Vuoden talousjohtajaksi 2009 valittiin UPM:n Jyrki Salo - talousorganisaatio tukemassa yrityksen muutosta

Accenture ja Talouselämä-lehti ovat valinneet Vuoden talousjohtajaksi 2009 UPM:n Jyrki Salon.

Overview

Talousjohtajavalinnan tulokset osoittavat, että talousjohtajalla on entistä merkittävämpi rooli liiketoiminnan kehittämisessä ja strategian toteuttamisessa. Keskeisiä menestystekijöitä ovat muun muassa taloudellista lisäarvoa kasvattava kulttuuri ja liiketoiminnan tukeminen. Laskusuhdanteessa on kyettävä yhtä aikaa tukemaan kasvua ja hillitsemään menoja.

Vuoden talousjohtajan 2009 valintaan vaikutti erityisesti se, miten hyvin UPM:n talousjohto on kyennyt tukemaan yrityksen rakennemuutosta ja edesauttanut liiketoiminnan toipumista taantumasta kilpailijoitaan paremmin. Raati korostikin Salon vahvaa roolia liiketoiminnan kehittämisessä. Myös UPM:n talousorganisaatio ja talouden perustoiminnot on trimmattu huippukuntoon. Salon merkittävimpiä saavutuksia talousorganisaation muutoksessa ovat talouden perustoimintojen keskittäminen globaaleihin palvelukeskuksiin sekä controller-organisaation uudistaminen.

”Jyrki Salo on tuonut prosessiajattelua koko yhtiöön. Hän on luonut controller-verkoston, joka tukee aivan uudella tavalla liiketoimintaa: uudella rakenteella on saatu uutta näkemystä ja luotu uutta kulttuuria.

Jyrki Salolla on ollut keskeinen rooli UPM:n suuressa muutosprosessissa”, sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

- Koko UPM:n taloustiimi voi olla tästä palkinnosta ylpeä. Olemme menestyksekkäästi keskittäneet ja ottaneet globaaliin ohjaukseen aikaisemmin varsin itsenäiset talousyksiköt. Yhtenäisillä globaaleilla prosesseilla saavutettiin merkittäviä säästöjä sekä tehokkuuden, prosessien ja informaation laadun parantumista, Jyrki Salo sanoo.

- Globalisaatio on muuttanut taloustoiminnoilta vaadittavia ominaisuuksia. Enää ei riitä pelkkien lukujen tuottaminen. Jyrki Salon kaltainen talousjohtaja vauhdittaa yritystä pitkäjänteiseen menestykseen tukemalla yrityksen strategiaa ja sparraamalla toimitusjohtajaa ja muuta johtoryhmää. Laskusuhdanteessa on myös erityisen tärkeää löytää tasapaino kasvustrategian tukemisen ja kulukurin välillä, sanoo tuomariston jäsen, Accenturen toimialajohtaja Olli-Pekka Lumijärvi.

LISÄTIETOJA

Tuomariston jäsen, toimialajohtaja Olli-Pekka Lumijärvi

Accenture

puh. 040 5322 122

Kattava analyysi valinnan tukena
Vuoden talousjohtajan valinnassa arvioidaan Suomen liikevaihdoltaan sataa suurinta yritystä avainlukuanalyysilla, jossa tarkastellaan kunkin yrityksen avainlukuja suhteessa toisiinsa ja niiden kehittymistä viimeisten vuosien aikana. Trendianalyysissä käytettävät tunnusluvut lasketaan Accenturen palvelukeskuksessa Intiassa. Seuraavaksi tehdään kvalitatiivinen analyysi. Se pohjautuu talousjohtajille lähetettyyn kyselyyn, jolla saadaan kattava kuva yrityksen talousjohtajan ja taloushallinnon roolista, organisaatiosta, prosesseista sekä toimintatavoista.

Lopuksi raati käy läpi yritysten parhaimmiston ja päättää valintakriteerien painotukset ja mahdolliset lisätoimenpiteet. Raatiin kuuluivat vuorineuvos Georg Ehrnrooth, vuorineuvos MaaritToivanen-Koivisto, päätoimittaja Pekka Seppänen ja toimialajohtaja Olli-Pekka Lumijärvi

Vuoden talousjohtaja 2009 julkistettiin 1.12.2009 pidetyssä iltatilaisuudessa, jonka järjestelyistä vastasivat Accenture, Talouselämä-lehti, Management Events ja Basware.

Vuoden talousjohtaja valittiin neljännen kerran liikevaihdoltaan Suomen sadasta suurimmasta yrityksestä. Vuoden 2006 talousjohtajaksi valittiin Juha Laaksonen Fortumista, vuoden 2007 talousjohtajaksi Rick Simonson Nokialta ja vuoden 2008 talousjohtajaksi Raimo Lind Wärtsilästä.