NEWS RELEASE


YK:n pakolaisjärjestö ottaa käyttöön biometriset tunnisteet auttamaan pakolaisten identiteetin hallinnassa

Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestö UNHCR ja Accenture edistävät pakolaisten avunsaantia yhteisellä tietojärjestelmähankkeella

Overview

Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestö (UNHCR) ja Accenture tekevät yhteistyötä tuodakseen biometrisen tunnistamisen käyttöön pakolaisten henkilöllisyyden rekisteröinnissä ja todennuksessa. Järjestelmän ansiosta UNHCR pystyy tarjoamaan apua pakolaisille kaikkialla, kun he sitä tarvitsevat.

UNHCR ottaa käyttöön Accenturen biometrisen tunnistusjärjestelmän (Biometric Identity Management System, BIMS), joka tallentaa sormenjäljet, silmän iiriksen sekä henkilöiden kasvokuvat. Näin paperittomat henkilöt saavat identiteettirekisterin.

”Maiden rajojen yli pakenevat jättävät usein dokumentaation jälkeensä, kadottavat sen matkalla tai se takavarikoidaan viranomaisten toimesta”, kertoo Steven Corliss, YK:n pakolaisjärjestön ohjelmien tuki- ja hallinnointiosaston johtaja. ”BIMS hyödyntää edistynyttä teknologiaa, joka turvaa ja säilyttää pakolaisten identiteettitiedot UNHCR:n järjestelmään rekisteröitymisestä aina siihen asti, että heidän tilanteensa ratkeaa joko kotimaahan palaamalla, turvapaikan antaneeseen maahan asettumalla tai uuteen maahan muuttamalla.”

BIMS-järjestelmän käyttöönotto on jo alkanut Thaimaan ja Tšadin tasavallan pakolaisleireillä. Järjestelmän laajentaminen Tšadiin mahdollistaa 450 000 pakolaisen kirjaamisen ja virallisen tunnistamisen yli 19 pakolaisleirissä. Toistaiseksi yli 100 000 Tšadin asukasta ja yli 120 000 pakolaisleirien asukasta Thaimaassa on saanut identiteettinsä todennettua. Järjestelmä kirjaa keskimäärin 2 500 henkilön tiedot päivittäin.

Avun kohdentaminen helpottuu

BIMS soveltaa Accenturen kehittämää ohjelmistoa (Unique Identity Service Platform), joka toimii UNHCR:n olemassa olevan hallinnointijärjestelmän rinnalla. BIMS yhdistää UNHCR:n ja pakolaisleirien ympäri maailmaa sijaitsevat todennusasemat Genevessä sijaitsevaan biometriseen keskustietokantaan. Järjestelmän lisäksi Accenture tarjoaa YK:n pakolaisjärjestölle jatkuvan järjestelmän ylläpidon sekä käyttökoulutuksen.

”BIMS on hieno esimerkki digitaalisesta innovaatiosta, jonka avulla voimme parantaa ihmisten elämää sekä todella muuttaa maailmaa”, sanoo Mika Rossi, Accenturen sisäisen turvallisuuden johtaja Suomessa. ”BIMS-järjestelmän uudet biometristen tietojen tallentamisen ja laajamittaisen identiteetin tunnistamisen mahdollistavat teknologiat auttavat YK:n pakolaisjärjestöä rekisteröimään ja tunnistamaan pakolaiset sekä ohjaamaan avun sitä eniten tarvitseville.”

Järjestelmän varhaista versiota testattiin onnistuneesti Dzalekan pakolaisleirillä Malawissa merkittävistä logistisista ja teknisistä haasteista huolimatta. Neljä viikkoa kestäneen testin aikana kirjattiin yli 17 000 henkilön biometriset tiedot. Lisäksi heidän identiteettinsä todennettiin. Testijakson tulokset osoittivat biometristen tietojen käyttökelpoisuuden erittäin haastavissa kenttäolosuhteissa.

Lue alkuperäinen englanninkielinen tiedote.


Lisätietoja:
Accenture press office: 040 137 3954


Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 323 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2014 päättyneenä tilivuotena 30,0 miljardia dollaria. www.accenture.com.

UNHCR

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR perustettiin 14. joulukuuta 1950 Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksessa. Järjestön tehtävänä on johtaa ja koordinoida kansainvälisiä toimia pakolaisten suojelemiseksi ja pakolaisten ongelmien ratkaisemiseksi eri puolilla maailmaa. Järjestön ensisijainen tarkoitus on turvata pakolaisten oikeudet ja hyvinvointi. UNHCR pyrkii varmistamaan, että kaikki ihmiset voivat käyttää oikeuttaan hakea turvapaikkaa ja löytää suojan toisesta valtiosta sekä halutessaan palata kotiin, jäädä pysyvästi turvapaikan myöntäneeseen valtioon tai asettua johonkin muuhun maahan. Järjestöllä on myös valtuudet auttaa kansalaisuudettomia ihmisiä. Sen palveluksessa työskentelee yli 125 maassa noin 8600 henkilöä, joiden avun piirissä on noin 33,9 miljoonaa ihmistä. Lue lisää osoitteessa http://www.unhcr.org.