten on etsittävä uusia maantieteellisiä mahdollisuuksia löytääkseen uusia asiakkaita, työntekijöitä, pääomia ja raaka-aineita.

  2. Yritysten on panostettava paikallisen liiketoiminnan kehittämiseen maissa, joissa toimivat.

  3. Yritysten olisi rakennettava ja sopeutettava globaalia verkostoaan, jotta ne voivat siirtää työvoimaa ja tietoa koko organisaatiossa nopeasti ja tehokkaasti.

Moninapainen maailmaa tarkoittaa sekä kehittyneitä markkinoita, kuten USA:ta, Länsi- Eurooppaa ja Japania, että myös vielä kasvavia talousalueita, kuten Kiinaa, Intiaa ja Brasiliaa. Accenture on tutkinut myös kasvavia talousmaita käsittävää maailmaa yritysten näkökulmasta ja julkishallinnon kannalta.

Davosissa World Economic Forumissa eilen julkistetussa moninapaista maailmaa koskevassa Accenturen tutkimuksessa (Strategies for Achieving High Performance in a Multi-polar World - Global Choices for Global Challenges) kävi ilmi, että erityisesti laskukautena yritysten on huolehdittava kustannustenhallinnasta, myynnistä ja asiakkaiden säilyttämisestä, operatiivisen toiminnan sujuvuudesta ja tehokkaasta yritysten yhdistämiseen liittyvistä ohjelmista esimerkiksi fuusio- tai yrityskauppatilanteessa.

Yritysten on myös sopeuduttava lisääntyvään julkiseen sääntelyyn maailmanlaajuisesti, koska maiden hallitukset pyrkivät rauhoittamaan markkinoita erilaisin toimenpitein.

Strategies for Achieving High Performance in a Multi-polar World - Global Choices for Global Challenges -tutkimuksen päätulokset ovat seuraavat:

  • Kaikkina aikoina menestyvä liiketoiminta kansainvälistyy ja etsii uusia markkinoita. Jonkin verran alle puolet (44 %) menestyvistä yrityksistä sanoi investoivansa ulkomaisiin markkinoihin, kun taas heikommin menestyneistä yrityksistä vain viidennes (20 %) panosti kansainvälistymiseen.

  • Jopa yhdeksän kymmenestä huippuyrityksestä perusti omia koulutusohjelmia parantaakseen teknisiä valmiuksiaan ja johtamistaitojaan. Lisäksi 92 prosenttia yrityksistä kumppanoitui paikallisten vaikuttajien ja yhteisöjen kanssa.

  • 73 prosenttia hyvistä yrityksistä panosti uusiin liiketoimintamalleihin saadakseen uusia asiakkaita paikallisilta markkinoilta. Huonommin menestyneistä yrityksistä 59 prosenttia panosti tämänkaltaiseen uudistumiseen.

Julkishallinnon haasteet moninapaisessa maailmassa
Maailman moninapaistuminen haastaa myös julkishallinnon pohtimaan uusia ajatusmalleja ja keinoja turvatakseen kansakuntien ja kansalaisten taloudellista tilannetta, kertoo Accenturen tuore raportti (Challenges to Government from the Multi-Polar World).

Raportissa esitellään viisi haastetta, joihin julkishallinnon tulee vastata menestyäkseen moninapaistuvassa maailmassa. Nämä haasteet ovat seuraavat:

Maiden osaamisen kehittäminen.

Ihmisten ja rahan siirtymisen hallinta: Julkishallinto tarvitsee suunniteltua ja koordinoitua sosiaali-, talous- ja maahanmuuttopolitiikkaa. Sosiaalisen infrastruktuurin parantaminen: koulutus, terveydenhuolto, sosiaaliedut ja maahanmuuttopolitiikka ovat selkeitä kilpailutekijöitä. Kansallisen turvallisuuden varmistaminen. Kansainvälisen kaupan kasvu ja muuttoliike, yhdessä uusien turvallisuusuhkien kanssa pakottavat julkishallinnon tehostamaan tullia, kauttakulkua ja maahanmuuttoa. Ympäristön kestävän kehityksen turvaaminen.

Englanninkielinen tiedote Accenturen kansainvälisillä sivuilla

Tutkimus ja raportti Accenturen kansainvälisillä sivuilla

Lisätietoja

Accenture, viestintäpäällikkö Minna Ranta, puh. 040 561 1303.

Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Ydinajatuksena Accenturella on työskentely yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2008 päättyneenä tilivuotena 23,39 miljardia dollaria. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 187 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita 120 maassa. Lisätietoa: www.accenture.com.