Accenture visioi kuusi teknologiatrendiä vuodelle 2014

Globaalit teknologiajätit jyräävät startup-yritykset digitaalisilla markkinoilla

Nopeasti kasvavat teknologioita hyödyntävät startupit eivät pian enää pärjää globaaleille suuryrityksille digitaalisilla markkinoilla, ilmenee Accenturen raportista. Digimarkkinoille pyrkivät jättiyritykset haastavat pienemmät toimijat erityisesti osaamispääomansa laajuudella ja globaalilla toimitusverkostollaan.

”Kivijalkakauppa digitalisoituu vauhdilla, globaalisti. Samalla perinteisen tietotekniikan raja-aidat häilyvät vahvasti”, sanoo Tomas Nyström, Accenturen teknologiajohtaja Suomessa. ”Digitaalisen kehityssyklin nopeuden vuoksi yritysten on luotava oma digitaalinen polkunsa, jotta ne pysyvät kilpailukykyisinä.”

”Digitaalisen liiketoiminnan alueelle sijoittuvia toimialoja yhdistävät korkea teknologia, digitalisoitavat transaktiot sekä mahdollisuus laajentaa nykyisten tuotteiden ja palveluiden valikoimaa digitaalisiksi”, Nyström jatkaa. ”Cargotec on hyvä esimerkki suuresta suomalaisesta yhtiöstä, joka on onnistunut digitalisoimaan lastinkäsittelytoimialaa.”

Accenturen Technology Vision 2014 -raportissa esitellään kuusi teknologiatrendiä, jotka osoittavat digitaalisuuden myös suurten yritysten tulevan vuoden keskeiseksi kilpailuvaltiksi.

  1. Fyysisen ja digitaalisen maailman raja hämärtyy: Puettavan teknologian ja erilaisten älylaitteiden ja -koneiden tuottama reaaliaikainen tieto liittää yhä suuremman osan ihmisten ja yritysten toiminnasta verkkoon. Samalla ihmisten ja yritysten toimintatavat muuttuvat, kun jatkuvasti verkon kautta saatavilla oleva tieto tehostaa työntekoa, automatisoi prosesseja ja liittää koneet osaksi toimintaamme. Esimerkiksi terveydenhuoltoalalla Philipsin ja Accenturen yhdessä toteuttama konseptisovellus mahdollistaa potilaan kriittisten tietojen siirtämisen langattomasti toimenpidettä suorittavan lääkärin silmien edessä olevaan Google Glass™ -näyttöön. Näin lääkäri pystyy entistä paremmin keskittymään potilaaseen ja toimenpiteeseen.

  2. Joukkoistaminen: Internetin myötä tarvittava osaaminen on saatavilla tarpeen mukaan mistä maailman kolkasta tahansa verkon välityksellä. Tätä hankintamallia on hyödynnetty jo pitkään osana toimitusketjuja. Seuraava askel on yksilötason osaamisen hankinta verkon välityksellä. Esimerkiksi General Electric ja Facebook hyödyntävät Kagglen verkkoyhteisöä kaikenlaisessa ongelmanratkaisussa, oli tavoitteena sitten löytää parhaat algoritmit lentojen suunnitteluun huonolla säällä tai selvittää vähittäiskauppojen optimaalinen sijainti.

  1. Tiedon toimitusketjun luominen: Suuri osa nopeasti kehittyvästä informaation hallinnan teknologiasta on omaksuttu pienissä erissä. Tämä on johtanut tiedon puutteelliseen hyödyntämiseen. Nykyisin vain yksi viidestä organisaatiosta hyödyntää eri toiminnoista saatavaa tietoa keskitetysti. Saumaton tiedon kulku organisaatiossa mahdollistaa tiedon nopeamman hyödyntämisen ja sen muuntamisen uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi.

  2. Infrastruktuurin paluu: Infrastruktuurin merkitys kasvaa jatkuvasti. Yhä suurempien ja nopeampien datakeskusten tarve lisää kysyntää laiteinnovaatioille. Kehitysaskeleet muun muassa virrankulutuksen, prosessoreiden, SSD-levyjen ja infrastruktuuriarkkitehtuurien saralla tehostavat yritysten skaalautuvuutta ja toimintaa, pienentävät kustannuksia ja vievät järjestelmien tehokkuuden aivan uusille tasoille.

  3. Sovellukset digitaalisen toimintaympäristön ydin: Tietotekniikan kuluttajistuminen on tuonut erilaiset liitännäiset ja muut pienet sovellukset työpaikoille. Yritykset panostavat yhä enemmän sovelluskehitysalustoihin, joiden avulla ne hakevat kilpailuetua pienten sovellusten ketterästä kehityksestä. Accenturen tutkimuksen mukaan 54 % tehokkaimmista IT-tiimeistä on jo pystyttänyt yrityksen sisäisiä ”app storeja”.

  4. Vikasietoiset arkkitehtuurit: Digitaalisella aikakaudella yrityksiltä odotetaan jatkuvaa prosessi-, palvelu-ja järjestelmätukea. Järjestelmiltä odotetaan keskeytymätöntä toimintaa myös häiriötilanteissa. Modulaariset teknologiat ja kehittyneet testiprosessit nousevat avainasemaan häiriötilanteiden hallinnassa. Esimerkiksi Netflix hyödyntää automatisoituja testityökaluja, jotka hyökkäävät tieten tahtoen yhtiön järjestelmiin varmistaakseen niiden jatkuvan toiminnan.

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote löytyy täältä.

Accenture

Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 275 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2013 päättyneenä tilivuotena 28,6 miljardia dollaria www.accenture.com.