Nuoret yrittäjät vaativat aktiivista
yritys- ja julkishallinnon tukea innovaatiotoimintaansa

Nuoret yrittäjät uskovat yritystensä kehittävän lähivuosina merkittävimmät teknologiset innovaatiot sekä tukevan työllistymistä ja talouskasvua.

Accenturen tutkimuksen mukaan nuoret yrittäjät uskovat yritystensä kehittävän lähivuosina merkittävimmät teknologiset innovaatiot sekä tukevan työllistymistä ja talouskasvua. Kehitys edellyttää kuitenkin tukea valtiolta ja suuryrityksiltä.

Yli kolme neljännestä (76 prosenttia) nuorista yrittäjistä uskoo olevansa maansa tärkein uusien teknologisten innovaatioiden lähde. 41 prosenttia odottaa yrityksensä kasvavan yli 8 prosentin vuosivauhtia seuraavan kahden vuoden aikana, ja 81 prosenttia odottaa luovansa tuona aikana myös uusia työpaikkoja. Tämä ilmenee Accenturen tutkimuksesta, jossa haastateltiin 1 000:ta enintään 40-vuotiasta yrittäjää G20-maissa.

”Menestys edellyttää itsenäisyyttä ja vapautta innovoida, mutta ei missään nimessä eristäytymistä”, kertoo Jani Kelloniemi, Accenturen strategiakonsultoinnista vastaava johtaja Pohjoismaissa. ”Teknologisen kehityksen myötä voimatasapaino on siirtynyt kohti pieniä ja ketteriä innovaattoreita. Suurempien, vakiintuneiden yritysten olisi hyvä tuoda ekosysteemiinsä nuorten yrityksiä ja hyödyntää niiden innovaatioita, luovuutta ja ketteryyttä. Tämä parantaisi yritysten kilpailukykyä.”

Yrittäjät myös vaativat valtiolta tukea yritystoimintaan. Kaksi kolmasosaa vastaajista on tyytymättömiä maansa hallituksen nykypolitiikkaan. Yrittäjistä 18 prosenttia sanoo, että valtio ei tue yrittäjiä millään tavoin. Lähes puolet (49 prosenttia) on sitä mieltä, että valtion nykyiset toimet ovat väärin kohdistettuja tai tehottomia. Yrittäjät toivovat ensisijaisesti verohelpotuksia, teknologisen koulutuksen kehittämistä sekä julkista rahoitusta yksityisyrittäjille ja pienyrityksille.

”Hallitustasolla pitäisi panostaa siihen, että nuorten yrittäjien innovaatiokyky, energia ja kunnianhimo valjastetaan lieventämään rakenteellisen nuorisotyöttömyyden ongelmaa ja tehostamaan talouskasvua”, sanoo Venäjän yrittäjäkeskuksen johtaja ja nuorten yrittäjien G20-kokouksen isäntä Victor Sedov.

”Yrittäjät tarvitsevat kuitenkin hallituksia kehittämään infrastruktuuria ja helpottamaan markkinoille pääsyä, parantamaan teknologista osaamista sekä luomaan uusia rahoituslähteitä ja kannustimia, jotka mahdollistavat suuremman riskinoton kasvun ja kansainvälistymisen tiellä.”

Accenturen tutkimus on osa Entrepreneurial Innovation: How to unleash a key source of growth and jobs in the G20 countries -raporttia. Raportti sisältää neuvoja yrittäjille ja suuryrityksille innovaatioympäristön parantamiseksi. Se ehdottaa myös keinoja, joilla valtio voi tukea yrittäjyyttä. Tärkeimmät näistä ovat seuraavat:

  • Kysynnän piristäminen kehittämällä digitaalisia infrastruktuureja ja viennin tukitoimia, helpottamalla pienyritysten osallistumista julkisiin hankintoihin sekä edistämällä julkisten palvelujen digitalisointia (mukaan lukien avoimet tiedonhallintaratkaisut, jotka kannustavat yrityksiä luomaan innovatiivisia palveluja julkiselle sektorille).

  • Tehokkaat verokannustimet yrittäjille, uusien rahoituslähteiden avaaminen, panostaminen tieteen, tekniikan ja matemaattisten alojen koulutukseen sekä yritysklusterien ja -hautomoiden perustamista tukevat toimet.

  • Yrittäjyyteen ja innovointiin kannustavan toimintaympäristön luominen rakentamalla mahdollisimman yksinkertaisia sähköisiä asiointijärjestelmiä, sietämällä epäonnistumisia ja kehittämällä pilviteknologiastandardeja, jotka pienentävät yritysten kiinteitä kustannuksia.

Metodologia Verkkokyselynä toteutettuun tutkimukseen osallistui yhteensä 1 000 yrittäjää kaikista G20-maista. Laadullisen analyysin tueksi Accenture järjesti kahdeksassa maassa myös työpajoja nuorille yrittäjille. Raporttia varten haastateltiin myös alan asiantuntijoita. Koko raportti on ladattavissa osoitteesta accenture.com/G20YEA.

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote löytyy täältä.

LISÄTIETOJA

{Enter name}

Hetta Huittinen
Accenture, viestintä

Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 266 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2012 päättyneenä tilivuotena 27,9 miljardia dollaria. www.accenture.com.