NEWS RELEASE


Tutkimus rohkaisee naisia ilmaisemaan ura- ja palkkakehitystoiveensa avoimemmin

Accenturella naistenpäivää juhlistetaan Polku eteenpäin -teemalla

Polku eteenpäin

Accenture perinteisesti kannustaa naispuolisia työntekijöitään aktiiviseen uransa edistämiseen. Tänä vuonna Accenture juhlistaa naistenpäivää maailmanlaajuisesti Polku eteenpäin -teemalla. Polku eteenpäin kannustaa naisia muodostamaan omannäköisensä urapolun, jonka rakennuspalikoina ovat kunkin yksilön ainutlaatuiset lähtökohdat, innostuksen lähteet ja tavoitteet.

”Accenturella moninaisuuden vaaliminen työympäristössä on oleellinen osa yrityskulttuuriamme. Polku eteenpäin -teemamme juhlistaa moninaisuutta yksilötasolla”, kertoo Minna Kervinen Accenturen Naisverkostosta. ”Työurat pidentyvät, ja mielekkäät työtehtävät ja niihin vaikuttaminen ovat entistä tärkeämpiä työssä viihtymisen kannalta.”

Lisätietoja

Hetta Huittinen
Accenture, viestintä

Tutkimuksessa käsitellään myös muita työtyytyväisyyteen ja työssä viihtymiseen liittyviä aiheita. Koko tutkimusraportti, “The Path Forward,” löytyy osoitteesta https://newsroom.accenture.com/news/accenture-research-finds-few-professionals-plan-to-leave-their-employers-despite-job-dissatisfaction.htm.

Tutkimusmetodologia

Accenture toteutti verkkotutkimuksen 3 900 liiketoimintajohtajan keskuudessa marras–joulukuussa 2011. Vastanneet työskentelivät keskisuurissa ja suurissa yrityksissä 31 maassa. Vastaajamäärä oli vähintään 100 kaikissa muissa maissa paitsi Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa, missä vastaajia oli yhteensä 200. Suomi oli mukana tutkimuksessa yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Vastaajat jaettiin tasaisesti sukupuolen mukaan ja heidät sopeutettiin iän ja organisaatiotason mukaan yrityskohtaisesti. Kokonaisotoksen virhemarginaali oli noin +/-2 prosenttia.

Accenture

Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 244 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenture on sitoutunut Skills to Succeed -yhteiskuntavastuukampanjan kautta auttamaan 250 000 ihmistä maailmanlaajuisesti työllistymään tai perustamaan oman yrityksen vuoteen 2015 mennessä. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2011 päättyneenä tilivuotena 25,5 miljardia dollaria.