NEWS RELEASE


Tutkimus: Älypuhelinten
käyttö vähenee puhe-
ohjattujen älylaitteiden
myötä

Accenturen tuoreen Digital Consumer -tutkimuksen mukaan kuluttajat, joilla on kotonaan puheohjattu virtuaaliavustaja, kuten älykaiutin, käyttävät älypuhelimiaan vähemmän viihteen kuluttamiseen ja verkko-ostamiseen. Puheohjattujen älylaitteiden omistavien kuluttajien määrän arvioidaan yli kaksinkertaistuvan vuoden 2018 aikana. Myös kuluttajien kiinnostus lisättyyn ja virtuaaliseen todellisuuteen sekä itseohjautuviin autoihin kasvaa jatkuvasti. Verkkokyselynä toteutettuun tutkimukseen osallistui 21 000 kuluttajaa 19 maasta.

Tekoälyä hyödyntävät kodin virtuaaliavustajat ovat itsenäisiä laitteita, joita ohjataan äänikomennoilla. Niiden avulla voidaan käyttää monenlaisia palveluita, kuten kuunnella musiikkia, hakea ja toistaa uutisia, säätietoja ja urheilutuloksia, sekä säätää kodin valaistusta ja lämmitystä.

Tutkimuksen mukaan 66 prosenttia kuluttajista, jotka omistavat puheohjatun älylaitteen, arvioivat älypuhelimen käyttönsä vähentyneen laitteen hankkimisen jälkeen. 64 prosenttia puheohjatun älylaitteen omistajista sanoi käyttävänsä älypuhelinta vähemmän viihteen kulutukseen, 58 prosenttia käyttää älypuhelinta vähemmän verkko-ostamiseen ja 56 prosenttia tiedonhakuun.

”Digitaaliset avustajat haastavat älypuhelimet kodin toimintojen keskuksena”, sanoo Accenturen Suomen viestintä, media- ja teknologialiiketoiminta-alueen johtava strategiakonsultti Jesse Riekki. ”Nämä edulliset laitteet tarjoavat käytännön hyötyjä ja ovat suhteellisen helppokäyttöisiä. Niiden nopeasti kasvava suosio on yksi merkittävimmistä huipputeknologian trendeistä.”

Kuluttajat raportoivat kyselytutkimuksessa suuresta kiinnostuksesta erillisen puheohjatun älylaitteen ostamiseen tämän vuoden aikana. Jos kaikki ostoaikeet toteutuisivat, puheohjatun älylaitteen omistavien kuluttajien määrä yli kaksinkertaistuisi vuoden 2018 loppuun mennessä ja verkkoyhteyden kattamasta väestöstä esimerkiksi Intiassa 39 prosenttia, Yhdysvalloissa 37 prosenttia, Kiinassa 33 prosenttia, Saksassa 26 prosenttia ja Isossa-Britanniassa 24 prosenttia omistaisi laitteen. Jopa 94 prosenttia puheohjattujen älylaitteiden tämänhetkisistä käyttäjistä on niihin tutkimuksen perusteella joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä.


Virtuaalitodellisuuteen kaivataan lisää käytännön sovelluksia

Kodin puheohjattujen älylaitteiden ohella Accenturen tutkimuksessa tarkasteltiin myös kuluttajien kiinnostusta lisättyä ja virtuaalitodellisuutta (AR ja VR) sekä itseohjautuvia autoja kohtaan.

Tulosten valossa kuluttajien kiinnostus lisättyyn ja virtuaalitodellisuuteen ei liity pelkkään pelien pelaamiseen, vaan yltää myös paljon käytännöllisempiin tarpeisiin. Esimerkiksi 67 prosenttia vastaajista käyttäisi lisättyä tai virtuaalitodellisuutta tutustuakseen paikkaan, jossa vierailee, tai oppiakseen uusia taitoja tai tekniikoita. Kuluttajat olivat myös kiinnostuneita sovittamaan virtuaalisesti vaatteita (61 prosenttia vastaajista), ostamaan virtuaalisesti huonekaluja ja muita kodin esineitä (54 prosenttia) ja kokemaan urheilutapahtumat AR- tai VR-laitteen avulla ”paikan päältä” (52 prosenttia). Pelaamiseen lisättyä tai virtuaalitodellisuutta halusi käyttää 47 prosenttia vastaajista.

Yli puolet (54 prosenttia) kyselyyn vastanneista olisi valmiita matkustamaan itseohjautuvassa henkilöautossa. Ikä vaikutti selvästi vastaajien matkustushalukkuuteen: 14–17-vuotiaista jopa 71 prosenttia olisi valmiita istumaan itseajavan auton kyytiin, mutta yli 55-vuotiaista ainoastaan 37 prosenttia. 42 prosenttia vastaajista kertoo itseohjautuvien autojen eduksi sen, että ihminen voi keskittyä ajamisen sijaan muihin asioihin.


Tietoja tutkimuksesta

Accenturen vuoden 2018 Accenture Digital Consumer -tutkimus toteutettiin verkkokyselynä vuoden 2017 loka–marraskuussa, ja siihen osallistui noin 21 000 kuluttajaa 19 maasta: Alankomaat, Australia, Brasilia, Espanja, Etelä-Afrikka, Intia, Iso-Britannia, Italia, Japani, Kanada, Kiina, Meksiko, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Singapore, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat ja Yhdysvallat. Vastaajat edustivat jokaisessa maassa kaikkia ikäryhmiä 14 ikävuodesta ylöspäin. Tutkimus selvitti kuluttajien näkemyksiä digitaalisista laitteista, palveluista ja sisällöistä, heidän ostotapojaan ja -aikomuksiaan, luottamusta palveluntarjoajiin sekä kuluttajien tulevaisuuden verkottunutta elämäntapaa.


Lisätietoja:

Camilla Lindfors, Accenture, viestintä
Press office: 040 137 3954