NEWS RELEASE


Naistenpäivä: Pohjoismaalaiset miehet jäisivät kotiin lasten kanssa naisia mieluummin

Globaalisti mies- ja naisjohtajat samanmielisiä kotivanhemmuuden suhteen, Pohjoismaissa näkemykset eriävät.

Overview

Accenture kartoitti kansainvälisen naistenpäivän kynnyksellä naisten ja miesten näkemyksiä työelämän menestystekijöistä. Tutkimuksessa haastateltiin yli 4 000:ta liiketoimintajohtajaa 32 maassa.

Koti-isyys kiinnostaa
Pohjoismaissa kyselyyn osallistuneet miesjohtajat suosivat vain toisen vanhemman urakeskeisyyttä naispuolisia johtajia enemmän.

44 prosenttia näistä miespuolisista johtajista Pohjoismaissa ottaisi lopputilin ja jäisi kotiin lasten kanssa, jos perheen taloudellinen tilanne sen sallisi. Naispuolisista johtajista puolestaan vain reilu neljännes, 26 prosenttia, piti kotiäitiyttä työssäkäyntiä mieluisampana vaihtoehtona.

Kaikkien vastanneiden osalta tulokset erosivat Pohjoismaista erityisesti miesten ja naisten välillä: keskimäärin 36 prosenttia kaikista tutkituista miehistä olisi valmis jäämään koti-isäksi ja naisista 38 prosenttia olisi valmiita jäämään kotiin.

Samoin pohjoismaalaisista miehistä 42 prosenttia näkisi puolisonsa tai elinkumppaninsa mieluummin kotona lasten kanssa työssäkäynnin sijaan. Vain 16 prosenttia vastanneista naisista ajatteli samoin oman puolisonsa kohdalla.

Työkokemus koulutusta tärkeämpää

Pohjoismaissa 69 prosenttia miespuolisista ja 58 prosenttia naispuolisista johtajista piti työkokemusta koulutusta tärkeämpänä työssä menestymisen kannalta. Globaalisti samaa mieltä oli yli seitsemän kymmenestä kyselyyn vastanneesta mies- ja naispuolisesta johtajasta.

Lisäksi pohjoismaalaisista miehistä 39 prosenttia ja naisista 43 prosenttia piti koulutustasoansa työtehtäviensä vaatimaa tasoa korkeampana. Lähes puolet, 47 prosenttia, miehistä ja 39 prosenttia naisista uskoi, että alempi korkeakoulututkinto riittäisi heidän tehtäviinsä. Ylemmän korkeakoulututkinnon tarpeellisuuteen uskoi puolestaan 21 prosenttia pohjoismaalaisista miehistä ja 17 prosenttia naisista.

Arviointeja työelämän trendeistä vuoteen 2020 mennessä

”Vahva usko naisten aseman vahvistumiseen työelämässä yhdistää sekä työnantajia että työntekijöitä”, sanoo Satu Pulkkinen, Accenturen Suomen naisverkoston puheenjohtaja. ”Naispuoliset asiantuntijat valitsevat yritykset, jotka kehittävät johtajuutta ja sekä arvostavat että tukevat naisten urapyrkimyksiä.”

  • Naisten määrä hallituksissa: Pohjoismaalaisista naisista yli puolet, 56 prosenttia, ja miehistä 72 prosenttia uskoi naisten osuuden yhtiöiden hallituksissa kasvavan. Globaalisti kaikista vastanneista lähes kolme neljäsosaa (71 prosenttia) oli samaa mieltä.

  • Naispuoliset toimitusjohtajat: Yli kaksi kolmasosaa sekä miehistä että naisista Pohjoismaissa uskoi naispuolisten toimitusjohtajien määrän kasvavan entisestään. Globaalisti seitsemän kymmenestä vastaajasta oli samaa mieltä.

  • Tasa-arvoisuus johtotehtävissä: Vain 22 prosenttia pohjoismaalaisista naisista ja neljännes miehistä uskoi naisten ja miesten tasa-arvon johtotehtävissä kasvavan.

  • Joustava työ: Pohjoismaalaisista miehistä 52 prosenttia ja naisista 42 prosenttia uskoi perinteisten toimistotyöaikojen häviävän joustavien työaikojen tieltä.

Tutkimus

Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä marraskuussa 2013, ja siinä haastateltiin 4 100 johtotason työntekijää keskisuurissa tai suurissa yrityksissä. Tutkimuksessa oli mukana 32 maata: Alankomaat, Argentiina, Australia, Belgia, Brasilia, Espanja, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Filippiinit, Indonesia, Intia, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Japani, Kanada, Kiina, Malesia, Meksiko, Norja, Suomi, Ranska, Ruotsi, Saksa, Saudi-Arabia, Singapore, Sveitsi, Tanska, Thaimaa, Yhdistyneet arabiemiirikunnat ja Yhdysvallat. Vastaajamäärä oli vähintään 100 kaikissa muissa maissa paitsi Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa, missä vastaajia oli yhteensä 200. Suomi oli mukana tutkimuksessa yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Vastaajat jaettiin tasaisesti sukupuolen mukaan ja heidät sopeutettiin iän ja organisaatiotason mukaan yrityskohtaisesti. Kokonaisotoksen virhemarginaali oli noin +/-2 prosenttia.

Lisätietoja globaalista tutkimuksesta löytyy englanninkielisestä tiedotteesta.

Lisää suomenkielisiä Accenturen tiedotteita löytyy täältä.

Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 281 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2013 päättyneenä tilivuotena 28,6 miljardia dollaria www.accenture.com.