Skip to main content Skip to Footer

NEWS RELEASE


Puutteet digiosaamisessa hidastavat digitaalisten tehtaiden kehitystä

Teollisuuden digitalisaatiota ei hidasta teknologia, vaan taito käyttää sitä.

Overview

Tiedote 8.8.2016 – Vaikka suurin osa teollisuusyrityksistä hyödyntää tehtaissaan digitaalisia alustoja, yli puolelta (51 prosenttia) puuttuu riittävät taidot digitaalisten tehtaiden kehittämiseen ja johtamiseen. Accenturen tutkimuksen mukaan osaamisvaje on kasvanut merkittävästi vuosien 2013–2015 aikana. Menestyneemmät valmistajat ovatkin luoneet edistykselliset osaajastrategiat varmistaakseen tulevaisuuden työvoiman digitaalisen osaamisen. Tulokset käyvät ilmi Accenture Strategyn kansainvälisestä Cracking the Code on the Digital Factory-tutkimusraportista, johon osallistui 450 valmistavan teollisuuden yritystä ympäri maailmaa.

Henkilöstön digiosaamisessa on puutteita
Accenturen raportin mukaan digitaitojen kasvava puute on yksi valmistavan teollisuuden suurimmista huolenaiheista. Uudessa tutkimuksessa 55 prosenttia teollisuusyrityksistä arvio työssään kehittyneitä digitaalisia laitteita ja koneita, kuten 3D-tulostimia tai mallintamis- ja simulaatiolaitteita, käyttävän henkilöstön digitaidot puutteellisiksi, kun vuonna 2013 digitaitojen puutteesta raportoi vain 38 prosenttia vastaajista. Lisäksi 60 prosenttia valmistajista kertoi, että heidän yrityksessään on pula työntekijöistä, jotka osaavat käyttää ennakoivaa, M2M-sensoriteknologiaa hyödyntävää analytiikkaa. Vuonna 2013 vastaava luku oli 31 prosenttia.

”Valmistavan teollisuuden yritysten on varmistettava, että henkilöstöllä on riittävästi uutta digiosaamista, jotta ne voivat hyödyntää digitaalisten tehtaiden täyden potentiaalin”, sanoo Ari Torpo, Accenturen valmistavan teollisuuden toimialoista Suomessa vastaava johtaja. ”Yritysten olisikin erittäin tärkeää kehittää kokonaisvaltainen osaamisstrategia, johon uudet digitaidot sisältyvät.”

Digitaidot menestyksen avain
Tutkimuksen mukaan pieni osa valmistajista (8 prosenttia) on lisännyt tuotantoaan ja kannattavuuttaan yli kymmenellä prosentilla vuodesta 2013 ja tämän ansiosta menestynyt selvästi kilpailijoitaan paremmin. Nämä digitaaliset edelläkävijät ymmärtävät muita todennäköisemmin, millaisia uusia taitoja tarvitaan tulevaisuuden kasvuun ja menestymiseen. Niillä on myös tehokkaampi strategia uusien osaajien rekrytointiin ja kehittymisen tukemiseen.

Accenturen tutkimuksessa 73 prosenttia edelläkävijöistä on sitä mieltä, että niillä on jo tarvittavat digitaidot, kun muista valmistajista vain 49 prosenttia vastasi näin. Digitaaliset edelläkävijät myös vastasivat lähes 50 prosenttia muita valmistajia todennäköisemmin osaavansa arvioida, millaisia taitoja ne tarvitsevat. Tämän ansiosta 81 prosenttia edelläkävijävalmistajista on pystynyt lisäämään ja hyödyntämään työvoiman sisäistä liikkuvuutta tehokkaasti digitaitoja vaativissa työtehtävissä.

Teknologiset innovaatiot ovat digitalisaalisten tehtaiden keskiössä, mutta eivät kuitenkaan merkittävin menestyksen este. Tutkimuksen mukaan 75 prosenttia teknologioiden käyttöönoton haasteista liittyy organisaatiorakenteeseen sekä digiosaamisen ja transformaation vaatiman osaamisen puutteeseen.

“Teollisuusyritysten onkin kyettävä johtamaan vahvasti myös näitä ei-teknisiä tekijöitä siirtyessään kohti digitaalista tehdasmallia”, toteaa Torpo. ”Digitaalista tehdasta kehittäessä on tärkeää kyetä luomaan uusia prosesseja, johtamaan työntekijöistä ja koneista koostuvia tiimejä sekä jatkuvasti huolehtia, että koulutusohjelmat ovat ajan tasalla.”

Tietoja tutkimuksesta

Accenture Strategyn tutkimus toteutettiin verkkokyselynä. Kyselyyn vastasi 450 valmistavan teollisuuden yritystä 13 eri maasta. Tutkimukseen osallistui yrityksiä muun muassa autoteollisuuden, tietoliikenteen, kuluttajatuotteiden, elektroniikan sekä huipputeknologian, teollisten tuotteiden, biotieteiden, öljy- ja kaasuteollisuuden, kemikaaliteollisuuden, luonnonvarateollisuuden sekä rakennusteollisuuden toimialoilta. 57 prosenttia vastaajista edusti ylintä johtoa organisaatioissa, joiden liikevaihto on 500‒50 000 miljoonaa dollaria. Tutkimus toteutettiin edellisen kerran vuonna 2013. Tutustu raporttiin osoitteessa www.accenture.com/digitalfactory.

Lue myös alkuperäinen englanninkielinen tiedote.

Lisätietoja: 
Reeta Kaukiainen, Accenture, viestintä
Sähköposti: reeta.l.kaukiainen@accenture.com
Press office: 040 137 3954

AccentureAccenture on johtava globaali strategian, konsultoinnin, digitaalisuuden, teknologian ja ulkoistamisen asiantuntijapalveluita ja -ratkaisuja tarjoava yritys. Accenture auttaa asiakkaitaan tehostamaan liiketoimintaansa ja luomaan sidosryhmilleen kestävää arvoa vankan kokemuksensa, yli 40 toimialaa ja kaikki liiketoiminta-alueet kattavan osaamisensa sekä maailman laajimman toimitusverkostonsa avulla – yhdistämällä liiketoiminnan ja teknologian. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 373 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa ja kehittävät innovaatioita, joilla parannetaan tapaa, jolla maailma toimii ja elää. www.accenture.com.