NEWS RELEASE


Puettava teknologia valloittaa vakuutusalaa

Älykkäistä laitteista kerättävä tieto auttaa tarjoamaan vakuutusasiakkaille parempia palveluja

(Tiedote 20.5.2015)

Puettava teknologia on leviämässä vakuutusalalle. Lähes kaksi kolmasosaa (63 prosenttia) vakuutusalan johtajista uskoo puettavan teknologian olevan yleisesti käytössä alalla seuraavan kahden vuoden sisällä. 31 prosenttia asiantuntijoista hyödyntää jo puettavaa teknologiaa työssään. Tiedot käyvät ilmi Accenture Technology Vision for Insurance 2015—Digital Insurance Era: Stretch Your Boundaries -tutkimuksesta, joka valottaa vakuutusalaan lähitulevaisuudessa vaikuttavia IT:n kehityssuuntia.

Lähes kolme neljäsosaa (73 prosenttia) vakuutusyhtiöistä kertoi yksilöllisten, räätälöityjen asiakaskokemusten olevan yksi organisaationsa tärkeimmistä kehityskohteista. Puolet (50 prosenttia) vastaajista kertoi, että investoinnit yksilöllisiä asiakaskokemuksia tukeviin teknologioihin ovat jo tuottaneet tulosta.

”Vakuutusyhtiöt ovat perustaneet vakuutusten myöntämis- ja hinnoitteluprosessinsa rajalliseen tietoon asiakkaasta. Puettavien ja muiden verkkoon kytkettyjen laitteiden kaltaiset uudet teknologiat voivat auttaa vakuutusyhtiöitä irtautumaan perinteisistä liiketoimintamalleista ja tarjoamaan asiakkailleen tuloksiin perustuvia palveluja”, sanoo Risto Sandberg, Accenturen vakuutustoimialan johtaja Suomessa. ”Esimerkiksi eräs johtava vakuutusyhtiö ilmoitti vastikään antavansa uusille vakuutuksenottajille ilmaisen fitness-rannekkeen terveyden kehityksen seuraamista varten sekä palkitsevansa asiakkaiden terveelliset elämäntavat pienentämällä henkivakuutusmaksuja.”

Datan hyödyntäminen haasteena
Saatavilla olevan tiedon suuri määrä aiheuttaa kuitenkin vaikeuksia vakuutusyhtiöille, ja tietojen tehokas hyödyntäminen koetaan hankalaksi. Yli puolet vastaajista (56 prosenttia) piti datanhallintaa äärimmäisen tai hyvin vaikeana. 86 prosenttia uskoo, että Software Intelligence (SI) -perustaisella datanhallinnalla on merkittävä rooli IT-toimintojen virtaviivaistamisessa.

Kytkemällä tietojen louhintaan ja analytiikkaan erikoistuneet SI-ratkaisut osaksi kaikkia liiketoimintoja vakuutusyhtiöt voivat hyödyntää älylaitteiden muodostamia verkostoja, saada enemmän hyötyjä big datasta sekä havaita yhteyksiä, joita yksittäinen käyttäjä ei välttämättä huomaisi. Tutkimuksen mukaan 66 prosentissa vakuutusyhtiöistä on jo älykästä teknologiaa kokeilukäytössä. Kolme neljäsosaa (76 prosenttia) vastaajista kertoi uskovansa, että menestyneissä yhtiöissä työvoima muodostuu pian ihmisten lisäksi älykkäistä koneista.

”Yhtiöt alkavat ymmärtää automaattisen kielenkäsittelyn ja puheentunnistuksen tuoman arvon”, Sandberg toteaa. ”Ne helpottavat ihmisten ja koneiden välistä vuorovaikutusta. Seuraavan sukupolven vakuutusyhtiössä ihmisten ja teknologian yhteistyö tehostaa liiketoimintaa. Yksittäiset työntekijät hyödyntävät puettavaa ja muuta älykästä teknologiaa täydentääkseen osaamistaan ja tehdäkseen parempia päätöksiä.”

Teknologia-alustat muodostavat yritysekosysteemejä
Vakuutusraportin mukaan suurin osa vakuutusyhtiöistä pyrkii tehostamaan liiketoimintaansa ja parantamaan asiakaskokemusta osallistumalla avoimen innovaation hankkeisiin ja muun muassa hyödyntämällä teknologia-alustoja. Kolme neljäsosaa (75 prosenttia) vakuutusyhtiöistä uskoo toimialarajojen hämärtyvän merkittävästi, kun alustat yhdistävät toimialat ekosysteemeiksi. Yhtä moni uskoo, että seuraavaa alustasukupolvea johtavat vakuutusyhtiöt, eivät teknologiayhtiöt.

Vakuutusyhtiöt suunnittelevat käynnistävänsä digitaalisia hankkeita kumppaneiden kanssa seuraavan kahden vuoden aikana. Puolet vastaajista (51 prosenttia) kertoi suunnittelevansa yhteistyötä merkittävien digitaalista teknologiaa ja pilvialustateknologiaa tarjoavien yhtiöiden kanssa. Lähes kaksi kolmasosaa (64 prosenttia) suunnittelee ryhtyvänsä yhteistyöhön vakuutusalan digitaalisten kumppaneiden kanssa, ja 45 prosenttia kertoi etsivänsä kumppaneita alan ulkopuolelta.

Tietoja tutkimuksesta
Accenture toteutti kansainvälisen kyselyn, johon osallistui 2 000 liiketoiminta- ja IT-johtajaa yhdeksästä eri maasta ja kymmeneltä eri toimialalta. Kyselyssä kartoitettiin johtajien näkemyksiä uusien teknologioiden käyttöönotosta. Vakuutusalan raportti perustuu 221 vakuutusjohtajan vastauksiin ympäri maailmaa. Vastaajat edustivat ylempää johtoa yhtiöissä, joiden liikevaihto on vähintään 500 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Suurimmalla osalla kyselyyn osallistuneista yhtiöistä liikevaihto ylittää kuusi miljardia dollaria.

Lue alkuperäinen englanninkielinen tiedote.

Lisätietoja:
Accenture press office: 040 137 3954

Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 323 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2014 päättyneenä tilivuotena 30,0 miljardia dollaria. www.accenture.com.