Seniorit haluavat digitaalisia terveydenhuoltopalveluita

Tutkimuksen mukaan digitaalisten terveydenhuollon ja itsehoidon työkalujen kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa

Yhä useampi teknologisesti valveutunut seniorikansalainen Yhdysvalloissa haluaisi hoitaa terveyttään kotoaan käsin digitaalisten palvelujen ja työkalujen avulla, ilmenee Accenturen tutkimuksesta. Arvioiden mukaan 65 vuoden iän saavuttaa vuoteen 2023 mennessä joka vuosi 3,5 miljoonaa Yhdysvaltain kansalaista, joista 57 prosenttia hallitsee digitaaliset laitteet ja sovellukset.

Tutkimuksen mukaan seniorikansalaiset haluavat hyödyntää etäyhteydellä toteutettavia terveydenhoitopalveluja, kuten lääkärikonsultaatioita (42 prosenttia vastanneista) ja itsehoitotyökaluja (62 prosenttia). Kuitenkin vain kolmasosa terveydenhuoltoalan toimijoista tarjoaa tällä hetkellä tämäntyyppisiä palveluja.

Tulevat seniorikansalaiset hyödyntävät Internetiä aktiivisesti. Pew Internet & American Life Project -tutkimuksen mukaan vuosien 2000 ja 2012 välillä Internetin käyttö kolminkertaistui 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien keskuudessa ja kaksinkertaistui 50–64-vuotiaiden keskuudessa. Accenturen analyysin mukaan ainakin kolme neljäsosaa Yhdysvaltain julkisen terveydenhuollon (Medicare) asiakkaista käyttää Internetiä, 91 prosenttia sähköpostia, ja 73 prosenttia hakee tietoa Internetistä vähintään kerran päivässä. Kolmasosa käyttää Facebookin kaltaisia sosiaalisen median yhteisöpalveluja vähintään kerran viikossa.

”Seniorikansalaiset käyttävät jo Internetiä pankkipalveluihin, ostosten tekoon, viihteen kuluttamiseen ja viestintään”, sanoo Jill Dailey, Accenturen terveydenhuollon maksustrategioista vastaava johtaja. ”Samalla tavoin he haluavat hoitaa osan terveydenhuoltopalveluistaan verkon kautta. Tämä tarjoaa terveydenhuoltoalan toimijoille uusia liiketoimintamahdollisuuksia iäkkäämmille asiakkaille suunnatuissa digitaalisissa palveluissa.”

Kaksi kolmasosaa (67 prosenttia) Accenturen tutkimukseen vastanneista senioreista piti pääsyä omiin terveystietoihin tärkeänä, mutta vain 28 prosentilla vastanneista oli pääsy kaikkiin sähköisiin potilastietoihinsa. Samoin 70 prosenttia vastanneista piti sähköistä reseptin uusimista tärkeänä, mutta vain alle puolelle (46 prosenttia) se oli mahdollista. Suurin osa (58 prosenttia) vastanneista halusi mahdollisuuden pitää yhteyttä terveydenhuoltopalvelujensa toimittajaan sähköpostitse, kun se oli mahdollista vain 15 prosentille vastanneista.

”Digiaktiivisten seniorikansalaisten määrä kasvaa nopeasti. Digitaalisten teknologioiden ja kanavien hyödyntäminen kaikenikäisten potilaiden hoidossa on ajankohtainen aihe kaikille terveydenhuoltoalan toimijoille”, toteaa Dailey.

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote löytyy täältä.

Lisää suomenkielisiä Accenturen tiedotteita löytyy täältä.

Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 275 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2013 päättyneenä tilivuotena 28,6 miljardia dollaria www.accenture.com.