Digikanavissa myytyjen vakuutusten arvo Euroopassa voi tuplaantua vuoteen 2016 mennessä

Monialayhtiöt ja uudet toimijat haastavat perinteiset vakuutusyhtiöt

Muita tutkimustuloksia

  • Eurooppalaisista vakuutusyhtiöistä 60 prosenttia toteaa digitaalisen strategian puuttuvan tai strategian rajoittuvan vain muutamille osa-alueille kuten myyntiin tai asiakaspalveluprosesseihin.

  • Eurooppalaisten vakuutusyhtiöiden digitaalisen transformaation pääpainopisteenä on 360 asteen näkymä asiakkaista kaikissa kanavissa (59 prosenttia vastanneista).

  • 67 prosenttia vastanneista kertoi investoivansa mobiililaitteisiin ja 59 prosenttia sosiaaliseen mediaan asiakasvuoropuhelun kehitystyössä myynnin, asiakaspalvelun ja markkinoinnin osa-alueilla seuraavien kolmen vuoden aikana.

  • Seuraavien kolmen vuoden aikana 53 prosenttia vastanneista suunnittelee investoivansa big datan hallinnan osaamiseen, 40 prosenttia strukturoimattoman tiedon hallintaan ja 36 prosenttia mobiiliteknologiaan.

  • Sisäisten toimintojen osalta vakuutusyhtiöiden painopistealueina ovat yhteistyö- ja sosiaalisen verkostoitumisen työkalut (40 prosenttia) sekä verkkopohjainen raportointi ja tiedonkeruu (36 prosenttia).

”Digitaalisuus kattaa paljon enemmän kuin pelkät jakelukanavat”, Sandberg toteaa. ”Digitaalinen aikakausi mahdollistaa täysin uudenlaisen liiketoiminnan ja prosessivariaation. Se vaikuttaa kaikkiin strategisiin ja toiminnallisiin liiketoiminnan osa-alueisiin koko arvoketjussa. Digitaalisuus tuo paljon mahdollisuuksia muun muassa parempaan brändinhallintaan ja sosiaalisen median hyödyntämiseen, saumattomaan monikanavamyyntiin ja puhelinpalveluun sekä yhteistyötä edistävään ’digitaaliseen työkulttuuriin’, johon valjastetaan joukkoistamisen kaltaisia tekniikkoja. Lisäksi digitaalisuus mahdollistaa tuotteita ja palveluja, joita voi kehittää, markkinoida, jaella ja perustella täysin uusilla tavoilla ja jotka rakentuvat vankalle analytiikan ja räätälöinnin perustalle.”

Tutkimus

Accenturen toimeksiannosta toteutetussa tutkimuksessa haastateltiin 78 eurooppalaista vahinko- ja henkivakuutusyhtiötä. Vastaajat edustivat organisaatioidensa johtoa esimerkiksi myynnissä ja markkinoinnissa, ja heidän vastuualueisiinsa kuuluivat digitaaliset jakelustrategiat. Kadence Ltd. toteutti haastatteluja puhelimitse ja Accenturen johtajat kasvotusten huhtikuun ja heinäkuun 2013 välisenä aikana. Edustetuista yhtiöistä 25 prosentilla oli yli 10 miljardin, 57 prosentilla 1–10 miljardin ja 18 prosentilla alle miljardin euron vakuutusmaksutulot. 78 yhtiöstä 15 oli Ranskasta, 12 Italiasta, 11 Espanjasta, 8 Saksasta, 7 Isosta-Britanniasta, 6 Belgiasta, 5 Itävallasta, kolme Alankomaista, Ruotsista ja Sveitsistä, kaksi Suomesta ja Norjasta ja yksi Tanskasta.

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote löytyy täältä.

Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 275 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2013 päättyneenä tilivuotena 28,6 miljardia dollaria www.accenture.com
.