Suorituskykyisimmät kasvavat digitaalisuudella ja asiakaslähtöisyydellä

Accenturen tutkimuksen mukaan suorituskykyisimmät yritykset ovat omaksuneet muita nopeammin digitaalisen liiketoiminnan muutoksen

Ostaako kuluttaja tulevaisuudessa sähköä energiayhtiöltä, jonka toiminnassa digitaalisuus on keskiössä – vai päinvastoin? Tutkimuksen mukaan suorituskykyisimmät yritykset ovat omaksuneet muita nopeammin digitaalisen liiketoiminnan muutoksen. Nämä yritykset panostavat 2-3 kertaa muita yrityksiä enemmän kaksisuuntaiseen kommunikaatioon asiakkaan kanssa, huomioivat laajasti liiketoimintaympäristönsä teknologiasuunnittelussaan ja ymmärtävät digitaalisen teknologian olevan muutoksen tärkein yksittäinen osatekijä.

”Edelläkävijäyritykset siirtyvät kovaa vauhtia kohti yhä digitaalisempaa liiketoimintakokonaisuutta”, kertoo Accenturen Pohjoismaiden teknologiastrategian johtaja Juko Hakala. ”Onnistuneen transformaation välineitä ovat ennen kaikkea uusien digitaalisten palvelumallien ja liiketoimintojen löytäminen sekä digitaalisten teknologioiden hyödyntäminen näiden toteuttamisessa.”

Accenturen High Performers in IT: Defined by Digital -tutkimusraportti kertoo, että perinteisesti toimivat yritykset tähtäävät teknologiavalinnoissaan ensisijaisesti kustannussäästöihin, hakevat korkeampaa tuottavuutta ja pyrkivät automatisoimaan liiketoimintansa keskeisiä prosesseja. Suorituskykyisimpien yritysten fokus on toisaalla.

”Digitaalisessa muutoksessa suorituskykyisillä yrityksillä on yksi yhteinen piirre”, sanoo Accenturen Suomen teknologiastrategian johtaja Kari Peltonen. ”Ne ovat erityisen aktiivisia reagoimaan teknologisesti toimintaympäristönsä muutoksiin.”

Ne pyrkivät tietoteknologiainvestoinneissaan vahvistamaan kolmea kriittistä menestystekijää:

  1. liiketoimintaympäristön ja -tilanteen kannalta oleellisen tiedon analysointi ja hyödyntäminen

  2. teknologian hyödyntäminen asiakaskokemusta parantavan kaksisuuntaisen kommunikaation välineenä

  3. edelläkävijyys digitaalisten teknologioiden integroimisessa osaksi liiketoimintastrategiaa.

Joka toinen suorituskykyisimmistä yrityksistä tutkii erilaisia liiketoimintaskenaarioita suhteessa koko liiketoimintaympäristöönsä (talouden ja maailmanpolitiikan näkökulmasta sekä sosiaalisesta näkökulmasta) osana liiketoiminta- ja teknologiastrategioidensa suunnittelua. Vain yksi kymmenestä heikommin suoriutuneesta yrityksestä on tehnyt saman. Suorituskykyisimmät yritykset myös panostavat strategisen teknologiaedun saavuttamiseen ja kohdentavat it-budjettiaan uusiin teknologiahankkeisiin.

Tutkimusraportti

Accenture on toteuttanut High Performance IT -raportin vuodesta 2005 lähtien. Raportin tulokset pohjautuvat 202 maailman suurimman yksityisen ja julkisen sektorin organisaation ylimmän tason it-johtajien arvioihin Pohjois-Amerikassa (19 prosenttia), Latinalaisessa Amerikassa (15 prosenttia), Euroopassa (45 prosenttia) ja Tyynenmeren Aasiassa (20 prosenttia). Tutkimukseen osallistuneiden yritysten vuosittainen liikevaihto on yhteensä 2 400 miljardia dollaria. Yritykset edustavat useita eri toimialoja, ja osa kuuluu Accenturen asiakaskuntaan. Tutkimukseen on haastateltu it-johtajia myös Suomesta.

Tutkimus mittaa mm. yritysten kykyä hyödyntää tietoteknologiaa strategisen kilpailukyvyn lähteenä, kykyä kohdentaa resursseja liiketoiminnan vaihtuvien tarpeiden mukaisesti sekä kykyä hallita, mitata ja parantaa päivittäistä tietoteknologian tuotantoprosessia. Menestyvimpien yritysten ryhmään kuuluvat ovat kaikilla merkittävästi verrokkiryhmän keskiarvon yläpuolella.

Koko tutkimusraportti on ladattavissa täällä. Lisäksi voit osallistua keskusteluun Twitterissä (#DigitalIT).

Lisää suomenkielisiä Accenturen tiedotteita löytyy täältä.

Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 275 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2013 päättyneenä tilivuotena 28,6 miljardia dollaria www.accenture.com.