NEWS RELEASE


Valtiokonttorin korvausjärjestelmän kehittäminen ja ylläpito Accenturelle

Valtiokonttori on valinnut Accenturen TIA-korvausjärjestelmänsä kehitys- ja ylläpitotöiden puitesopimustoimittajaksi vuosille 2015–2019

Overview

Valtiokonttori on valinnut Accenturen kilpailutuksen perusteella TIA-korvausjärjestelmänsä kehitys- ja ylläpitotöiden puitesopimustoimittajaksi vuosille 2015–2019. Korvausjärjestelmän kehittäminen tukee Valtiokonttorin korvausasioiden digitalisointia. Kehittämisen myötä Valtiokonttori pystyy edelleen parantamaan ja nopeuttamaan korvauspalveluaan.

Accenturen ja Valtiokonttorin 14.1.2015 allekirjoittaman sopimuksen piiriin kuuluu korvausjärjestelmän toiminnallisuuksien kehittämistä ja ylläpitoa, laajentamista uusiin korvauslajeihin, verkkopalvelujen liittämistä palveluprosesseihin, teknisiä muutoksia, kuten versionnosto, sekä lakisääteisiä muutoksia. Valtiokonttorin korvausjärjestelmä, joka otettiin käyttöön 2012 ja perustuu TIA Technologyn® integroidulle järjestelmäratkaisulle, kattaa jo nyt lakisääteisen työ- ja sotilastapaturmavakuutuksen korvaustoiminnan ja korvausten maksatuksen.

”Accenturella on tarvitsemamme laaja kokemus korvausjärjestelmistä ja erityisesti syvää asiantuntemusta TIA-ohjelmistosta”, kertoo toimialajohtaja Jyri Tapper Valtiokonttorista.

Valtiokonttori on monialainen valtion virasto, joka tuottaa valtion sisäisiä esimerkiksi talouteen ja henkilöstöön liittyviä konsernipalveluja.

Valtiokonttorin yksi merkittävä tehtävä on vastata monenlaisista kansalaisille ja yhteisöille maksettavista korvauksista ja etuuksista. Valtiokonttori hoitaa mm. sotainvalidien ja rikosten uhrien korvaukset, valtion vastuulla olevat työ- ja sotilastapaturmakorvaukset ja liikennevahinkokorvaukset.

”Valtiokonttori on meille tärkeä asiakas ja puitejärjestely on merkittävä yhteistyömme kannalta. Accenture pystyy parhaalla mahdollisella tavalla valjastamaan syvällisen vakuutustoimiala-, menetelmä- ja teknologiaosaamisensa Valtiokonttorin palvelukseen”, kommentoi Accenturen Suomen julkisten palveluiden ja terveydenhuollon toimialajohtaja Marko Rauhala.

”Korvausprosessi on jokaisen asiakkaamme ’totuuden hetki’”, toteaa Risto Sandberg, Accenturen vakuutustoimialasta vastaava johtaja Suomessa. ”Siinä vakuuttaja joutuu tulikokeeseen, jossa hän joko ilahduttaa asiakastaan tai aiheuttaa pettymyksen. Olemme ylpeitä, että saamme tehdä yhteistyötä Valtiokonttorin kanssa entisestään parantaaksemme ja laajentaaksemme heidän korvauspalvelujaan.”

Lue lisää Accenturen globaaleista julkishallinnon hankkeista.

Lisätietoja:
Hetta Huittinen, Accenture, viestintä
Sähköposti: hetta.huittinen@accenture.com
Press office: 040 137 3954

Accenture

Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 319 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2012 päättyneenä tilivuotena 27,9 miljardia dollaria. www.accenture.com.